Ajakirjanduseetika nõuniku hinnang ETV saates Ringvaade kajastatud meditsiiniteemalisele loole

30. märts 2010 /

Traagilise meditsiiniloo ühekülgne kajastus
25. märts 2010. a. 9:26

23.03 ETV saates Ringvaade oli meditisiiniteemaline lugu poja kaotanud emast, kes süüdistab Põhja-Eesti Regionaalhaiglat (PERH) oma poja surmas. Anneli Rõigas esitas intervjuus ränku süüdistusi PERHi arstide aadressil, kuid haigla esindajatele sõna ei antud. Üksteist minutit kestnud salvestatud videoloos ei olnud ka mingit viidet sellele, kas haigla esindajatega üldse püüti kontakti võtta.

Kahetsusväärselt oli Ringvaate saatelõigus tegemist ajakirjanduseetika rikkumisega. Saatelõigus esitati tõsiseid süüdistusi, kuid süüdistatav pool sõna ei saanud.

Saates ema poolt esitatud süüdistused on kõige rängemad, mida esitada saab. Nimelt tapmissüüdistused. Ema kasutas väljendeid: “poeg sandistati”, “piinamise seigad”, “tahtlik tapmiskatse”.

Loo eetrissemineku sellisel kujul teeb eriti kahetsusväärseks asjaolu, et juba kaks päeva pärast saadet (25.03) on kavas tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni koosolek, mille päevakorras on Anneli Rõigase kaebus. See asjaolu on kirjas ka Anneli Rõigase kirjas meediakanalitele, mis antud juhtumi taas avalikkuse ette tõi.

Ringvaate loo põhjenduseks oli toodud poja kaotanud ema soov tõstatada avalikkuses küsimus, et tema pojaga juhtunut “püütakse kinni mätsida” (loo autori tekstist).

Tõepoolest on ajakirjandusel kohustus jälgida erinevate institutsioonide tegutsemist, kaasa arvatud meditsiiinisektor. Antud juhul jääb aga arusaamatuks, kuidas aitab juhtumile hinnangu andmisele kaasa see, kui süüdistav osapool saab esitada kaks päeva enne ekspertkomisjoni istungit telesaates karmid süüdistused. Sellisel ühekülgsel lool on avalikkust manipuleeriv iseloom.

Meditsiiniteemade kajastamisel tuleb ajakirjanikel silmas pidada, et arstidel ei ole sageli võimalik anda põhjalikke vastuseid, sest nad ei tohi avalikustada haiguslooga seotud üksikasju. Seetõttu tuleb patsientide kaebustest tõukuvaid lugusid kajastada võimalikult faktipõhiselt. Antud juhul oli üheks verstapostiks 25.03 ekspertkomisjoni koosolek, mis eeldatavalt annab võimaluse teemat käsitleda mitmepoolselt.

Tarmu Tammerk,

ERRi ajakirjanduseetika nõunik