Lahkuv minister HK reservide kasutamisest

Sotsiaalminister Hanno Pevkur (07.12 riigikogus)
Aitäh küsimuse eest! Alustame lõpust. Jah, raha on loomulikult reservides olemas ja kui on vajadus selle järele, siis seda võetakse täpselt nii palju kasutusele, kui otsus ja seadus lubab. Ehk ühelt poolt haigekassa nõukogu otsus ja teiselt poolt seaduses sätestatud piirid selle reservi kasutamiseks. Mis puudutab seda, miks ei võeta haigekassa reserve kasutusele, siis sellest on korduvalt ja korduvalt juttu olnud. Haigekassa reserve võetakse kasutusele ja haigekassa reservide kasutuselevõtmine – ma räägin mõiste mõttes selgemalt, et reservide all ma mõtlen nii jaotamata tulemit kui ka vajadusel kohustuslikku riskireservi – need summad, mis võetakse kasutusele, on planeeritavad ja peavad olema jätkusuutlikku ravikindlustust tagavad.

Täisteksti leiab siit.

Ja koostöö eest tänav kiri H Pevkurilt

Head partnerid

Elu toob vahest ette asju, mida ei oska ette näha. Usun, et igaühega teist on see millalgi juhtunud. Minuga juhtus see taaskord praegu, kus mind ootab ees uus väljakutse Justiitsministeeriumis. Raske on lahkuda nii toredate partnerite keskelt nagu te kõik olete.

Lubage mul teid seetõttu kõiki koos ja üksikult tänada viimase ligi nelja aasta eest, mil mul on olnud au teiega koostööd teha. Kuigi tahaks kirjutada pika tänukirja, sest öelda oleks ju palju, ei tee ma seda. Ütlen lihtsalt ja siiralt – Tuhat tänu kõikide nende hetkede eest, mil oleme koos Eestit paremaks muutnud. Edu teile kõigile teie töös ja uute kohtumisteni.

Hanno Pevkur

Toetusavaldused

Tervishoiutöötajate tööseisakut toetanud ühingutes on umbes 17000 liiget. Järgnevalt on avaldatud organisatsioonide toetusavaldused. Eraisikute toetusavaldusi ei ole nende privaatse iseloomu tõttu avaldatud. Toetusavaldused ei ole järjestatud tähtsuse ega saabumisaja järgi.

Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon

Tallinna Haridustöötajate Ametiühingute Liit

Pärnjõe Põhikool

Tõstamaa Põhikool

Paide Ühisgümnaasium

Energeetikute toetusavaldus

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium

Valgamaa Haridustöötajate Ametiühingute Liit

ENL juhatuse toetus meditsiinitöötajatele

Lümanda Põhikool

Tallinna Merivälja Lasteaed

Eesti Päästeala Töötajate Ametiühing

Tallinna Ühisgümnaasium

Viljandimaa Haridustöötajate Liit

Eesti Klubi

Lilleküla Selts

Eesti Arstide Selts Soome Vabariigis

OÜ Narva Kliinik SA Kirde Kohalik Haigla

Are Põhikool

Avinurme Gümnaasium

Eesti Tervishoiu Sotsiaaltöötajate Assotsiatsioon

Eesti Hambaarstide Liit

Eesti Raudteelaste Ametiühing

Noored Sotsiaaldemokraadid

Erakond Eestimaa Rohelised

Suomen Lääkäriliitto

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

Eesti Patsientide Nõukoda

Transpordi Ametiühing

Eesti Õpetajate Liit

Tali Põhikool

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik

Ühendus Eesti Arstide Selts Rootsis

Eesti Perearstide Selts

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing

Kutse läbirääkimiste jätkamiseks 16.10.2012

From: Katrin Rehemaa [mailto:eal@arstideliit.ee]
Sent: Tuesday, October 16, 2012 9:12 AM
To: ‘hanno pevkur’; tanel.ross@haigekassa.ee
Subject: kutse kohtumisele

Lp hr Hanno Pevkur
Lp hr Tanel Ross

Täname kiire vastuse ja teate eest, et olete valmis arstide liidu ja tervishoiutöötajate kutseliiduga kohtuma.

Teatame Teile, et lepitusmenetlus kollektiivses töötülis Eesti Arstide Liidu, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu ja Eesti Haiglate Liidu vahel lõppes riikliku lepitaja otsusega 3-9/1 26.01.12. Seadus ei näe ette võimalust läbi viia lepitusmenetlust ühes ja samas töötülis teist korda.

Ootame Teid kohtumisele teisipäeval, 16. oktoobril kell 12.00 Lääne-Tallinna Keskhaiglas.

Iivi Luik
Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit

Andres Kork
Eesti Arstide Liit

 

Lisaks soovime rõhutada, et Henn Pärn ei ole riiklik lepitaja. H Pärn on lepitaja ametikoha kohusetäitja. Täpsemat infot tema tegemistest leiab meie kodulehe otsingu abil.

 

Eesti Haiglate Liit ei tulnud läbirääkimistele

Haiglate liidul ei ole volitusi tervishoiutöötajate ettepanekute üle läbi rääkida

Haiglate liidu juhatuse esimees Urmas Sule teatas vastuseks arstide liidu ja tervishoiutöötajate kutsele: „Tutvusime teie ettepanekutega läbirääkimiste jätkamiseks ning peame kahjuks tõdema, et Haiglate Liidul puuduvad volitused Teie ettepanekute üle läbirääkimisi pidada.“

Tervishoiutöötajad peavad sellist seisukohta arusaamatuks. Oleme pidanud seni läbirääkimisi heas usus, et ka tööandjatel on selge soov töötüli lahendada, kokkuleppele jõuda ja streik lõpetada. Selle nimel oleme oma nõudmisi tunduvalt vähendanud ja kompromissi pakkunud. Pärast reedest kohtumist on läbirääkimiste laual veel mitu teemat, mida oleme arutanud, milles poolte seisukohad on lähenenud ja mille üle soovime läbirääkimisi jätkata. Oma ettepanekud oleme haiglate liidule saatnud.

Sotsiaalminister Hanno Pevkur on korduvalt rõhutanud, et õdede ja arstide läbirääkimiste partner on tööandjaid esindav haiglate liit. Kahjuks on haiglate liit nüüd teatanud oma volituste puudumisest.

Seetõttu kutsuvad arstide liit ja tervishoiutöötajate kutseliit läbirääkimisi pidama sotsiaalministri ja haigekassa nõukogu esimehe Hanno Pevkuri ning haigekassa juhatuse esimehe Tanel Rossi. Palume meie pressiteadet lugeda avalikuks pöördumiseks nende poole.
Kuna streigisituatsioonis ei saa järgida tavapäraseid tähtaegu, teeme ettepaneku kohtuda homme kell 12 ja ootame vastust täna õhtul.

