Pressiteated

Ajakirja „Eesti Arst“ peatoimetajaks saab Urmas Siigur

4. november 2019 / Eesti Arstide Liit

PRESSITEADE
Eesti Arstide Liit
04.11.2019

Ajakirja „Eesti Arst“ peatoimetajana alustab 1. jaanuarist tööd dr Urmas Siigur.

„Urmas Siigur on laia haardega ja meditsiinivaldkonda süvitsi tundev tippspetsialist, kes aitab kindlasti kaasa meie arstidele väga olulise teadusajakirja arendamisele“, ütles Eesti Arstide Liidu president dr Jaan Sütt. „On hea meel, et ajakirja juhtimisel tulemuslikku tööd teinud dr Ülla Linnamägi jätkab vanemtoimetajana ning toimetuse koosseis jääb samaks.“

„Ajakiri „Eesti Arst“ on ainus eestikeelne eelretsenseeritav üldmeditsiiniline teadusajakiri, mille peatoimetaja töö on minu jaoks põnev ja austav väljakutse“, selgitas Urmas Siigur. „Ajakirja missioon on edendada arstiteaduslikku uurimistööd, vahendada uut teadusinfot ja kliinilist kogemust, käsitleda tervishoiu aktuaalseid küsimusi, arendada eesti meditsiinikeelt ja anda teavet arstide liidu tegevusest. Usun, et koos tugeva toimetusega saan oma kogemusi rakendada ajakirja positsiooni hoidmisel ja tugevdamisel Eesti arstkonna peamise häälekandjana.“

Ajakiri „Eesti Arst“ ilmub alates 1922.aastat. Ajakirja omanik on Eesti Arstide Liit, väljaandja OÜ Celsius Healthcare, toimetus asub Tartus arstide liidu majas, veebiväljaanne www.eestiarst.ee

Eesti Arstide Liit