Konverentsikava

12.mai                                                                                              

10.00 Avasõnad
Jaan Sütt, Eesti Arstide Liidu president
Tanel Kiik, tervise- ja tööminister

10.15–12.30 Arsti vaimne tervis on kallis
Korraldab Eesti Arstide Liit, juhatab Andres Lehtmets.
10.15 Arstid muutuste tuules – Anu Kasmel, psühhiaater
10.50 Kuidas toetada meditsiinitöötajate vaimset tervist? Marko Neeme, kliiniline psühholoog, PERH
11.15 Perearstide COVID-19 aegsest tööga seotud stressist ja toimetulekumehhanismidest – Helve Kansi, Eesti Perearstide Selts
11.40 Unfit to practice – the Swedish regulatory system and support from the Swedish Medical Association 
Tomas Hedmark, legal advisor, Swedish MA
12.10 Arutelu

12.30–13.30 lõunavaheaeg
13.30–14.45 100 aastat Eesti Arsti 
Korraldavad Eesti Arst ja EAL, juhatab Urmas Siigur.
13.30 100 aastat eestikeelset teaduslikku meditsiiniajakirja – Väino Sinisalu, Eesti Arst
13.55 Milleks meile Eesti teadus? Eero Vasar, TÜ 
14.20 Rahvusülikool ja Eesti arstiteadus – Toomas Asser, TÜ

14.45–15.00 vaheaeg

15.00–17.30 Labor vastab kliinilisele küsimusele: algoritmid ja juhised
Korraldab Eesti Laborimeditsiini Ühing, juhatab Karel Tomberg

15.00 Sissejuhatus: diagnostilistest algoritmidest – Marge Kütt, PERH                        
15.30 Hüübimisanalüüside algoritmid, uued antikoagulandid – Marika Pikta, PERH                     
16.00 Valkude uuringute algoritm monoklonaalsete gammopaatiate korral
Kaja Vaagen, TÜK ja Galina Zemtsovskaja, PERH   
16.30 Tsöliaakia diagnoosini jõudmine – Maiga Mägi, PERH             
17.00 Dermatofüütide diagnostika algoritme – Raili Randoja, TÜK                   
Paralleelsessioon Hurda saalis	

15.00–17.00 PAIK ja koduhaigla Viljandis 
Korraldab Viljandi haigla.
PAIKprojekti eesmärk oli Viljandi maakonna näitel luua paikkondlik esmatasandi, eriarstiabi ja sotsiaalteenuste integratsioonimudel, kus esikohal on patsiendi ja tema lähedaste vajadused. Anname ülevaate projektist teenuseni jõudmise teekonnast. Arutame, kuidas koduhaigla teenusemudel sobitub Eesti tervishoidu patsientide ja haigla kogemuste põhjal. Osalevad Viljandi haigla ravijuht Mart Kull, koduosakonna juhataja Kadri Oras, sisehaiguste arst Estri Kruus.

15.00 Miks ravijuhtimine?
15.15 Krooniliste haigustega ja sotsiaalsete tervisteguritega patsientide ravijuhtimine Viljandi 
     maakonnas ehk PAIK teenuse mudel
15.30 Viljandi PAIK teenuse esialgne mõjuhinnang
15.50 Küsimused-vastused
16.00 Koduhaigla teenusemudel Viljandi haiglas
16.15 Koduhaigla – milleks?
16.25 Kaks aastat koduhaiglat Viljandis – tagasiside patsientidelt, teenuseosutajatelt ja 
     suunavatelt arstidelt

13.mai

9.45–12.45 Tark taastusravi kui kvaliteedimärk
Korraldab Eesti Taastusarstide Selts, juhatavad Aet Lukmann ja Varje-Riin Tuulik
Sessiooniga tähistame taastusravi kui iseseisva eriala 30. aastapäeva ja Eesti Taastusarstide Seltsi 20. aastapäeva.