Eesti Arstide Liit
Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit

Lisainfo Katrin Rehemaa 513 5121

Ajakirjandus 04…09.10.2012

http://www.tartupostimees.ee/999794/peeter-laasik-kas-ja-mida-voib-streigiga-praegu-saavutada/
http://www.epl.ee/news/eesti/arstid-ja-ministeerium-solmisid-hea-tahte-leppe.d?id=65081406
http://www.epl.ee/news/eesti/tookoormus-paneb-perearstid-plindrisse.d?id=65081240
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=51076
http://podcast.kuku.ee/
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/arvamus/taavi-aas-kuidas-ravida-eesti-meditsiinisusteemi.d?id=65077330
http://www.ohtuleht.ee/495129
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-video-ja-fotod-katrin-rehemaa-haigekassa-jaotamata-kasumist-tuleks-kasutusele-votta-maksimaalne-osa.d?id=65081184
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-ja-fotod-ministeerium-jaab-parast-neljatunniseid-labiraakimisi-ootama-arstide-palgasoovi.d?id=65080940
http://podcast.kuku.ee/
http://podcast.kuku.ee/
http://podcast.kuku.ee/
http://vikerraadio.err.ee/uudisklipid?main_id=4290917#9
http://vikerraadio.err.ee/uudisklipid?main_id=4293007#2
http://www.tv3play.ee/program/seitsmeseduudised
http://www.reporter.ee/2012/10/08/haiglad-uusi-patsiente-enam-juurde-ei-vota/
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=51050
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=51053
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=51062
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=51063
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=51065
http://www.ohtuleht.ee/495056
http://www.ohtuleht.ee/494994
http://www.ohtuleht.ee/494995
http://www.ohtuleht.ee/494996
http://www.delfi.ee/archive/arstina-soomes-esimene-oppetund-pilet-tuleb-osta-nadal-varem-muidu-puhapaeval-laevale-ei-saa.d?id=65074832
http://www.epl.ee/news/arvamus/juhtkiri-300-eurot-karm-reaalsus.d?id=65074654
http://www.epl.ee/news/eesti/tervishoiule-teine-sammas-haigusraha-tootukassast-suurendada-patsiendi-omaosalust.d?id=65074506
http://www.epl.ee/news/eesti/streik-laienes-maakonnahaiglatesse.d?id=65074502
http://www.epl.ee/news/eesti/taismahus-haigla-kus-keegi-ei-streigi.d?id=65074602
http://podcast.kuku.ee/
http://podcast.kuku.ee/
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=51045
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kutseliit-sotsiaalminister-ei-ole-odede-ja-hooldajate-palgatousust-raakinud.d?id=65076106
http://podcast.kuku.ee/
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/arstide-noudmistele-toetust-avaldanud-uhingutes-on-umbes-17-000-liiget.d?id=65056230
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=51039
http://www.epl.ee/news/arvamus/andrus-kivirahk-kulukas-roll-eestlane.d?id=65069706

http://www.postimees.ee/997278/raha-vahe-votame-rikkast-tootukassast/
http://arvamus.postimees.ee/997198/uksi-arstide-pureda/
http://www.reporter.ee/2012/10/06/kuidas-tervisega-toime-tulla-kui-arstid-teid-enam-ei-aita/
http://podcast.kuku.ee/
http://podcast.kuku.ee/
http://podcast.kuku.ee/
http://vikerraadio.err.ee/uudisklipiarhiiv?main_id=4287317&pg=1#21
http://vikerraadio.err.ee/uudisklipiarhiiv?main_id=4287867&pg=1#19
http://vikerraadio.err.ee/uudisklipiarhiiv?main_id=4288957&pg=1#7
http://www.tv3play.ee/program/seitsmeseduudised
http://www.tv3play.ee/program/seitsmeseduudised
http://www.reporter.ee/2012/10/05/arstide-streik-sunnib-sadu-operatsioone-ara-jatma/
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=51015
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=51007
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-video-ja-fotod-hanno-pevkur-patsiente-voiks-ehk-saata-mittestreikivate-arstide-juurde.d?id=65066394
http://www.epl.ee/news/eesti/soome-arst-uletulek-tekitab-suumepiinu.d?id=65064610
http://www.epl.ee/news/eesti/kokkuleppele-ei-joutud-ja-arstide-streik-laieneb-esmaspaeval.d?id=65064772
http://arvamus.postimees.ee/996618/vallo-volke-arstiabi-ilma-arstideta/

http://www.postimees.ee/?g=12734#510144
http://arvamus.postimees.ee/995974/sigrid-koiv-pime-toetus/
http://www.mu.ee/article/2012/10/5/inspektsioon-analuusib-palgauuringu-legaalsust
http://www.ohtuleht.ee/494723
http://podcast.kuku.ee/
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/arvamus/vahur-koorits-appi-ansip-saab-arstidest-vahem-palka.d?id=65064438
http://uudised.err.ee/index.php?06262816
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/soome-arstide-juht-eesti-meedikute-uletulekust-ega-see-oige-ole-jaab-mulje-nagu-me-kasutaks-eesti-olukorda-ara.d?id=65057500
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-video-ja-fotod-arstide-streik-jatkub-tana-kokkuleppeid-ei-saavutatud.d?id=65063180
http://vikerraadio.err.ee/uudisklipid?main_id=4286797#2
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50970
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50988
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50989
http://www.tv3play.ee/program/seitsmeseduudised
http://www.tv3play.ee/program/seitsmeseduudised
http://www.reporter.ee/2012/10/04/haiglate-liit-ja-arstide-liit-kokkuleppele-ei-joudnud/

http://vikerraadio.err.ee/uudisklipid?main_id=4285757#1
http://vikerraadio.err.ee/uudisklipid?main_id=4284927#8
http://www.epl.ee/news/eesti/perearst-saab-palgata-teise-oe.d?id=65058676
http://www.epl.ee/news/eesti/kas-streik-paneb-poliitikud-otsustama.d?id=65058660
http://www.epl.ee/news/arvamus/madis-veskimagi-uhe-maa-arsti-markmeid.d?id=65058506
http://www.epl.ee/news/arvamus/repliik-piinlik-on.d?id=65058382
http://www.ekspress.ee/news/paevauudised/elu/tipparstid-igatsevad-voorsil-meeletult-koju.d?id=65056648
http://www.postimees.ee/994728/eesti-tervishoiu-tulevik-maksame-rohkem-saame-vahem/

http://www.ohtuleht.ee/494578

http://www.ap3.ee/opinion/2012/10/3/ansip-kutab-palgaviha

http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50958
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50944
http://www.reporter.ee/2012/10/03/arstide-streik-on-valjunud-tootuli-piiridest/
http://www.tv3play.ee/program/seitsmeseduudised
http://podcast.kuku.ee/
http://podcast.kuku.ee/
http://podcast.kuku.ee/
http://podcast.kuku.ee/
http://arvamus.postimees.ee/993616/online-intervjuu-vastab-streikivate-arstide-juht-andres-kork/
http://vikerraadio.err.ee/uudisklipid?main_id=4283437#17
http://vikerraadio.err.ee/uudisklipid?main_id=4282957#20
http://www.tarbija24.ee/993356/kroonilised-haiged-ei-paase-perearstile/
http://arvamus.postimees.ee/993914/anneli-talvik-sein-muutuste-ees/
http://www.postimees.ee/?g=12706&art=993266#508820

http://www.ohtuleht.ee/494481

http://www.ohtuleht.ee/494472
http://www.ohtuleht.ee/494477

http://www.epl.ee/news/eesti/hanno-pevkur-arstide-noudmised-kaivad-maksumaksjale-ule-jou.d?id=65052464
http://www.epl.ee/news/eesti/meedikute-streik-kompab-seaduste-ja-eetika-piire.d?id=65052640
http://www.epl.ee/news/eesti/taismahus-spetsialistid-torjuvad-eraravikindlustuse-ideed.d?id=65052442
http://www.mu.ee/opinion/2012/10/3/arstide-kestev-streik-kohatu-ettevotmine
http://www.ap3.ee/article/2012/10/3/arstid-saaksid-streikida-kolm-kuud
http://vikerraadio.err.ee/uudisklipiarhiiv?main_id=4282227&pg=1#3
http://vikerraadio.err.ee/uudisklipiarhiiv?main_id=4281267&pg=1#6
http://vikerraadio.err.ee/uudisklipid?main_id=4281267#16
http://www.reporter.ee/2012/10/02/kas-koik-arstid-tohivad-streikida/
http://www.tv3play.ee/program/seitsmeseduudised
http://www.tv3play.ee/program/seitsmeseduudised
http://www.tv3play.ee/program/seitsmeseduudised

http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50924
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50930
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50917
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50923
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-videod-pevkur-streigi-pikkusest-pall-on-haiglajuhtide-ja-arstide-kaes.d?id=65051382
http://www.ohtuleht.ee/494340
http://www.ohtuleht.ee/494344
http://www.epl.ee/news/eesti/taismahus-tervishoiutootajate-seitse-kriteeriumi-streigi-lopetamiseks.d?id=65046940
Streiki ei tohi raisku lasta

http://www.epl.ee/news/eesti/ravita-jaanud-patsiendid-said-uued-vastuvotuajad.d?id=65047050
http://www.epl.ee/news/eesti/tu-kliinikumi-juht-streik-naitab-mis-juhtub-mone-aasta-parast.d?id=65046892

