Eestseisus

Eestseisuses on 5–13 liiget. Liikmed on delegeeritud või üldkogu poolt valitud, koosseisu kinnitab üldkogu. Eestseisus juhib ja korraldab liidu tegevust, moodustab töörühmi, määrab esindajaid koostööks riigiasutuste ja koostööpartneritega, esitab aruanded üldkogule. Eestseisuse tööd juhib president, koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, 7–9 korda aastas. Igapäevased arutelud toimuvad eestseisuse listis ja osa otsuseid võetakse vastu elektrooniliselt. 

 

Eestseisuse liikmed 2019 – 2021

Delegeeritud liikmed:
Jaan Sütt, president
Lembi Aug, ekspresident
Pille Andresson, Tallinna AL
Neve Vendt, Tartu AL
Elinor Õunap, ENÜ
Karmen Joller, perearstide esindaja

Valitud liikmed:
Vivika Adamson
Neeme Tõnisson
Indrek Oro
Tiit Kivistik
Marta Velgan
Toomas Tamm