Eestseisus

Eestseisuses on 5–13 liiget. Liikmed on delegeeritud või üldkogu poolt valitud, koosseisu kinnitab üldkogu. Eestseisus juhib ja korraldab liidu tegevust, moodustab töörühmi, määrab esindajaid koostööks riigiasutuste ja koostööpartneritega, esitab aruanded üldkogule. Eestseisuse tööd juhib president, koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, 7–9 korda aastas. Igapäevased arutelud toimuvad eestseisuse listis ja osa otsuseid võetakse vastu elektrooniliselt.

Eestseisuse liikmed 2022 – 2024

Delegeeritud liikmed:

Neeme Tõnisson, president

Jaan Sütt, ekspresident

Lembi Aug, ekspresident

Pille Andresson, Tallinna AL

Kerli Vijar, Tartu AL

Johanna Rõigas, ENÜ

Valitud liikmed:

Vivika Adamson

Jaanus Ellermaa

Maarja Hallik

Andres Lehtmets

Indrek Oro

Helen Reim