http://www.epl.ee/news/arvamus/vallo-volke-eesti-arstiabi-on-euroopa-parimate-hulgas.d?id=65046516
http://www.ap3.ee/article/2012/10/1/maksuamet-arste-on-424-vorra-mullusest-vahem
http://www.tarbija24.ee/992036/tipparsti-teenistus-algab-7500-eurost-kuus/

http://www.tarbija24.ee/991998/streik-voib-jatta-patsiendid-haigla-ukse-taha/
http://www.tarbija24.ee/992064/mida-arstid-valitsuselt-ja-haiglate-liidult-ikkagi-taotlevad/
http://arvamus.postimees.ee/992536/juhtkiri-streik-millest-pole-lihtne-valjuda/
http://podcast.kuku.ee
http://podcast.kuku.ee
http://podcast.kuku.ee
http://podcast.kuku.ee

http://www.reporter.ee/2012/10/01/meditsiinitootajate-streik-algas-rahulikult/
http://www.tv3play.ee/program/seitsmeseduudised
http://www.tv3play.ee/program/seitsmeseduudised
http://www.tv3play.ee/program/seitsmeseduudised
http://www.tv3play.ee/program/seitsmeseduudised
http://www.tv3play.ee/program/seitsmeseduudised
http://www.ap3.ee/article/2012/10/1/video-kiirabiautojuhid-nouavad-palka
http://www.ap3.ee/article/2012/10/1/38-tundi-soomes-vordub-168-tunniga-eestis
http://www.ap3.ee/article/2012/10/1/president-ilves-odede-ja-hooldustootajate-palgad-on-toesti-nirud
http://www.ap3.ee/article/2012/10/1/fotod-rahulik-streigihommik-ltkhs
http://vikerraadio.err.ee/uudisklipid?main_id=4276847#13
http://vikerraadio.err.ee/uudisklipid?main_id=4276867#12
http://vikerraadio.err.ee/uudisklipid?main_id=4276857#11
http://vikerraadio.err.ee/uudisklipid?main_id=4277247#8
http://vikerraadio.err.ee/uudisklipid?main_id=4277267#6
http://podcast.kuku.ee/
http://podcast.kuku.ee/
http://podcast.kuku.ee/
http://podcast.kuku.ee/
http://podcast.kuku.ee/
http://podcast.kuku.ee/
http://arvamus.postimees.ee/991010/aime-keis-arstide-lahkumise-tagamaadest/
http://www.tarbija24.ee/991266/kriis-tervishoiutootajate-streigi-puhul-kokkulepet-ei-paista/
http://www.tarbija24.ee/991180/streigipaevik-tervishoiutootajate-tooseisak-1-paev/
http://uudised.err.ee/index.php?06262500
http://uudised.err.ee/index.php?06262499
http://uudised.err.ee/index.php?06262519
http://uudised.err.ee/index.php?06262529
http://uudised.err.ee/index.php?06262532
http://uudised.err.ee/index.php?06262537
http://uudised.err.ee/index.php?06262495
http://uudised.err.ee/index.php?06262530
http://uudised.err.ee/index.php?06262540
http://uudised.err.ee/index.php?06262548
http://rahvahaal.delfi.ee/news/uudised/mis-juhtuks-kui-sotsiaalminister-praegu-haigeks-jaaks.d?id=65041490
http://rahvahaal.delfi.ee/news/uudised/haaleta-kas-toetad-arstide-streiki.d?id=65042138#a_emb_134909108131319_2376
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-video-kirurg-jaan-tepp-arstide-palgatousuks-tuleb-haigekassa-hindu-tosta.d?id=65042290
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/streigiblogi-keegi-pole-tulnud-kurjalt-ukse-taha-seisma-ja-oigust-noudma.d?id=65028164
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-fotod-ja-video-arstid-lahkusid-toopostilt.d?id=65042172
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-video-me-ei-taha-streikida-me-tahame-tulemusi-ja-valjapaasu-olukorrast.d?id=65043010
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/haiglate-liidu-juhatus-koguneb-kolmapaeval.d?id=65043366
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/pevkur-nadalaga-ei-saa-paika-panna-haiglate-teenuste-mahtu.d?id=65043388
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tartu-arst-patsiendid-soovivad-meile-streigiks-edu-ja-joudu.d?id=65044068
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/patsiendid-suhtuvad-streiki-moistvalt.d?id=65043592
http://vikerraadio.err.ee/uudisklipid?main_id=4277267#6

http://www.ap3.ee/opinion/2012/10/1/ap-arstid-ajutiselt-sunnismaiseks
http://www.epl.ee/news/eesti/taismahus-haiglajuht-tonis-allik-arstide-tookoormus-on-viimase-piiri-peal.d?id=65040126
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/arstitudengid-meditsiinisusteem-vajab-muutusi.d?id=65040370
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/streigiblogi-tervishoiutootajate-streik-neljas-suures-haiglas-algas-rahulikult.d?id=65028164
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/arstide-liit-votame-vastu-ausa-pakkumise.d?id=65040688
http://rahvahaal.delfi.ee/news/uudised/anna-teada-kas-jaad-streigi-tottu-arstiabita.d?id=65040788
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/streigi-ajal-muutuvad-perearstide-vastuvotud.d?id=65040838
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/paastjad-toetavad-meedikute-streiki.d?id=65041136
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/regionaalhaiglas-ei-liitunud-streigiga-kuus-arsti.d?id=65041268
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/arvamus/eesti-patsientide-esindusuhing-kui-meditsiinisusteem-ei-muutu-kukub-see-varem-voi-hiljem-kokku.d?id=65041506
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-tartus-piketeerisid-kiirabiautojuhid.d?id=65041574
http://www.ohtuleht.ee/494234
http://www.ohtuleht.ee/494223
http://www.ohtuleht.ee/494197
http://www.ohtuleht.ee/494198
http://www.ohtuleht.ee/494202
http://www.ohtuleht.ee/494209
http://www.tarbija24.ee/990866/regionaalhaigla-telefonid-on-punased/
http://www.tarbija24.ee/990896/anna-teada-kuidas-mojutab-arstide-streik-sinu-elu/

http://www.tarbija24.ee/990858/arstide-streik-voib-laieneda-haiglaravisse

http://www.tarbija24.ee/990826/arstiteadusuliopilased-meditsiinisusteem-vajab-muudatusi/
http://www.tallinnapostimees.ee/990758/galerii-tallinna-haiglates-algas-streik
http://www.postimees.ee/990714/arstid-streigivad-neljas-suurhaiglas
http://uudised.err.ee/index.php?06262481
http://uudised.err.ee/index.php?06262483
http://uudised.err.ee/index.php?06262483
http://uudised.err.ee/index.php?06262488
http://uudised.err.ee/index.php?06262488
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/opetajate-liit-toetab-homme-algavat-tervishoiutootajate-streiki.d?id=65038424
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eiki-nestor-enne-streiki-valitsus-ei-ole-tervishoiu-rahastamise-tuleviku-osas-mitte-midagi-teinud.d?id=65038624
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eesti-arstid-rootsis-toetavad-tervishoiutootajate-streiki.d?id=65038780
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-graafik-eesti-arstid-teenivad-vorreldes-riigi-keskmise-palgaga-vahem-kui-enamikes-arenenud-riikides.d?id=65039022
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/head-reisi-riigikogu-sotsiaalkomisjoni-juhid-on-streiginadalal-valismaal-komandeeringus.d?id=65038638
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kiirabiautojuhid-piketeerivad-homme-tallinnas-ja-tartus-palgatousu-nimel.d?id=65039404
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/uus-kollektiivleping-jataks-lahenduseta-mitmed-arstide-probleemid.d?id=65039698
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/irl-moistame-meditsiinitootajaid-aga-streik-ei-tekita-lisaraha.d?id=65038578
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/haiglajuht-see-mis-tulema-hakkab-on-soda.d?id=65039944
http://www.tarbija24.ee/990632/haiglajuht-see-mis-tulema-hakkab-on-soda/

