KKK

Eesti Arstide Liitu puudutavad korduma kippuvad küsimused

Millise organisatsiooniga on tegemist?
Eesti Arstide Liit on seaduse mõttes mittetulundusühing.

Kes juhib arstide liitu?
Igapäevaselt juhivad Eesti Arstide Liitu president ja juhatus. Organisatsiooni sees kutsutakse juhatust eestseisuseks. Suured küsimused otsustatakse volikogus ja üldkogus. Erandlikult ka üldkoosolekul.

Kas arstide liit esindab töötajaid?
Jah, Eesti Arstide Liit on muu hulgas ka arstide ametiühinguna tegutsev organisatsioon.

Kes finantseerib arstide liitu?
Arstide liidu sissetulek tuleb rõhuvas enamuses liikmemaksudest.

Kas arstide liitu finantseerivad ka ravimfirmad?
Arstide liidul ning ravimi- ja meditsiinivahendite tootjatel on kattuvaid huvisid, kuid mitte nii palju, et nende rahakotid seguneksid.

Kes kuuluvad arstide liitu?
Arstide liitu kuuluvad arstid, kes on seotud Eestiga. Arstide liidu liikmelisus ei ole seotud kodakondsusega.

Kas arst peab kuuluma arstide liitu?
Ei pea.

Palju arste kuulub arstide liitu?
Rõhuv enamus töötavatest arstidest kuulub arstide liitu. Liikmeid on üle 3000.

Kas arst- residendid ehk kliinilist eriala omandavad arstid kuuluvad arstide liitu?
Jah, muidugi.

Kas arstiteaduse üliõpilased kuuluvad arstide liitu?
Ei. Küll on arstide liiduga assotsieerunud Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts kui juriidiline isik.

Kas arstide liit karistab arste?
Eesti Arstide liit on vabaühendus ja ei kanna ei järelvalve- ega ka karistusfunktsiooni. Siiski võib arstide liit teha otsuse ja arsti liidust lahkuma sundida. Selline otsus on ülimalt erandlik ning väljaarvamiseks peab arst hakkama saama millegi eriti ebaeetilisega.

Mis on eetikakomitee?
Eetikakomitee on grupp arste, mis annab arstide kutsealasele tegevusele hinnanguid kõlbluse vaatepunktist. Samuti juhendab eetikakomitee arste eetiliste küsimuste lahendamisel.