Kollektiivlepingu läbirääkimised 2021-2022 Pressiteated

Algasid tervishoiuvaldkonna kollektiivlepingu läbirääkimised

23. september 2020 / Eesti Arstide Liit

Tervishoiuvaldkonna töötajate ja tööandjate liidud alustasid 22. septembril läbirääkimisi eesmärgiga sõlmida üleriigiline kollektiivleping aastateks 2021–2022, millega kehtestatakse töötasu alammäärad ja reguleeritakse töötingimusi.

Töötajaid esindavad Eesti Arstide Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit ja Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliit, tööandjate poolel on Eesti Haiglate Liit ja Eesti Kiirabi Liit.

„Anname oma parima, et jõuda kollektiivlepinguni, mis hõlmab taas kõiki üld- ja eriarstiabi ning kiirabi osutavaid töötajaid. Arstide liiduga oleme teinud head koostööd juba aastaid, tänavu ühinesid meiega ka kliinilised psühholoogid,“ ütles tervishoiutöötajate kutseliidu president Iivi Luik. Tervishoiutöötajate kutseliitu kuuluvad õed, hooldajad, ämmaemandad, kiirabitöötajad, logopeedid, füsioterapeudid ja mitmete teiste erialade spetsialistid.

„Tervishoius on oluline iga töötaja. Võime osta uusi hingamisaparaate, aga kui ei ole inimesi, kes nendega töötavad, siis jäävad patsiendid abita. Paremad tingimused tagav uus kollektiivlepe annab arstidele ja õdedele motivatsiooni jääda Eestisse ka pärast reisipiirangute kadumist,“ rääkis arstide liidu president Jaan Sütt.

Läbirääkimiste pooled tõdesid, et meditsiinisüsteem on suure pinge all. Koroonakriisi tõttu on vähenenud tervishoiu rahastamine ja seda on vaja kindlasti parandada, et säilitada arstiabi kättesaadavus.