http://www.tarbija24.ee/990022/eesti-arstid-rootsis-toetavad-tervishoiutootajate-streiki/
http://www.e24.ee/990088/opetajad-toetame-arstide-streiki/
http://uudised.err.ee/index.php?06262394
http://uudised.err.ee/index.php?06262433
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ida-tallinna-keskhaigla-arstid-streigi-ajal-tasulisi-vastuvotte-ei-tee.d?id=65028126
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tootukassa-uued-kulud-eeldaks-ka-maksude-ulevaatamist.d?id=65036430
http://rahvahaal.delfi.ee/news/uudised/patsient-anna-teada-kas-oled-saanud-kone-voi-smsi-streigi-kohta.d?id=65036842
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/lastekirurgia-osakonna-ode-olen-rahul-et-tootan-oena-sest-seda-olen-soovinud-oskan-ja-tahan-teha-oma-tood-hasti.d?id=65036684
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/odede-liit-toetab-tervishoiutootajate-palganoudmist-toetusaktsiooniga.d?id=65037156
http://publik.delfi.ee/news/inimesed/kirsti-timmer-arstide-streigist-teeme-susteemi-enne-korda-siis-hakkame-streikima.d?id=65036940
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/viktor-vassiljev-streigi-valtimiseks-on-uks-tee-tuleb-taita-meedikute-koik-noudmised.d?id=65038106
http://arvamus.postimees.ee/989420/kompromissitu-streigijuht/
http://www.tarbija24.ee/989800/odede-liit-toetab-streiki-rinnamarkidega/
http://www.tarbija24.ee/989676/arstid-pevkuri-ettepanek-tuli-liiga-hilja/
http://www.tarbija24.ee/989748/ruussaar-arstide-liit-palgaku-endale-pr-noustaja/

http://uudised.err.ee/index.php?06262421
http://www.epl.ee/news/eesti/taismahus-infomura-ja-arstide-streik-mis-kus-millal-ja-miks.d?id=65035078
http://www.ohtuleht.ee/494069
http://www.ohtuleht.ee/494049
http://www.tv3play.ee/play/282249/?autostart=true
http://www.reporter.ee/2012/09/28/arstide-sterigini-on-jaanud-vaid-loetud-paevad/
http://www.ohtuleht.ee/493922
http://www.tarbija24.ee/988968/pevkur-tanane-kohtumine-kinnitas-streigi-toimumist/
http://www.tarbija24.ee/988834/arstide-liit-lopuks-on-tooandjad-avaldanud-valmidust-alustada-labiraakimisi/

http://uudised.err.ee/index.php?06262367
http://uudised.err.ee/index.php?06262335
http://uudised.err.ee/index.php?06262354
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/intervjuu-iisraelis-streikisid-arstid-viis-kuud-ja-said-ule-40-protsendi-palka-juurde.d?id=65033252
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tooandjad-tervishoiu-rahastamise-umberkorraldus-ei-tohi-tooandjate-maksukoormust-tosta.d?id=65034554
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ansip-meedikute-noudmistel-puudub-konkreetsus.d?id=65033498
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/haiglate-liit-pakub-arstidele-66-protsendilist-palgatousu.d?id=65033264
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-ja-videod-arstid-ja-oed-pevkuril-polnud-meile-midagi-oelda-streik-toimub.d?id=65033014
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ida-viru-keskhaigla-streigiga-ei-uhine.d?id=65032728
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/patsientide-noukoda-suunaks-riigi-dividendid-tervishoidu.d?id=65032314
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/streigiblogi-arstide-liit-oleme-valmis-streikima-ka-kuid.d?id=65028164
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vaata-tartu-ulikooli-kliinikumi-tookorraldust-streigi-ajal.d?id=65028044
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/streikima-hakkav-laane-tallinna-keskhaigla-kutsus-patsiente-1-oktoobriks-vastuvotule.d?id=65030372
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vaata-kuidas-on-korraldatud-too-regionaalhaiglas-meedikute-streigi-ajal.d?id=65030724
http://arvamus.postimees.ee/987928/arstitudengid-kes-on-eesti-tervishoiu-peremees/
http://www.tarbija24.ee/987652/vaata-kas-streigi-ajal-tartu-ulikooli-kliinikumi-arsti-jutule-paased/
http://www.tarbija24.ee/987632/vaata-kas-streigi-ajal-paased-ida-tallinna-keskhaiglas-arsti-juurde/
http://www.tarbija24.ee/988354/vaata-kas-streigi-ajal-paased-pohja-eesti-regionaalhaigla-arsti-juurde/
http://www.tartupostimees.ee/988216/streigikorraldajad-tooseisak-on-aarmuslik-samm/
http://www.ohtuleht.ee/493875
http://uudised.err.ee/index.php?06262331
http://vikerraadio.err.ee/uudisklipid?main_id=4272927#7
http://www.tv3play.ee/program/seitsmeseduudised
http://www.reporter.ee/2012/09/27/arstid-noudsid-pevkurilt-selgitusi-ja-vastuseid/
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/streik-puudutab-paevas-umbes-1600-laane-tallinna-keskhaigla-patsienti.d?id=65027536
http://www.ohtuleht.ee/493811
http://www.ohtuleht.ee/493815
http://www.tarbija24.ee/988064/haiglate-liit-naeb-tervishoiule-lisaraha-voimalusi/
http://www.tarbija24.ee/987948/pevkur-arstide-uldkoosolekul-streik-ei-lahenda-probleeme/
http://www.tarbija24.ee/987958/arstide-liit-streigi-arajaamist-loota-pole/

http://uudised.err.ee/index.php?06262327
http://uudised.err.ee/index.php?06262326
http://uudised.err.ee/index.php?06262303
http://uudised.err.ee/index.php?06262258
http://podcast.kuku.ee/

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vaata-kes-saavad-streigi-ajal-arstiabi.d?id=65027354
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tsahkna-haigekassale-annaks-lisaraha-haiguslehe-paevade-raha-maksmise-valjaviimine.d?id=65028276
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/streigiblogi-jalgi-mis-on-uudist-arstide-odede-streiki-oodates.d?id=65028164
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/arstide-liit-ootab-streigi-toetuseks-annetusi.d?id=65028234

http://www.tarbija24.ee/987384/who-regionaaldirektor-eesti-arstide-laual-on-helde-pakkumine/
http://www.tarbija24.ee/987408/pevkur-arstide-streigi-toimumine-selgub-tana-homme/
http://podcast.kuku.ee
http://podcast.kuku.ee
http://uudised.err.ee/?06262244
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/perearstid-alustavad-1-oktoobril-streigi-toetusaktsiooni.d?id=65022168
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/raul-adlas-kiirabi-tootab-streigi-ajal-tavaparase-voimekusega.d?id=65022916
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50763
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/arstide-liidu-juht-streik-voib-kujuneda-nadalate-pikkuseks.d?id=65023976
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/peaminister-andrus-ansip-arstide-noudmised-on-ebareaalsed.d?id=65021142
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ansip-me-pole-loobunud-korgepalgaliste-sotsiaalmaksust-vabastamise-ideest.d?id=65020928
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/arstide-liidu-juht-streik-voib-kujuneda-nadalate-pikkuseks.d?id=65023976
http://www.tarbija24.ee/986460/anneli-talvik-arstide-streik-on-laiem-appikarje/
http://arvamus.postimees.ee/986188/teele-orgse-millal-me-hakkame-sisust-raakima/
http://www.tarbija24.ee/986134/perearstide-selts-toetusaktsiooni-ajal-uletunde-ei-tee/
http://www.tarbija24.ee/986128/pevkur-seisab-homme-silmitsi-sadade-arstidega/
http://www.tartupostimees.ee/986092/kliinikumis-streigib-sadakond-arsti/
http://www.tarbija24.ee/986042/sotsiaalminister-kutsus-kokku-tervishoiu-tulevikunagemuse-tooruhma/
http://www.postimees.ee/985970/nestor-haigekassa-reservid-tuleks-votta-kasutusele/
http://arvamus.postimees.ee/986702/oviir-streik-kiita-voi-hukka-moista/
http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=132208
http://www.postimees.ee/985884/ansip-eesti-tervishoiususteem-on-efektiivne
http://www.postimees.ee/985738/kallo-haigekassa-tuleks-vormistada-juriidiliselt-riigi-omandisse
http://uudised.err.ee/index.php?06262190
http://uudised.err.ee/?06262189
http://www.ap3.ee/article/2012/9/26/perearstid-keelduvad-toetusaktsiooniga-uletundidest

