Arvamus

Ajakirjandusseminar

31. mai 2014 / Eesti Arstide Liit

06.06.2014 12-16:30 Tallinna Ülikool, Tallinna saal, Uus-Sadama 5

Sotsiaalministeerium korraldab koostöös Tallinna Ülikooli kommunikatsiooni instituudiga seminari tervisejuhtumite käsitlemisest ajakirjanduses, kuhu ootame osalema nii arstide, ajakirjanduse, riigi kui patsientide esindajaid.

 Ikka leiavad ajakirjanduses kohati teravaks muutunud kajastust juhtumid, kus patsient pole rahul talle osutatud arstiabiga. See on tekitanud olukorra, kus arstid tunnetavad, et nad ei saa end piisaval määral kaitsta, kuna nad ei saa kõigest vabalt rääkida, sest ei tohi avaldada isikuandmeid.  Sageli saab kõik alguse patsiendi ja arsti omavahelisest suhtlemisest ja seal tekkinud möödarääkimistest, et patsient üldse ajakirjanduse poole pöördub. Soovime tuua ühise laua taha pooled, et rääkida lahti, millest lähtub ajakirjandus, millest tervishoiutöötajad ja millest riik. Ning kus asub seal keskel patsient.

Päeva modereerib Mart Soonik.

11:30 registreerimine, kohv

12:00 algus

12:10 Ajakirjandus patsiendi kaitsel (Arko Olesk, TLÜ kommunikatsiooni instituut; teadusajakirjanik)

12:30 Arst, patsient ja meedia arsti pilgu läbi (dr Hele Everaus, TÜ kliinikum, Eesti Bioeetika Nõukogu esimees)

12:50 Kui patsient ei jää rahule: millised juhtumid jõuavad Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni lauale? (dr Marika Väli, tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni esimees)

13:10 Patsiendi andmete kaitse meedias (Kristiina Laanest, andmekaitse inspektsioon)

13:30 kerge lõuna

14:15 Patsient erinevate mõjuväljade keskel (Kaja Tampere, TLÜ kommunikatsiooni instituut)

14:45 paneeldiskussioon

15:30 kokkuvõte – kuidas edasi?

 Seminar on tasuta. Oma osalemisest palume teada anda hiljemalt 30.05 aadressil aleksandra.solntseva@sm.ee