Eriarvamuste protokoll tulekul

Eesti Arstide Liidu ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu seisukohad eriarvamuste protokolli tarbeks.

Tervishoiutöötajate lahkumine välisriikidesse

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit ja Eesti Arstide Liit avaldasid täna oma seisukoha seoses sotsiaalminister H Pevukri suhtumisega tervishoiutöötajatesse.

 

Urmas Sule venitustaktika

Eesti Haiglate Liidu juhatuse esimees U Sule jätkab venitamist ja vastatud küsimuste üha uuesti ja uuesti küsimist. See on üks näide, miks noored arstid Eesti Vabariigs töötada ei taha. Haiglate juhtkonnad ei pea lugu töötajast. Kirjast saab lugeda, et juhul kui kollektiivleping põhjustab tööandjale täiendavaid kulusid ei saa seda sõlmida. Kerkib küsimus, kas Eesti Haiglate Liit on tõsiselt võetav organisatsioon.

Algasid üleriigilise kollektiivlepingu läbirääkimised

11.juunil alustasid tervishoiuala tööandjad ja töövõtjad läbirääkimisi üleriigilise kollektiivlepingu sõlmimiseks. Eesti Arstide Liit ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit tegid läbirääkimiste alustamiseks ettepaneku ja esitasid kollektiivlepingu projekti juba eelmise aasta novembris. Tööandjaid esindav haiglate liit vajas küll pikka ettevalmistusaega, kuid lõpuks jõuti siiski ühise laua taha. Sotsiaalminister osaleb läbirääkimistel riigi haldusalasse kuuluvate ja riigieelarvest rahastatavate tervishoiuteenuse osutajate esindajana.

Arstide liidul ja tervishoiutöötajate kutseliidul ei ole tööandjatega kehtivat kollektiivlepingut. Lisaks palgale on mõjutab töösuhteid ka palju teisi tegureid, seetõttu soovimegi sõlmida lepingut, mis reguleerib töötingimusi, töö- ja puhkeaja ja täienduskoolituse tingimusi. Eesmärk on luua tervishoiusüsteemis euroopalik töökeskkond, mis aitab suurendada töö efektiivsust ja osutada patsientidele paremat arstiabi ning motiveerib arste ja õdesid Eestis töötama.

Kõik osapooled olid ühel meelel, et üleriigiline kollektiivleping tervishoius on vajalik ja läbirääkimised jätkuvad. Haiglate liit lubas oma seisukoha esitada nädala jooksul. Küllap korrigeerib ka haiglate liidu esimees Urmas Sule oma vahetult pärast kohtumist avaldatud emotsionaalset arvamust, et kollektiivlepingu sõlmimine pole võimalik. Kõikide seni peetud läbirääkimiste alguses on tõdetud, et raha pole, kuid enamasti on siiski vajalikud ressursid leitud ja kokkuleppeni jõutud. Pealegi – palgast me ju praegu ei räägigi.

Sotsiaalministeeriumi ja Haiglate Liidu pressiteade on eksitav

Sotsiaalministeeriumi abiministri Peeter Laasiku ja Haiglate Liidu juhi Urmas Sule täna tehtud avaldus sisaldab eksitavat teavet.

Koos Arstide Liiduga lükkas riikliku lepitaja palgaleppe projekti tagasi ka Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit. Palgaleppe projekt on koostatud juriidiliselt ebapädevalt ja selle sisu ei vasta läbirääkimistel saavutatud kokkulepetele. Lisaks sellele kitsendab riiklik lepitaja oma nägemuses palgaleppe laienemise piiramisega töötajate õigusi.

Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit
Eesti Arstide Liit

Jaak, kurat, jalad põhjas!

Sotsiaalminister ja Eesti Haiglate Liit venitavad põhjendamatult tervishoiutöötajate palgaleppe allkirjastamisega.

Tervishoiutöötajate üldstreigi väljakuulutamisest tingitud pingelises õhkkonnas toimunud lepitusläbirääkimistel jõuti 25. jaanuaril kokkuleppele 2007. aasta miinimumtunnitasudes ja selles, et 2008. aastal tõuseb palgakomponent veel 20%.

Tänu nendele kokkulepetele ei alustanud tervishoiutöötajad streiki.

Riiklik lepitaja teatas 25. jaanuaril avalikult, et lepitusmenetlus on lõppenud ja saavutatud kokkulepe, et alates 1. aprillist 2007 hakkavad kehtima miinimumtunnitasud arstidel 99, õdedel 52.50 ja hooldustöötajatel 29 krooni. Kuu aja jooksul pole aga palgaleppele alla kirjutatud ja nüüd on selgunud, et Haiglate Liidu juht Urmas Sule ei kavatsegi seda lähiajal teha.

Tööandjate niisugust tegutsemist on kahjuks igati soosinud ka riiklik lepitaja Henn Pärn. Lepitaja ülesanne on töötüli võimalikult kiiresti lahendada ja läbirääkimised kokkuleppe sõlmimisega lõpetada. Sellega pole lepitaja aga seni toime tulnud.

Ülaltoodud põhjustel on tervishoiutöötajate palgalepe endiselt alla kirjutamata. Sotsiaalministri kodupartei Keskerakond aga eksitab valijaid, raporteerides telereklaamis reipalt „meie poolt läbi viidud arstide ja õdede palgatõusust”.

Kogu palgaläbirääkimiste mõistusevastaselt pikaks venitatud protsess tõendab, et Eestil on demokraatliku kodanikuühiskonnani veel pikk tee. Läbirääkimistel saavutatud kokkulepetest tuleb kinni pidada ja palgalepe alla kirjutada, seda enam, et raha selle katteks on Haigekassa nõukogu ja Valitsuse otsustega eraldatud.

Praegune olukord tuletab kangesti meelde üht teist Jaaku Juhan Liivi novellist „Peipsi peal”.

27.02.07

Eesti Arstide Liit
Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit
Eesti Õdede Liit
Eesti Tervishoiualatöötajate Ametiühingute Liit