http://www.ap3.ee/article/2012-09-26/haiglad_valmistuvad_streigiks
http://www.ohtuleht.ee/493652
http://ohtuleht.ee/493589
http://ohtuleht.ee/493619
http://www.epl.ee/news/arvamus/repliik-1704-eurot-kuus.d?id=65018310
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/asekantsler-hooldajate-palkadest-tootul-oleks-350-eurose-palga-ule-hea-meel.d?id=65020006
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ametiuhingud-arutavad-tervishoiutootajate-streigi-toetamist.d?id=65020842
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/raudteelased-toetavad-tervishoiutootajate-streiki.d?id=65018436
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/raviasutused-valmistuvad-arstide-streigiks.d?id=65018512
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/asekantsler-hooldajate-palkadest-tootul-oleks-350-eurose-palga-ule-hea-meel.d?id=65020006
http://www.tarbija24.ee/985796/riigiametnikud-ja-teenistujad-toetavad-arstide-streiki
http://arvamus.postimees.ee/985564/tiina-kangro-meditsiinisusteemi-paastaks-politiseeritusest-vabanemine

http://uudised.err.ee/index.php?06262142
http://ohtuleht.ee/493538
http://arvamus.postimees.ee/984350/janno-jarve-on-arstide-suur-palgatous-oiglane-aga-moistlik/
http://arvamus.postimees.ee/984466/andres-vork-kolme-v-loksus-tervishoiulahendused/
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/anestesioloog-palgakonelustel-on-laual-veel-pooramata-kaarte.d?id=65017542
http://www.postimees.ee/983910/hanno-pevkur-uhendaks-koik-tallinna-haiglad

http://arvamus.postimees.ee/982868/joel-starkopf-eestisse-on-paras-kaks-kolm-haiglat/
http://podcast.kuku.ee/2012/09/24/intervjuu-2012-09-241233/
http://ohtuleht.ee/493290
http://ohtuleht.ee/493288
http://ohtuleht.ee/493362
http://www.tartupostimees.ee/982718/juhtkiri-ootame-arstidelt-selgemat-sona/
http://www.e24.ee/982594/haigekassa-uus-juht-koormaks-dividendid-sotsiaalmaksuga/
http://ohtuleht.ee/493228
http://www.tarbija24.ee/981096/noored-arstid-riigi-pakutud-toetust-ei-soovi
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50678
http://ohtuleht.ee/493146
http://ohtuleht.ee/493126
http://ohtuleht.ee/493119
http://ohtuleht.ee/493118
http://ohtuleht.ee/493117
http://ohtuleht.ee/493116
http://ohtuleht.ee/493112
http://ohtuleht.ee/493198
http://www.epl.ee/news/arvamus/madis-tiik-peame-joudma-haigusloost-terviselooni.d?id=65002696
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/arstide-liidu-president-seda-probleemi-et-soome-arste-enam-ei-mahuks-ei-ole.d?id=65002952
http://podcast.kuku.ee/2012/09/21/intervjuu-2012-09-211209/
http://podcast.kuku.ee/2012/09/21/intervjuu-2012-09-211105/
http://ohtuleht.ee/493061
http://ohtuleht.ee/493015
http://ohtuleht.ee/493082
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/arstid-ootavad-eelkoige-tookoormuste-regulatsiooni.d?id=65001864
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/pevkuri-lubatud-palgatousust-osa-tuleb-tootajatel-endil-tooandjalt-valja-kaubelda.d?id=65001542
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/arstid-ootavad-eelkoige-tookoormuste-regulatsiooni.d?id=65001864
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vassiljev-tervishoiu-rahastamine-pole-jatkusuutlik-ja-vajab-umberkorraldusi.d?id=64999740
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-video-odedel-ja-hooldajatel-touseb-palk-6-arstidel-3-protsenti.d?id=64999088
http://www.postimees.ee/981218/arstitudengid-oppelaenususteemi-muutmine-hoiaks-noori-arste-kodumaal/
http://www.epl.ee/news/eesti/taismahus-sugava-ja-raske-puudega-lastele-pole-lastekodus-arsti-ette-nahtud.d?id=64997342
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50648
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50634
http://www.tv3play.ee/play/281589/?autostart=true
http://www.reporter.ee/2012/09/21/haigekassa-noukogu-toetab-arstide-palgatousu/
http://vikerraadio.err.ee/saated?saade=76&d=2012-09-24
http://vikerraadio.err.ee/saated?saade=76&d=2012-09-24
http://www.tarbija24.ee/980652/rehemaa-pakutud-palgatous-oleks-naljakas-kui-see-poleks-kurb
http://www.postimees.ee/980832/graafik-hooldajate-ja-odede-palk-pole-masueelsele-tasemele-tousnud
http://www.postimees.ee/980470/haigekassa-toetab-palgatousu-arstidele-3-ja-odedele-6-protsenti/
http://www.tartupostimees.ee/980396/streik-toob-patsiendile-segased-ajad/
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vassiljev-tervishoiu-rahastamine-pole-jatkusuutlik-ja-vajab-umberkorraldusi.d?id=64999740
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-video-odedel-ja-hooldajatel-touseb-palk-6-arstidel-3-protsenti.d?id=64999088
http://live.ap3.ee/article/2012/9/21/pevkur-pakub-odedele-arstidest-suuremat-palgatousu
http://www.epl.ee/news/eesti/odedele-ja-hooldajatele-palka-juurde.d?id=64997284
http://ohtuleht.ee/492861
http://ohtuleht.ee/492912
http://ohtuleht.ee/492921
http://vikerraadio.err.ee/saated?saade=76&d=2012-09-24
http://www.tarbija24.ee/979144/tonis-allik-eriarsti-e-visiit-ja-e-konsultatsioon-hoiab-aega-kokku/
http://www.tarbija24.ee/979232/telekonsultatsioon-ja-mentorlus-vahendavad-arstide-aravoolu/
http://www.tarbija24.ee/979510/perearstid-arstiabi-kattesaadavusest-uksi-on-vahe/
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/odede-liit-moodustas-aktsioonikomitee.d?id=64996436
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/arvamus/ulemaaline-arstide-streik-kellelt-ja-mille-arvel-huved-valja-larmatakse.d?id=64990940
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50615
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50621
http://www.tv3play.ee/play/281588/?autostart=true
http://www.tarbija24.ee/979492/odede-liit-streigiga-ei-uhine-aga-korraldab-toetusaktsioone
http://www.postimees.ee/979424/pevkur-loodab-veel-arstide-streigist-loobumisele
http://uudised.err.ee/?06261773
http://uudised.err.ee/?06261763

http://www.tarbija24.ee/978498/arstide-liit-kompenseerib-streigi-tottu-saamata-jaanud-palga
http://www.postimees.ee/978906/tsahkna-oed-vajaksid-suuremat-palgatousu-kui-arstid
http://arvamus.postimees.ee/979040/mart-kadastik-poliitilise-tahte-ilmutuse-ootel

