2008. aasta miinimumtunnitasud endiselt kokku leppimata

12. veebruar 2007 /

12. veebruaril toimus riikliku lepitaja juures tervishoiutöötajate alampalga läbirääkimiste kohtumine.

30. jaanuaril lepiti kokku, et tööandjad esitavad oma 2008. aasta miinimumtunnitasude pakkumise 7. veebruariks, et tervishoiutöötajate liidud jõuaksid oma seisukoha kujundada. Kahjuks sellest kokkuleppest kinni ei peetud ja töövõtjad said pakutavad palganumbrid teada alles koosolekul.

Järjekordne pakkumine on alates 1. jaanuarist 2008 arstidele 112, õdedele 60 ja hooldustöötajatele 33 krooni tunnis. Tööandjad ja lepitaja ei tunnista enam ka 19. jaanuari kokkulepet, mille kohaselt kehtivad 2007. aasta miinimumtunnitasud 1. aprillist 2007 kuni 31. märtsini 2008.

Tervishoiutöötajad soovisid pakkumise hindamiseks aega 15. veebruarini.

Palgatõus 1. aprillist 2008 sama ressursi piires võimaldaks kehtestada suurema miinimumtunnitasu ja jõuda lähemale Arstide Liidu pikaajalisele eesmärgile – arsti miinimumtöötasuks kahekordne Eesti keskmine palk.