EAP 2024 konverentsikava

Neljapäev, 11. aprill

10.00 Avasõnad

10.30–13.00 Mitu nahka saab võtta arstilt?
Korraldab Eesti Arstide Liit, juhib Andres Lehtmets.
10.30 Jätkusuutliku tervishoiuteenusega on Eestis hästi ja arste on piisavalt – Birgit Lao, Terviseamet
10.45 Personaliprobleem Eesti tervishoius – arstide puudus, kas ainult? – Mart Kull, Viljandi haigla
11.00 Kas Rootsis on arste piisavalt? Marina Tuutma, Rootsi arstide liidu asepresident
11.25 Eesti arstide töökoormuse muutused viimase 10 aastaga, uuringu tutvustus – Natalia Jefimova, EAL
Seljasirutuspaus 5 minutit
11.40 Arutelu. Osalevad: Anniki Lai, SoM asekantsler; Birgit Lao, TA; Rain Laane, Tervisekassa; Urmas Sule, Eesti Haiglate Liit; Mart Kull, Viljandi haigla; Marina Tuutma, Rootsi AL; Neeme Tõnisson, EAL.
13.00–14.00 lõunavaheaeg
14.00–16.45 Fookuses on sisemeditsiin
Korraldab Eesti Sisearstide Ühendus, juhib Kai Sukles.
14.00 Sissejuhatus – Kai Sukles, ESÜ president
14.05 Sepsis – tunne ära, ravijuhend 2024 – Katri Kalju, ITK
14.25 Ortopeedilise haige ettevalmistus ja sisearsti roll ortopeedia osakonnas 
Maria Gustavson, ITK ja Julia Reinvald, TÜK
14.50 Aneemiate preoperatiivne käsitlus – Marit Märk, PERH
15.15–15.45 vaheaeg
15.45 Sisearst maakonnas – arutelu. Osalevad Merike Toomik, Lõuna-Eesti haigla; Mann Randaru,
Viljandi haigla; Juuli-Ann Tähiste, Hiiumaa ja Rapla haigla; arutelu juhib Alice Lill, ITK
16.15 Miks ma valisin sisemeditsiini? Juhan-Mats Kuningas, sisehaiguste resident
16.25 Sisearst onkoloogia meeskonnas – Katrin Nõukas, PERH
Paralleelsessioon
14.00–16.30 Esmaabi nii tööl kui tänaval – kordamine on tarkuse ema
Korraldab Eesti Arstide Liit koostöös Tartu kiirabi ja PERHiga, juhib Neve Vendt.
Lisaks lühikesele teoreetilisele meeldetuletusele esmaabi olemusest ja vajalikkusest toimub kaks praktilist töötuba. Tartu Kiirabi töötoas „Tuimureid oodates“ käsitletakse kliinilisest surmast elustamist nii abivahenditega kui abivahenditeta. Eesmärk on koolitada õigesti tegutsema, kuni jõuab kohale reanimobiil või intensiivravi arst. Teises töötoas õpetatakse kursusel Stop the Bleed käepäraste vahenditega kiiresti välist verejooksu sulgema. Koolitab Peep Talving koos instruktoritega (PERH). 
Töötubades osalemine eelregistreerimisega, osalejate arv piiratud: elustamise töötoas 12, veritsuse töötoas 30.
14.00–15.00 Teoreetiline osa
-  Media and CPR: friends or foes? (Meedia ja elustamine: sõbrad või vaenlased?)
   Gabrielė Lisauskaitė, Vilniuse ülikool
- Elustamine abini – arsti elementaaroskus või vajalik meeldetuletus?
    Laura Elise Koppel ja Andras Laugamets, Tartu Kiirabi
- Stop the bleed/ Peata veritsus – igapäevane elementaaroskus või vajalik meeldetuletus?
    Eve Ojavere ja Margus Haiba, PERH
15.00–16.30 Töötuba „Tuimureid oodates“
19.30 Eesti Arstide Päevad 30! Pidu kruiisiterminalis
Muusika ja meenutused, kehakinnitus ja keelekaste