http://podcast.kuku.ee/2012/09/20/intervjuu-2012-09-201127/
http://podcast.kuku.ee/2012/09/20/intervjuu-2012-09-201126/
http://podcast.kuku.ee/2012/09/20/intervjuu-2012-09-200850/
http://podcast.kuku.ee/2012/09/19/intervjuu-2012-09-191210/
http://podcast.kuku.ee/2012/09/18/intervjuu-2012-09-181458/
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/arstid-saavad-liidult-streigi-ajal-saamata-jaanud-palga.d?id=64991676
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50578
http://www.tartupostimees.ee/977832/haigla-osakonnajuhataja-meil-lihtsalt-ei-ole-enam-inimesi
http://www.ap3.ee/opinion/2012/9/19/arstid-teevad-odedele-karuteene
http://www.epl.ee/news/arvamus/juri-teras-eesti-meditsiini-kaks-valikut.d?id=64985360
http://www.ap3.ee/?PublicationId=a8b72a8a-2b6a-474a-88c8-2dfcd0d95900
http://www.ap3.ee/?PublicationId=00373e9f-ae7f-47c8-b9e9-45451e33f0ab
http://www.tarbija24.ee/975948/streik-teeb-arevaks-nii-haiglajuhid-kui-patsiendid/
http://arvamus.postimees.ee/976454/juhtkiri-uuratu-lohe/
http://www.postimees.ee/976548/nestor-tervishoiu-rahastamises-ei-otsita-surnud-ringist-valjapaasu/
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eiki-nestor-tervishoiu-alarahastamine-on-reformierakonna-tegematuse-tagajarg.d?id=64983352
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/siiri-oviir-tervishoiuraha-saaks-kokku-hoida-noukogu-liikmete-arvelt.d?id=64986082
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-graafik-kui-palju-on-10-aastaga-tousnud-arstide-riigikogulaste-ja-kogu-eesti-keskmine-palk.d?id=64984786
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/arste-on-puudu-juba-isegi-erahaiglas.d?id=64983418
http://www.epl.ee/news/eesti/taismahus-arstide-streik-tode-meedikute-lahkumise-kohta-saabub-novembris.d?id=64980856
http://www.epl.ee/news/arvamus/margus-punab-kuidas-ravida-tervishoidu.d?id=64980392
http://ohtuleht.ee/492649
http://ohtuleht.ee/492590
http://ohtuleht.ee/492692
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50533
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50542
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50551
http://www.tv3play.ee/play/281584/?autostart=true
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50530
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50525
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50525
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50524
http://uudised.err.ee/index.php?06261515
http://ohtuleht.ee/492570
http://ohtuleht.ee/492549
http://ohtuleht.ee/492492
http://www.epl.ee/news/arvamus/mart-polluveer-me-oleme-ule-koormatud.d?id=64974690
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/perhi-ulemarst-meditsiinis-toob-konkurents-mottetuid-operatsioone.d?id=64975574
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tervishoiutootajate-streik-algab-1-oktoobril.d?id=64975286
http://www.epl.ee/news/eesti/patsientide-noukoda-pooldab-streiki.d?id=64974524
http://www.reporter.ee/2012/09/17/meditsiinitootajad-alustavad-oktoobrist-streiki/
http://www.tarbija24.ee/975554/ministeerium-arstide-streigi-ajal-jaab-haiglatel-raha-saamata/
http://www.tarbija24.ee/974744/arstid-hakkavad-streikima-1-oktoobril/
http://www.tarbija24.ee/975036/sule-haiglate-juhid-peavad-streigiga-toime-tulema/
http://www.e24.ee/975612/ligi-arstide-palk-on-uhena-vahestest-kasvanud/
http://www.tarbija24.ee/974968/kork-streigi-kasu-kaalub-ules-ajutise-kahju/
http://arvamus.postimees.ee/975100/jaan-mannik-raha-palkadeks-leiab-burokraatia-karpimisest/
http://vikerraadio.err.ee/uudisklipiarhiiv?main_id=4252337&pg=1#1
http://vikerraadio.err.ee/uudisklipiarhiiv?main_id=4252337&pg=1#1
http://www.ap3.ee/?PublicationId=5c1cbc27-3e73-4680-a097-2615537038c5

Ajakohane palgaandmestik Maksu- ja Tolliametist

Avaldame dokumendi nimega Ülevaade registreeritud tervishoiutöötajate nimekirjas olevate isikute sissetulekutest perioodil 2006 – 2012. Tervishoiutöötajad on streikimise tulemusena saavutanud esimese väikese võidu. Töötasude suurus on mõistagi täpselt teada. Rõhutame, et statistika hõlmab ainult tulu suurust ja ei võta arvesse tulu saamiseks kulunud töötundide hulka. Eesti Maksu- ja Tolliamet ei pea arvestust tervishoiuasutuste töövõtjate töötundide üle.

Eesti Perearstide Seltsi pressiteade

Eesti Perearstide Selts
Pressiteade,
26. september 2012

Eesti Perearstide Seltsi toetusaktsioon

Eesti Perearstide Selts on murelikult jälginud Eesti Arstide Liidu streigiga kaasnevat vastukaja ühiskonnas, mis kahetsusväärselt taandub ainult arstide palganumbri kritiseerimisele. Täiesti on jäänud tagaplaanile põhiline – Eesti tervishoid on korraldamata, tervikuks planeerimata ja häbiväärselt arstide, õdede ja hooldajate tööd väheväärtustav. Poliitikud ei võta vastutust seaduste eest, mis tagaksid arstiabi kvaliteetselt kõigile, minister ei võta vastutust tervishoiukorralduse kaasajastamise eest, haiglad ei võta vastutust maksumaksja raha efektiivse kasutamise eest.

Eesti Perearstide Selts nõustub Eesti Arstide Liidu sõnumiga selles osas, et lõpuks tuleb määratleda poliitikute vastutus tervishoiukorralduse eest. Paljud otsused, mis on poliitilise tahtmatuse tõttu viibinud, on tekitanud kõikides tervishoiusektorites suure töökoormuse, mis on toonud kaasa ka patsientide rahulolematuse. Kättesaadavust lubades oleme saavutanud süsteemi maksimaalse efektiivsuse poolest isegi rahvusvahelise tuntuse ja seda tervishoiutöötajate läbipõlemise hinnaga. Tahame öelda, et praeguste ressursside juures ei ole võimalik tagada poliitikute poolt välja lubatud lühikesi ravijärjekordi. Perearstid on mures, et pidev ületöö kahjustab ravi kvaliteeti.

Tervishoiukorraldus vajab radikaalseid muudatusi. Perearstide selts on välja pakkunud kümne aasta jooksul mitmeid patsiendikeskseid lahendusi, mis aitaksid säästa ressurssi ja vähendaksid arstide ületöötamist. Oleme nõus Eesti Arstide Liiduga, et tervishoiukorraldajad peavad võtma arvesse ohu märke, mis on välja kujunenud pikaajalise probleemide eiramise tulemusena.

Perearstide seltsi toetusaktsioon algab 1. oktoobril
Oleme otsustanud jätkata oma püüdlusi kvaliteetse arstiabi suunas. Perearstide selts alustab 1.oktoobrist aktsiooni, mille käigus osutame arstiabi elanikele täpselt nii palju, kui Haigekassa perearstidelt ostab ja meievahelises lepingus on sätestatud. Perearst võtab iga päev vastu 4 tundi, pereõde 3 tundi ja keskused on avatud endiselt 8 tundi päevas. Vastuvõtuvälisel ajal tegelevad arst ja õde telefonile vastamisega, paberitööga ja enesetäiendamisega.

Soovime näidata, milline olukord kujuneb esmatasandi arstiabis, kui arstid annavad abi just niipalju, kui riik täna lepingu kohaselt tellib ja kõik edasine on olnud ületöö, mida oleme siiani teinud entusiasmist. Selle aktsiooniga toetame Arstide Liidu nõudmisi normeeritud tööajale ja kutsume kõiki osapooli üles dialoogile.

