Alkoholi- ja tubakapoliitika foorum 21. veebruaril Tallinnas

18. veebruar 2011 /

Eesti tubaka- ja alkoholikahjude vähendamise koda (ETAK) korraldab 21. veebruaril kell 12.00-15.00 Tallinnas Viru hotelli konverentsikeskuses alkoholi- ja tubakapoliitika teemalise foorumi, kus erakonnad selgitavad oma plane alkoholi ja tubaka tarvitamisega seotud kahju vähendamiseks.

Alkoholi ja tubaka tarvitamine tekitab Eesti ühiskonnale nii tervise-, sotsiaalset kui ka majanduslikku kahju. Vaatamata sellele, et alkoholipoliitikas on aset leidnud märkimisväärsed edusammud rahvusvahelisel tasandil (Euroopa Alkoholistrateegia 2006; WHO globaalne alkoohlistrateegia 2010), on Eesti kohalikul tasandil jäänud see selgemalt määratlemata. ETAK-i võrgustik soovib kuulda erakondade plaane järgmiseks nelja-aastaseks perioodiks.

“Alkoholi ja tubaka aktsiisist saadav riigitulu jääb kordades alla nende toodete tarvitamisest põhjustatud tervise- ja majanduskahjust. Poliitikutelt ootame foorumil vastuseid, miks puudub poliitiline tahe sellise ebanormaalse olukorra muutmiseks,” ütles ETAK-i juhatuse liige ja Terviseedenduse Ühingu auliige dr Andrus Lipand. ” Samuti soovime teada, miks Euroopa alkoholiharta Eesti Vabariigis ei toimi ja millised on poliitikute konkreetsed arusaamad tubakatoodete ja alkohoolsete jookide kättesaadavuse efektiivsest piiramisest.”

Rahvatervise organisatsioonidest koosnev võrgustik tunneb muret, et sellised teemad nagu alkoholi ja tubaka tarvitamisega seotud kahju jäävad traditsiooniliselt erakondade jaoks väheoluliseks teemaks ning reaalsete arenguteni ei jõuta.

”Kogemus on näidanud, et alkoholipoliitika jääb poliitilises otsustamises parimal juhul teisejärguliseks teemaks,” ütles ETAK-i juhatuse liige ja Eesti Karskusliidu juht Lauri Beekmann. ”Hiljuti nimetasid briti teadlased oma analüüsis alkoholi kõige suuremat kahju tekitavaks sõltuvusaineks ning WHO raport avaldas alles eelmisel nädalal andmed, mille kohaselt tapab alkohol rohkem kui HIV/AIDS, tuberkuloos ja vägivald. Tegemist on kahtlemata teemadega, mis väärivad järelemõtlemist ning pühendunud tegutsemist ja meil on hea meel, et erakonnad on valmis neid teemasid meiega valimiste eel arutama,” ütles Beekmann.

Foorumist võtavad osa järgmised erakonna esindajad (tähestikulises järjekorras):

Eestimaa Rohelised – Aleksander Laane

Isamaa ja Res Publica Liit – Kaia Iva

Keskerakond – Merike Martinson

Rahvaliit – Mai Treial

Reformierakond – Maret Maripuu

Sotsiaaldemokraatlik Erakond – Ene Tomberg

Paralleelselt poliitikutega osalevad paneeldiskussioonis ka ETAK-i võrgustikku kuuluvate organisatsioonide esindajad tõstatades küsimusi ja teemasid ning väljendavad oma ideid, kuidas Eesti legaalsete sõltuvusainete poliitika peaks arenema.

Paneeldiskussiooni modereerib Anu Kasmel. Foorum on avatud kõigile huvilistele.

ETAK-i avatud võrgustikus osalevad Eesti Arstide Liit, Eesti Karskusliit AVE, Eesti Kopsuliit, Eesti Lastekaitseliit, Eesti Perearstide Liit, Eesti Psühhiaatrite Selts, Eesti Terviseedenduse Ühing, Eesti Vähiliit, MTÜ Salutare, MTÜ Tubakavaba Eesti, MTÜ Usaldus, Tallinna Laste Turvakeskus. ETAK kuulub Baltimaade võrgustikku Baltic Tobacco and Alcohol Control Coalition.