Eestseisus

Arstide liidu põhikirja järgi on eestseisuses (ehk seaduse mõttes juhatuses) 5…13 liiget, täpse arvu määrab ja koosseisu kinnitab üldkogu. Liikmete arv määratakse iga eestseisuse koosseisu kohta eraldi. Eestseisusesse ei saa kuuluda arst, kes on tervishoiuasutuse juhatuse liige. Eestseisusesse võivad kandideerida kõik arstide liidu liikmed.

Delegeeritud eestseisuse liige on suunatud kandidaat. See tähendab, et üldkogu kas kinnitab isiku ametisse või lükkab kandidatuuri tagasi, kuid ei saa kandidaati valida. Isiku mittevalimisel peab delegeerija leidma uue kandidaadi. Põhikirja järgi on ainus alaline eestseisuse liige organisatsiooni president. Delegeerijateks on meie piirkondlikud ühendused.

Üldkogu poolt valitud liige on organisatsiooni liikmete poolt üles seatud kandidaat, kes üldkogu arvamuse järgi on sobiv organisatsiooni juhtima.

Delegeeritud  ja valitud juhatuse liikmete vahekord on üldkogu otsustada ja määratakse iga eestseisuse koosseisu kohta eraldi.

Ametisoleva eestseisuse volitused algasid 01.01.2016 ja lõpevad 3 aasta möödudes dets 2018. Eesti Arstide Liidu eestseisusesse kuuluvad järgmised arstid.

 • President ja Tartu piirkonna delegeeritud esindaja dr Jaan Sütt
 • Ekspresident dr Lembi Aug.
 • Ekspresident dr Andres Kork.
 • Tallinna piirkonna delegeeritud esindajana dr Pille Andresson
 • Tallinna piirkonna delegeeritud esindaja dr Toomas Kariis  (lahkus eestseisusest, tema asemel tuli dr Pille Andresson)
 • Eesti Nooremarstide Ühenduse delegeeritud esindajana dr Marta Velgan.
 • Eesti Arstide Liidu Üldkogu poolt valiti eestseisuse liikmeteks:
  • dr Natalia Jefimova (Eesti Nooremarstide Ühendus),
  • dr Neve Vendt (Tartu piirkondlik ühendus),
  • dr Indrek Oro (Tallinna piirkondlik ühendus),
  • dr Andres Lehtmets (Tallinna piirkondlik ühendus),
  • dr Vallo Volke (Eesti Nooremarstide Ühendus),
  • dr Ave Aava (Pärnu piirkondlik ühendus),
  • dr Neeme Tõnisson (Tartu piirkondlik ühendus),
  • dr Maarja Hallik (Tallinna piirkondlik ühendus).

Eelmiste eestseisuste koosseisud on näha vastavas loendis.