Täiendav info:
Anneli Talvik
annelitalvik@perearst.ee
GSM: 50 62 491

Ajakirjandus 25…29.09.2012

http://uudised.err.ee/index.php?06262421
http://www.epl.ee/news/eesti/taismahus-infomura-ja-arstide-streik-mis-kus-millal-ja-miks.d?id=65035078
http://www.ohtuleht.ee/494049
http://www.tv3play.ee/play/282249/?autostart=true
http://www.reporter.ee/2012/09/28/arstide-sterigini-on-jaanud-vaid-loetud-paevad/
http://www.ohtuleht.ee/493922
http://www.tarbija24.ee/988968/pevkur-tanane-kohtumine-kinnitas-streigi-toimumist/
http://www.tarbija24.ee/988834/arstide-liit-lopuks-on-tooandjad-avaldanud-valmidust-alustada-labiraakimisi/

http://uudised.err.ee/index.php?06262367
http://uudised.err.ee/index.php?06262335
http://uudised.err.ee/index.php?06262354
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/intervjuu-iisraelis-streikisid-arstid-viis-kuud-ja-said-ule-40-protsendi-palka-juurde.d?id=65033252
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tooandjad-tervishoiu-rahastamise-umberkorraldus-ei-tohi-tooandjate-maksukoormust-tosta.d?id=65034554
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ansip-meedikute-noudmistel-puudub-konkreetsus.d?id=65033498
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/haiglate-liit-pakub-arstidele-66-protsendilist-palgatousu.d?id=65033264
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-ja-videod-arstid-ja-oed-pevkuril-polnud-meile-midagi-oelda-streik-toimub.d?id=65033014
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ida-viru-keskhaigla-streigiga-ei-uhine.d?id=65032728
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/patsientide-noukoda-suunaks-riigi-dividendid-tervishoidu.d?id=65032314
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/streigiblogi-arstide-liit-oleme-valmis-streikima-ka-kuid.d?id=65028164
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vaata-tartu-ulikooli-kliinikumi-tookorraldust-streigi-ajal.d?id=65028044
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/streikima-hakkav-laane-tallinna-keskhaigla-kutsus-patsiente-1-oktoobriks-vastuvotule.d?id=65030372
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vaata-kuidas-on-korraldatud-too-regionaalhaiglas-meedikute-streigi-ajal.d?id=65030724
http://arvamus.postimees.ee/987928/arstitudengid-kes-on-eesti-tervishoiu-peremees/
http://www.tarbija24.ee/987652/vaata-kas-streigi-ajal-tartu-ulikooli-kliinikumi-arsti-jutule-paased/
http://www.tarbija24.ee/987632/vaata-kas-streigi-ajal-paased-ida-tallinna-keskhaiglas-arsti-juurde/
http://www.tarbija24.ee/988354/vaata-kas-streigi-ajal-paased-pohja-eesti-regionaalhaigla-arsti-juurde/
http://www.tartupostimees.ee/988216/streigikorraldajad-tooseisak-on-aarmuslik-samm/
http://www.ohtuleht.ee/493875
http://uudised.err.ee/index.php?06262331
http://vikerraadio.err.ee/uudisklipid?main_id=4272927#7
http://www.tv3play.ee/program/seitsmeseduudised
http://www.reporter.ee/2012/09/27/arstid-noudsid-pevkurilt-selgitusi-ja-vastuseid/
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/streik-puudutab-paevas-umbes-1600-laane-tallinna-keskhaigla-patsienti.d?id=65027536
http://www.ohtuleht.ee/493811
http://www.ohtuleht.ee/493815
http://www.tarbija24.ee/988064/haiglate-liit-naeb-tervishoiule-lisaraha-voimalusi/
http://www.tarbija24.ee/987948/pevkur-arstide-uldkoosolekul-streik-ei-lahenda-probleeme/
http://www.tarbija24.ee/987958/arstide-liit-streigi-arajaamist-loota-pole/

http://uudised.err.ee/index.php?06262327
http://uudised.err.ee/index.php?06262326
http://uudised.err.ee/index.php?06262303
http://uudised.err.ee/index.php?06262258
http://podcast.kuku.ee/

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vaata-kes-saavad-streigi-ajal-arstiabi.d?id=65027354
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tsahkna-haigekassale-annaks-lisaraha-haiguslehe-paevade-raha-maksmise-valjaviimine.d?id=65028276
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/streigiblogi-jalgi-mis-on-uudist-arstide-odede-streiki-oodates.d?id=65028164
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/arstide-liit-ootab-streigi-toetuseks-annetusi.d?id=65028234

http://www.tarbija24.ee/987384/who-regionaaldirektor-eesti-arstide-laual-on-helde-pakkumine/
http://www.tarbija24.ee/987408/pevkur-arstide-streigi-toimumine-selgub-tana-homme/
http://podcast.kuku.ee
http://podcast.kuku.ee
http://uudised.err.ee/?06262244
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/perearstid-alustavad-1-oktoobril-streigi-toetusaktsiooni.d?id=65022168
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/raul-adlas-kiirabi-tootab-streigi-ajal-tavaparase-voimekusega.d?id=65022916
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50763
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/arstide-liidu-juht-streik-voib-kujuneda-nadalate-pikkuseks.d?id=65023976
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/peaminister-andrus-ansip-arstide-noudmised-on-ebareaalsed.d?id=65021142
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ansip-me-pole-loobunud-korgepalgaliste-sotsiaalmaksust-vabastamise-ideest.d?id=65020928
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/arstide-liidu-juht-streik-voib-kujuneda-nadalate-pikkuseks.d?id=65023976
http://www.tarbija24.ee/986460/anneli-talvik-arstide-streik-on-laiem-appikarje/
http://arvamus.postimees.ee/986188/teele-orgse-millal-me-hakkame-sisust-raakima/
http://www.tarbija24.ee/986134/perearstide-selts-toetusaktsiooni-ajal-uletunde-ei-tee/
http://www.tarbija24.ee/986128/pevkur-seisab-homme-silmitsi-sadade-arstidega/
http://www.tartupostimees.ee/986092/kliinikumis-streigib-sadakond-arsti/
http://www.tarbija24.ee/986042/sotsiaalminister-kutsus-kokku-tervishoiu-tulevikunagemuse-tooruhma/
http://www.postimees.ee/985970/nestor-haigekassa-reservid-tuleks-votta-kasutusele/
http://arvamus.postimees.ee/986702/oviir-streik-kiita-voi-hukka-moista/
http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=132208
http://www.postimees.ee/985884/ansip-eesti-tervishoiususteem-on-efektiivne
http://www.postimees.ee/985738/kallo-haigekassa-tuleks-vormistada-juriidiliselt-riigi-omandisse
http://uudised.err.ee/index.php?06262190
http://uudised.err.ee/?06262189
http://www.ap3.ee/article/2012/9/26/perearstid-keelduvad-toetusaktsiooniga-uletundidest

http://www.ap3.ee/article/2012-09-26/haiglad_valmistuvad_streigiks
http://www.ohtuleht.ee/493652
http://ohtuleht.ee/493589
http://ohtuleht.ee/493619
http://www.epl.ee/news/arvamus/repliik-1704-eurot-kuus.d?id=65018310
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/asekantsler-hooldajate-palkadest-tootul-oleks-350-eurose-palga-ule-hea-meel.d?id=65020006
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ametiuhingud-arutavad-tervishoiutootajate-streigi-toetamist.d?id=65020842
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/raudteelased-toetavad-tervishoiutootajate-streiki.d?id=65018436
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/raviasutused-valmistuvad-arstide-streigiks.d?id=65018512
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/asekantsler-hooldajate-palkadest-tootul-oleks-350-eurose-palga-ule-hea-meel.d?id=65020006
http://www.tarbija24.ee/985796/riigiametnikud-ja-teenistujad-toetavad-arstide-streiki
http://arvamus.postimees.ee/985564/tiina-kangro-meditsiinisusteemi-paastaks-politiseeritusest-vabanemine

http://uudised.err.ee/index.php?06262142
http://ohtuleht.ee/493538
http://arvamus.postimees.ee/984350/janno-jarve-on-arstide-suur-palgatous-oiglane-aga-moistlik/
http://arvamus.postimees.ee/984466/andres-vork-kolme-v-loksus-tervishoiulahendused/
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/anestesioloog-palgakonelustel-on-laual-veel-pooramata-kaarte.d?id=65017542
http://www.postimees.ee/983910/hanno-pevkur-uhendaks-koik-tallinna-haiglad

