Seisukohad

Eesti Arstide Liit avaldab oma kodulehel arstkonna seisukohad. Seisukoht avaldatakse reeglina siis kui tegemist on olulise küsimusega ning otsuse langetamine mõjutab arstkonda pika aja jooksul. Pika aja all mõeldakse perioode kuudest kuni aastateni. Siin loetu on arstide liidu ametlik seisukoht. Aja jooksul aeguvate seisukohtade juurde märgitakse eraldi nende kehtivusaeg.

Meie seisukohad on avaldatud vastavas kajamis.