Andres Kork on tööl tagasi

8. detsember 2010 /

Andres Kork jätkas täna oma tööd Lääne-Tallinna Keskhaigla kirurgiakliiniku juhatajana, millest ta ebaseadusliku koondamise tõttu üle aasta oli sunnitud eemal olema.

Tallinna Ringkonnakohtu otsus, millega loeti dr Korgi töölepingu ülesütlemine tühiseks, jõustus eile. Haigla loobus Riigikohtusse edasikaebamisest ja tunnistas end kohtuvaidluses lõplikult kaotanuks. Lisaks sellele muutis LTKH juhatus jälle haigla struktuuri, tühistades viimase pooleteise aasta jooksul tehtud muudatused, millega koondamist põhjendati, ja moodustas uuesti kirurgiakliiniku.

Seega peatas alles ringkonnakohus teadliku seaduserikkumise Lääne-Tallinna Keskhaigla juhtide poolt, kes lõpetasid töösuhte dr Korgiga hoolimata tööinspektsiooni otsustest ja arstide liidu seisukohast, mis korduvalt osutasid koondamise ebaseaduslikkusele. Kogu selle töötajate esindaja vastu korraldatud nõiajahi ja raisatud raviraha eest vastutavad haigla nõukogu ja juhatus peaksid nüüd enda tekitatud kahju hüvitama.

Arstide liit näitas Andres Korki kohtus kaitstes end tugeva kutseliiduna ja loodetavasti annab see head eeskuju ka teistele ametiühingutele.