9.45 Taastusravi – mis see on? Varje-Riin Tuulik, LTKH 
10.05 COVID-19 järgne taastusravi – Ronald Rätsep, TÜK 
10.25 Kuhu on teel liigesehaiguste taastusravi? Aleksandra Butšelovskaja, Medicum
10.50–11.05 vaheaeg
11.05 Insuldi taastusravi – Kaja Elstein, Pärnu Haigla
11.30 Südamehaigete taastusravi – Aet Lukmann, TÜK
11.55 Onkoloogiline taastusravi – Annelii Jürgenson, PERH
12.20 Laste taastusravi arengu verstapostid – Tiina Lind, TÜK

12.45–13.45 lõunavaheaeg

13.45–16.15 Ravijuhend – tolmukoguja riiulil või praktiline abimees? 
Korraldab ravijuhendite nõukoda, juhatab Anna Vesper.

13.45 Milline on Eesti ravijuhendite hetkeseis? Anna Vesper, TÜ
13.50 Kuidas „tekib“ ravijuhendisse soovitus? Kaja-Triin Laisaar, TÜ
14.10 Kuidas jõuavad soovitused paberilt kliinilisse praktikasse? Marion Kalju, Haigekassa
14.30 Seireindikaatorid - kui palju järgitakse soovitusi kliinilises praktikas? Pille Lõmps, Haigekassa
14.50 Mis tunne on koostajal, kui ravijuhend saab valmis? Kaire Pakkonen, Pärnu Haigla
15.05–15.15 vaheaeg
15.15–16.15 Transfusioonravi juhend – head näited äsja valminud ravijuhendist
15.15 Kaasaaegne transfusioloogia – Renna Truus, Tallinna Lastehaigla 
15.35 Preoperatiivne patsiendi käsitlus, sh i.v. rauapreparaadi kasutamine- Mari Punab, TÜK
15.55 Täisvere uus tulemine – Kadri Rohtla, PERH
Paralleelsessioonid Hurda saalis
9.45–11.00 Õdedele õigusi juurde – pro et contra
Korraldab Eesti Arstide Liit, juhatab Neve Vendt.
Õdede võimekus kasvab, mida toob kaasa nende õiguste laiendamine? Kui õed hakkavad välja andma haiguslehti ja kirjutama retsepte, kas see vähendab arstide koormust?
Väitlevad: pro – Gerli Liivet, Eesti Õdede Liidu asepresident; contra – Tuuli Albrant, EÕL intensiivõenduse seltsing, Valga Haigla EMO vanemõde.
Diskussioonis osalevad Kadri Suija (TÜ peremeditsiini õppetool),  Urmas Sule (Eesti Haiglate Liit), Mari-Anne Härma (Terviseamet), Külli Friedemann (Haigekassa), Hepp Nigol (Eesti Perearstide Selts).
11.15–12.45 Abiarst – mureks või abiks?
Korraldab Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts, juhatab Liisa Marie Kerner.
Juba üle 10 aasta võivad arstitudengid peale IV kursust abiarstidena töötada ja kogemusi saada. Kuigi abiarstindus on teinud edusamme ja levinud üle Eesti, on siiski ka mitmeid kitsaskohti. Arutelus abiarstide tööülesannetest, juhendamisest ja nende tegevust reguleerivatest seadustest osalevad haiglate liidu esimees Urmas Sule, Heli Paluste Sotsiaalministeeriumist, Mari- Anne Härma Terviseametist, PERH-i EMO arstid Kristiina Põld ja Kristel Liis Põdder, üliõpilane ja abiarst Marta Kohal.
13.45–16.15 Patsient süsteemi hammasrataste vahel
Korraldab Eesti Nooremarstide Ühendus

13.45–15.05 Patsiendid-kogemusnõustajad Anne Aia, Madis Laos, Silver Kleimann-Leimann ja Merili Taur jagavad oma kogemust raske haigusega toimetulekuga olukorras, kus tervishoiusüsteem ei ole patsiendi kasuks töötanud.
15.05–16.15 Arutelu. Käsitleme kitsaskohti haiguste piisavalt kiirel diagnoosimisel, õige ravi alustamisel ja patsiendi jälgimisel. Arutleme, kuidas tagada parim võimalik ravi igale patsiendile ja mida võiks iga tervishoiukogukonna liige selleks teha. Osalevad Helve Kansi (Eesti Perearstide Selts), Merike Toomik (Lõuna-Eesti Haigla), Aika Kaukver (Sotsiaalkindlustusamet), Maivi Parv (Haigekassa), Ene Rebane (Sotsiaalministeerium), juhib arst-resident Aap Toming.