Reede, 12. aprill

10.00–12.30 Miks ja kuidas jõuda personaliseeritud meditsiinini?
Korraldavad Eesti Nooremarstide Ühendus ja Eesti Personaalmeditsiini Selts
10.00 Sissejuhatus – miks ja kuidas jõuda personaliseeritud meditsiinini?  Sander Pajusalu, TÜK
10.10 Rinnavähi personaliseeritud ennetus – Eesti ja rahvusvaheline tõenduspõhine vaade
Krista Kruuv, Antegenes
10.35 Farmakogeneetika – teadusest praktikasse; milline kasu on laialdasest ennetavast
farmakogeneetilisest testimisest? Lili Milani, TÜ
11.00–11.30 vaheaeg
11.30 Kes on geeninõustajad ja kas Eestis on neid vaja? Liis Leitsalu, TÜ
11.55 Uued personaalmeditsiini teenused Eestis  Tiina Österman, Tervisekassa
12.20–12.30 Kokkuvõte ja diskussioon

12.30–13.30 lõunavaheaeg

13.30- 15.30 Patsiendikeskne vähiravi
Korraldab Tartu Ülikooli Kliinikumi vähikeskus, sessiooni ja arutelu juhib Lenne-Triin Kõrgvee, TÜK.
Nüüdisaegses väärtuspõhises patsiendikeskses vähiravis on ravi eesmärkide ja võimaluste valimisel järjest olulisem roll ka patsiendil. Arutleme, missugune on patsientide aktiivse osalemise seis Eestis ja anname ülevaate ka välisriikide kogemustest. Tutvustame, milline võiks olla regionaalse vähikeskuse roll ja kuhu soovime vähiravis jõuda.
13.30 Müütidest eesnäärmevähi käsitluses – Mihhail Žarkovski, TÜK
13.50 A mythical creature called patient advocate – meet one (Müütiline tegelane: patsiendiesindaja – tutvustame üht) – Šarūnas Narbutas, jurist ja patsiendiesindaja, Leedu  
14.10–15.30 Arutelul osalevad Šarūnas Narbutas, Kristiina Ojamaa, TÜK, vähipatsientide esindaja.
Paralleelsessioonid
10.30–12.30 Keelebarjäär võõrkeelse patsiendiga suhtlemisel
Korraldab Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts
Arstiabi osutamisel on hea kommunikatsioon ja üksteisemõistmine võtmetähtsusega, mistõttu võib keelebarjäär ravikvaliteeti oluliselt mõjutada. Eelmisel aastal käsitleti meedias noorte arstide muret venekeelsete patsientidega suhtlemisel. Noorarstide ja arstitudengite küsitlus kinnitas probleemi olemasolu. Diskussiooni alustab slaidiesitlus, mis kajastab EAÜS-i ja ENÜ liikmete küsitluse tulemusi ning väljavõtteid artiklitest. Arutelu eesmärk on probleemi laiem teadvustamine ja sellele lahenduste otsimine. Osalevad Elina Osi, ENÜ volikogu liige; Katre Trofimov, SoM; Külli Kingo, meditsiiniteaduste valdkonna dekaan; Maivi Parv, Tervisekassa; Joel Starkopf, TÜK.
13.30–15.30 Uus vastutuskindlustuse seadus ja patsiendiohutuse süsteem
Korraldab Eesti Arstide Liit, juhib Neeme Tõnisson.
Räägime, milliseid muudatusi toob arstidele 1. juulist jõustuv tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seadus. Tutvustame uut valmimisjärgus patsiendiohutuse süsteemi: mida ja kuidas peab dokumenteerima, kuidas hakkab tööle patsiendiohutusjuhtumite andmekogu.
Osalevad Ants Nõmper, Ellex Raidla; Vladislav Fedossov, ITK; Priit Tohver, PERH; Heli Paluste, SoM; arutelu juhib Neeme Tõnisson, EAL.
Esmaabi töötoad
10.00–11.30 Tuimureid oodates
11.00–12.30 Stop the Bleed
13.30–15.00 Tuimureid oodates