EAP 2024 sessioonid

Neljapäev, 11. aprill

Korraldab Eesti Arstide Liit

Arstide puudus seab piirid patsientide ravivõimalustele. Arutleme, kas arstide arvu suurendamine on realistlik soov ja missugust tervishoiusüsteemi saab Eesti endale lubada. Otsime vastuseid, kas tervishoidu saab korraldada nii, et tööseadused kehtiks ka raviasutustes ja arstid ülekoormusest läbi ei põleks?

Korraldab Eesti Sisearstide Ühendus

Sisemeditsiini residentuuri on 23 aasta jooksul lõpetanud 92 arsti. Räägime nende mitmekülgsest igapäevatööst ja rollist lisaks siseosakonnale ka haigla teistes osakondades. Otsime vastuseid, miks sisearstidest ikkagi puudus on.

Paralleelsessioon

Korraldab Eesti Arstide Liit koostöös Tartu kiirabi ja PERHiga, juhib Neve Vendt.

Lisaks lühikesele teoreetilisele meeldetuletusele esmaabi olemusest ja vajalikkusest toimub kaks praktilist töötuba. Tartu Kiirabi töötoas „Tuimureid oodates“ käsitletakse kliinilisest surmast elustamist nii abivahenditega kui abivahenditeta. Eesmärk on koolitada õigesti tegutsema, kuni jõuab kohale reanimobiil või intensiivravi arst. Teises töötoas õpetatakse kursusel Stop the Bleed käepäraste vahenditega kiiresti välist verejooksu sulgema. Koolitab Peep Talving koos instruktoritega (PERH). 

Töötubades osalemine eelregistreerimisega, osalejate arv piiratud: elustamise töötoas 12, veritsuse töötoas 30.

Reede, 12. aprill

Korraldavad Eesti Nooremarstide Ühendus ja Eesti Personaalmeditsiini Selts

Personaalmeditsiinist räägitakse kui uuest lähenemisviisist tervishoiust, mille abil saab leida igaühele võimalikult individuaalse ennetus- või raviplaani, analüüsides tema geeniandmeid koos tervisekäitumise, keskkonna- ja terviseandmetega. Tutvustame personaalmeditsiini teenuseid, mis on Eestis juba praegu või peatselt kasutusel ja räägime geenitestidega kaasnevast nõustamisvajadusest.

Korraldab Tartu Ülikooli Kliinikumi vähikeskus, sessiooni ja arutelu juhib Lenne-Triin Kõrgvee, TÜK.

Nüüdisaegses väärtuspõhises patsiendikeskses vähiravis on ravi eesmärkide ja võimaluste valimisel järjest olulisem roll ka patsiendil. Arutleme, missugune on patsientide aktiivse osalemise seis Eestis ja anname ülevaate ka välisriikide kogemustest. Tutvustame, milline võiks olla regionaalse vähikeskuse roll ja kuhu soovime vähiravis jõuda.

Paralleelsessioonid

Korraldab Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

Arstiabi osutamisel on hea kommunikatsioon ja üksteisemõistmine võtmetähtsusega, mistõttu võib keelebarjäär ravikvaliteeti oluliselt mõjutada. Eelmisel aastal käsitleti meedias noorte arstide muret venekeelsete patsientidega suhtlemisel. Noorarstide ja arstitudengite küsitlus kinnitas probleemi olemasolu. Diskussiooni alustab slaidiesitlus, mis kajastab EAÜS-i ja ENÜ liikmete küsitluse tulemusi ning väljavõtteid artiklitest. Arutelu eesmärk on probleemi laiem teadvustamine ja sellele lahenduste otsimine.

Korraldab Eesti Arstide Liit

Räägime, milliseid muudatusi toob arstidele 1. juulist jõustuv tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seadus. Tutvustame uut valmimisjärgus patsiendiohutuse süsteemi: mida ja kuidas peab dokumenteerima, kuidas hakkab tööle patsiendiohutusjuhtumite andmekogu. Osalevad Ants Nõmper, Ellex Raidla; Vladislav Fedossov, ITK; Priit Tohver, PERH; Heli Paluste, SoM; arutelu juhib Neeme Tõnisson, EAL.