Eetikakomitee koosseisud

2019…20120

Dr Katrin Elmet
Dr Peeter Mardna
Dr Indrek Oro
Dr Lembi Põlder
Dr Kaie Stroo
Dr Iige Viigimaa

2016…2018