2007. aasta palganumbrid on kokku lepitud

2. veebruar 2007 /

25. jaanuaril jõuti riikliku lepitaja juures kokkuleppele 2007. aasta miinimumtunnitasudes. Alates 1. aprillist on tunnipalga alammäär arstidel 99, õdedel 52.50 ja hooldustöötajatel 29 krooni.

2. veebruaril kinnitas Haigekassa nõukogu tervishoiuteenuste loetelu, kus palgakomponent suureneb alates 1. jaanuarist 25%. See võimaldab haiglatel täita palgakokkulepet alates 1. aprillist. Haigekassa eelarve muutmine on päevakorras järgmisel koosolekul 16. veebruaril.

Sotsiaalministri ajakirjanduses avaldatud prognoosid keskmise töötasu osas on põhjendamatult optimistlikud. Palgakomponent hinnakirjas ja töötasu pole üks ja seesama. Teenuste hinnas sisalduv palgakomponent ei tähenda mitte keskmist palka, vaid sisaldab ka vajalikku ressurssi ületunnitöö- ja puhkusetasudeks. Seda ei saa kindlasti võrdsustada keskmise palgaga normkoormuse juures.

Palgalepe pole veel allakirjutamiseks valmis, sest kokku leppimata on tunnipalga alammäärad 2008. aastaks. Osapooled kohtuvad 12. veebruaril.