President

Presidendi valib üldkogu. Presidendi volitused kestavad kolm aastat ning presidenti ei saa valida rohkem kui kaheks järjestikuseks ametiajaks. Valimised toimuvad aasta enne presidendivolituste algust ja valitud president saab kohe eestseisuse liikmeks. President juhib eestseisuse tööd ja esindab liitu kõigis toimingutes.

Presidendi valimise reglemendi ja tema asendamise korra kehtestab volikogu.

EAL president 2021–2023 on dr Jaan Sütt

Jaan Sütt on sündinud 1. juulil 1974.a ja lõpetanud Tartu Miina Härma Gümnaasiumi. 2000. a lõpetas ta Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ning 2005. a anestesioloogia ja intensiivravi residentuuri. Pärast seda on ta töötanud TÜ Kliinikumi anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku neurointensiivravi ja anestesioloogia osakonnas ning Tartu Kiirabis anestesioloogina.

Jaan Sütt kuulus aastatel 2001–2003 Eesti Nooremarstide Ühendusse. Alates 2003. aastast kuulub Tartu Arstide Liitu, mille eestseisusesse on ta valitud 2004. aastast ning eestseisuse esimees olnud alates 2013. aastast. Eesti Arstide Liidu eestseisusesse on Jaan Sütt kuulunud alates 2013. aastast. Ta on osalenud liidu eri töörühmade töös ning on kuulunud kollektiivlepingu töörühma ja läbirääkimiste delegatsiooni alates 2012. aastast. Tervishoiutöötajate streigi ajal 2012. aastal koordineeris ta Tartu piirkonna tegevust. Jaan Sütt on olnud nii „Padjaga tööle“ kui ka tervishoiutöötajate hoiatusstreigi „Tervis on kallis“ idee üks algatajaid ja teostajaid. Arstide liidu ühe kõneisikuna on ta end näidanud hea esineja ja meediaga suhtlejana. Jaan Süti peres kasvab kolm last. Vaatamata tihedale töögraafikule on Jaan hea kaaslane ka töövälistel üritustel ning tema hobiks on sport (jooksmine, jalgrattasport, suusatamine).