Seisukoht dr H Uuetoa töötüli osas

Teemat on käsitletud ETV saates Pealtnägija.

Arstide liit avaldab käesolevaga järgmise seisukoha.

EAL eestseisus on seisukohal, et tööandja keeld arstidele töötada „konkureerivas“ haiglas on vastuolus arstieetikaga ja piirab arstide professionaalset autonoomiat. Arstil on õigus ja kohustus ravida haigeid oma parimate oskuste ja võimaluste kohaselt. Arsti teadmiste ja oskuste rakendamise piiramine tööandja huvidest lähtudes kahjustab patsientide huve. Tervishoiusüsteemi eesmärk on haigete ravimine, mitte kasumi teenimine ja teise raviasutuse „turult välja söömine“. Konkurents on kasulik ainult siis, kui see motiveerib haiglaid oma tööd paremini korraldama, luues haigetele ja tervishoiutöötajatele võimalikult hea ravi- ja töökeskkonna.

Eestseisus taunib dr Hasso Uuetoa töölepingu ebaseaduslikku ülesütlemist Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse poolt. Dr Uuetoa taotleb kohtus töölepingu ülesütlemise tühiseks tunnistamist, teda nõustab ja esindab kohtus arstide liidu lepinguline advokaat.

Tallinna Arstide Liidu juhatuse esimees on dr Toomas Kariis

Tallinna Arstide Liidu juhatus valis kolmapäeval 09. aprillil uue juhatuse esimeheks Ida-Tallinna Keskhaigla arsti dr Toomas Kariisi.

„Tallinna Arstide Liit on üks tooniandvamaid piirkondlike organisatsioone Eesti Arstide Liidus. Loodan, et Tallinna arstide ühtsus ja ühtekuuluvus suureneb veelgi ning koostöös Eesti Arstide Liiduga suudetakse arendada kollegiaalsust, seista arstikutse huvide eest ning pakkuda patsientidele ikka parimat võimalikku ravi. Tallinna Arstide Liidu liikmeks olemine on Tallinna arstide ühtekuuluvuse ja kutse väärtustamise näitajaks.“ ütles dr Toomas Kariis

Tallinna Arstide Liitu kuulub täna ligi 1200 Tallinna arsti.

Tallinna Arstide Liidu uude juhatusse kuuluvad veel Külliki Suurmaa, Piret Viiklepp, Ann Paal, Peeter Ross, Eero Merilind, Kaja Arbeiter, Andres Lehtmets, Jaan Tepp, Andrus Arro ja Peeter Mardna.

Tallinna Arstide Liit muutis liikmemaksu

22.jaanuaril peeti Meremeeste Haigla saalis Tallinna Arstide Liidu üldkogu koosolek, millest võttis delegaatidena osa
105 TAL liiget.
Omaette diskussiooniteemaks kujunes Tallinna piirkondliku liidu liikmemaksu suurus.
Et EAL liikmemaks on alates 2004.a 45 krooni kuus, mille hulgas on ka vastutuskindlustuse maks, on vaja muuta TALile laekuva liikmemaksu määra . Samas arutati ka, kas Tallinna Arstide Liidu kui piirkondliku liidu tegevust on vaja jätkata. Koosoleku otsustas, et TAL jätkab oma tegevust ja selleks kinnitati 2004.a. eelarve.
Otsustati, et TAL liikme igakuise liikmemaksu määr on 2 palgakokkuleppega kehtestatud arsti miinimumtunnitasu.
Seega 2004.a. liikmemaks alates veebruarikuust on 100 krooni kuus.
Soodustusi tehakse residentidele ja arstidele, kes töötavad väiksema koormusega kui 20 tundi nädalas, neile jääb liikmemaksu määraks 1 miinimumtunnitasu, s.o. käesoleval aastal 50 krooni kuus. Soodustuse rakendamiseks esitada vastav taotlus TAL juhatusele koos põhjendusega.
Mittetöötavatele pensionäridele jääb kehtima aastamaks 50 krooni.