Õiguskantsler I Teder vastab seoses tervishoiuasutuste kapitalikuludega

Tervishoiuteenuste korraldamis seaduses on järgmine punkt.

§ 52. Tervishoiu rahastamine riigieelarvest

1 Riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi kaudu rahastatakse:

1)…
10) tervishoiuteenuse osutajate ehitiste kulumit;
11)… jne

Pärisime õiguskantsleri arvamust praeguse olukorra kohta. Haigekassa raha kulub nii haigete ravimiseks kui ka hoonete majanduskuludeks.

Õiguskantsler vastas kokkuvõtvalt järgmist. Seaduserikkumine toimub, samas ” ma ei leia, et tervishoiuteenuste korraldamise seaduses sätestatu järgimata jätmisega on kaasnenud tervishoiuteenuste osutajate või muude isikute, muuhulgas Eesti Arstide Liidu, subjektiivsete õiguste riive.”

Mida teha edasi?

WHO teostatud uuringud

Maailma Tervishoiu Organisatsiooni Eesti esindusel valmis 2010 a märkimisväärne teadustöö Eesti tervishoiu finantseerimise jätkusuutlikusest. Seejuures ei piirduta olukorra kirjeldamisega, vaid pakutakse mitmeid lahendusi. Eesti Arstide Liit on korduvalt rõhutanud, et käesolevas töös pakutud lahendused on mõistlikud. Tervishoiupoliitikutel ei ole vaja arutada meetodite üle. Vaja on lihtsalt nende vahel valida või kasutada mõnda kombinatsiooni

Uuringu kokkuvõtlik ja lihtsalt mõistetav lühitekst

Uuringu täistekst

Haigekassa hinnakärbe tuleb tühistada

Eesti Arstide Liit teeb ettepaneku haigekassa hinnakirja 6-protsendiline kärbe tühistada, sest vastuvõetud eelarve järgi ei ole nii suur hindade vähendamine vajalik.

Haigekassa kinnitas eile 2010. aasta eelarve, milles sotsiaalministri ettepanekul tehti viimasel hetkel olulisi muudatusi. Ravikindlustuse tulusid suurendati 272 miljoni krooni võrra. Seega oleks võimalik mitte halvendada arstiabi kättesaadavust ja jätta ära sügisel patsientide, tervishoiutöötajate ja haiglate arvamust arvestamata läbi surutud ravihindade langetamine. Siis põhjendasid poliitikud otsust ravikindlustuse tulude vähenemisega. Nii Hanno Pevkur kui Jürgen Ligi väitsid korduvalt, et kuigi eelmiste aastate jaotamata kasumit võetakse kindlasti kasutusele nii palju, kui seadus maksimaalselt lubab, on hindade langetamine siiski möödapääsmatu.

Nüüd selgus, et haigekassa nõukogu ja valitsus on lubadustest hoolimata jätnud kasutamata võimaluse taastada teenuste hinnad ja petnud sellega nii patsientide kui arstide õigustatud ootust. Haigekassa jaotamata kasumist kasutatakse sel aastal poole vähem kui lubatud. Vaatamata tulude suurendamisele ei anta haigete ravimiseks sentigi juurde. Arstide liidu hinnangul ei oleks kinnitatud eelarve järgi vaja hindu vähendada mitte rohkem kui kaks protsenti.