Streigiinfo (2012)

Kõik alljärgnev on käesolevaks ajaks ajalugu. Toimunu tulemuseks on kollektiivleping. Oleme toimunu jäädvustamise eesmärgil säilitanud sissekannete originaalse sisu ja kuju.


View Tööseisaku ulatus in a larger map

Korduma kippuvad küsimused ehk tervishoiutöötajate streigi eesmärgid ja nõudmised.

Toetusavaldused.

Toimuvat selgitavad artiklid ajakirjanduses.

Informatsioon, mis puudutab tööseisaku õiguslikke aspekte.

16.09.2011 esitatud kollektiivlepinguprojekt. See projekt on meie nõudmiste alus ja käimasolevate läbirääkimiste objekt. Projekt muutub oluliselt enne kollektiivlepinguks saamist.

Rõhutame, et käesolevaks ajaks töötülini jõudnud läbirääkimised algasid 11.06.2009. Seega on kogu protsess kestnud rohkem kui 3 aastat ja 4 kuud. Rohkem kajastatud periood algas 04.05.11. Siis esitasid kutseliit ja arstide liit sotsiaalministrile ja haiglate liidule läbirääkimiste jätkamise ettepaneku. Viimase, rohkem kajastust leidnud perioodi sissekandeid, saab täies mahus lugeda siit. Avaldatud on kogu kirjavahetus, lepitusmenetluse dokumendid jne.

Minimaalse arstiabi kokkuleppe tõttu töötanud kolleegide toetusavaldused petitsioon.ee lehel.

Fotomaterjal asub alljärgnevates galeriides.

Kollektiivlepingu läbirääkimised 2012

Kollektiivlepingu allkirjastamine 19.12.2012

Kohtumine Põhjaka mõisas 11.10.2012

Streigikomitee kohtumine Põhjaka mõisas.

Kohtumine LTKHs 17.10.2012

Streigikomitte LTKHs koos Läti Vabariigi arstide ja õdede esindajate ning Läti päevalehe Diena ajakirjanikega.