http://arvamus.postimees.ee/982868/joel-starkopf-eestisse-on-paras-kaks-kolm-haiglat/
http://podcast.kuku.ee/2012/09/24/intervjuu-2012-09-241233/
http://ohtuleht.ee/493290
http://ohtuleht.ee/493288
http://ohtuleht.ee/493362
http://www.tartupostimees.ee/982718/juhtkiri-ootame-arstidelt-selgemat-sona/
http://www.e24.ee/982594/haigekassa-uus-juht-koormaks-dividendid-sotsiaalmaksuga/
http://ohtuleht.ee/493228
http://www.tarbija24.ee/981096/noored-arstid-riigi-pakutud-toetust-ei-soovi
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50678
http://ohtuleht.ee/493146
http://ohtuleht.ee/493126
http://ohtuleht.ee/493119
http://ohtuleht.ee/493118
http://ohtuleht.ee/493117
http://ohtuleht.ee/493116
http://ohtuleht.ee/493112
http://ohtuleht.ee/493198
http://www.epl.ee/news/arvamus/madis-tiik-peame-joudma-haigusloost-terviselooni.d?id=65002696
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/arstide-liidu-president-seda-probleemi-et-soome-arste-enam-ei-mahuks-ei-ole.d?id=65002952
http://podcast.kuku.ee/2012/09/21/intervjuu-2012-09-211209/
http://podcast.kuku.ee/2012/09/21/intervjuu-2012-09-211105/
http://ohtuleht.ee/493061
http://ohtuleht.ee/493015
http://ohtuleht.ee/493082
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/arstid-ootavad-eelkoige-tookoormuste-regulatsiooni.d?id=65001864
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/pevkuri-lubatud-palgatousust-osa-tuleb-tootajatel-endil-tooandjalt-valja-kaubelda.d?id=65001542
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/arstid-ootavad-eelkoige-tookoormuste-regulatsiooni.d?id=65001864
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vassiljev-tervishoiu-rahastamine-pole-jatkusuutlik-ja-vajab-umberkorraldusi.d?id=64999740
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-video-odedel-ja-hooldajatel-touseb-palk-6-arstidel-3-protsenti.d?id=64999088
http://www.postimees.ee/981218/arstitudengid-oppelaenususteemi-muutmine-hoiaks-noori-arste-kodumaal/
http://www.epl.ee/news/eesti/taismahus-sugava-ja-raske-puudega-lastele-pole-lastekodus-arsti-ette-nahtud.d?id=64997342
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50648
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50634
http://www.tv3play.ee/play/281589/?autostart=true
http://www.reporter.ee/2012/09/21/haigekassa-noukogu-toetab-arstide-palgatousu/
http://vikerraadio.err.ee/saated?saade=76&d=2012-09-24
http://vikerraadio.err.ee/saated?saade=76&d=2012-09-24
http://www.tarbija24.ee/980652/rehemaa-pakutud-palgatous-oleks-naljakas-kui-see-poleks-kurb
http://www.postimees.ee/980832/graafik-hooldajate-ja-odede-palk-pole-masueelsele-tasemele-tousnud
http://www.postimees.ee/980470/haigekassa-toetab-palgatousu-arstidele-3-ja-odedele-6-protsenti/
http://www.tartupostimees.ee/980396/streik-toob-patsiendile-segased-ajad/
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vassiljev-tervishoiu-rahastamine-pole-jatkusuutlik-ja-vajab-umberkorraldusi.d?id=64999740
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-video-odedel-ja-hooldajatel-touseb-palk-6-arstidel-3-protsenti.d?id=64999088
http://live.ap3.ee/article/2012/9/21/pevkur-pakub-odedele-arstidest-suuremat-palgatousu
http://www.epl.ee/news/eesti/odedele-ja-hooldajatele-palka-juurde.d?id=64997284
http://ohtuleht.ee/492861
http://ohtuleht.ee/492912
http://ohtuleht.ee/492921
http://vikerraadio.err.ee/saated?saade=76&d=2012-09-24
http://www.tarbija24.ee/979144/tonis-allik-eriarsti-e-visiit-ja-e-konsultatsioon-hoiab-aega-kokku/
http://www.tarbija24.ee/979232/telekonsultatsioon-ja-mentorlus-vahendavad-arstide-aravoolu/
http://www.tarbija24.ee/979510/perearstid-arstiabi-kattesaadavusest-uksi-on-vahe/
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/odede-liit-moodustas-aktsioonikomitee.d?id=64996436
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/arvamus/ulemaaline-arstide-streik-kellelt-ja-mille-arvel-huved-valja-larmatakse.d?id=64990940
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50615
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50621
http://www.tv3play.ee/play/281588/?autostart=true
http://www.tarbija24.ee/979492/odede-liit-streigiga-ei-uhine-aga-korraldab-toetusaktsioone
http://www.postimees.ee/979424/pevkur-loodab-veel-arstide-streigist-loobumisele
http://uudised.err.ee/?06261773
http://uudised.err.ee/?06261763

http://www.tarbija24.ee/978498/arstide-liit-kompenseerib-streigi-tottu-saamata-jaanud-palga
http://www.postimees.ee/978906/tsahkna-oed-vajaksid-suuremat-palgatousu-kui-arstid
http://arvamus.postimees.ee/979040/mart-kadastik-poliitilise-tahte-ilmutuse-ootel

http://podcast.kuku.ee/2012/09/20/intervjuu-2012-09-201127/
http://podcast.kuku.ee/2012/09/20/intervjuu-2012-09-201126/
http://podcast.kuku.ee/2012/09/20/intervjuu-2012-09-200850/
http://podcast.kuku.ee/2012/09/19/intervjuu-2012-09-191210/
http://podcast.kuku.ee/2012/09/18/intervjuu-2012-09-181458/
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/arstid-saavad-liidult-streigi-ajal-saamata-jaanud-palga.d?id=64991676
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50578
http://www.tartupostimees.ee/977832/haigla-osakonnajuhataja-meil-lihtsalt-ei-ole-enam-inimesi
http://www.ap3.ee/opinion/2012/9/19/arstid-teevad-odedele-karuteene
http://www.epl.ee/news/arvamus/juri-teras-eesti-meditsiini-kaks-valikut.d?id=64985360
http://www.ap3.ee/?PublicationId=a8b72a8a-2b6a-474a-88c8-2dfcd0d95900
http://www.ap3.ee/?PublicationId=00373e9f-ae7f-47c8-b9e9-45451e33f0ab
http://www.tarbija24.ee/975948/streik-teeb-arevaks-nii-haiglajuhid-kui-patsiendid/
http://arvamus.postimees.ee/976454/juhtkiri-uuratu-lohe/
http://www.postimees.ee/976548/nestor-tervishoiu-rahastamises-ei-otsita-surnud-ringist-valjapaasu/
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eiki-nestor-tervishoiu-alarahastamine-on-reformierakonna-tegematuse-tagajarg.d?id=64983352
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/siiri-oviir-tervishoiuraha-saaks-kokku-hoida-noukogu-liikmete-arvelt.d?id=64986082
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-graafik-kui-palju-on-10-aastaga-tousnud-arstide-riigikogulaste-ja-kogu-eesti-keskmine-palk.d?id=64984786
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/arste-on-puudu-juba-isegi-erahaiglas.d?id=64983418
http://www.epl.ee/news/eesti/taismahus-arstide-streik-tode-meedikute-lahkumise-kohta-saabub-novembris.d?id=64980856
http://www.epl.ee/news/arvamus/margus-punab-kuidas-ravida-tervishoidu.d?id=64980392
http://ohtuleht.ee/492649
http://ohtuleht.ee/492590
http://ohtuleht.ee/492692
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50533
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50542
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50551
http://www.tv3play.ee/play/281584/?autostart=true
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50530
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50525
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50525
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50524
http://uudised.err.ee/index.php?06261515
http://ohtuleht.ee/492570
http://ohtuleht.ee/492549
http://ohtuleht.ee/492492
http://www.epl.ee/news/arvamus/mart-polluveer-me-oleme-ule-koormatud.d?id=64974690
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/perhi-ulemarst-meditsiinis-toob-konkurents-mottetuid-operatsioone.d?id=64975574
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tervishoiutootajate-streik-algab-1-oktoobril.d?id=64975286
http://www.epl.ee/news/eesti/patsientide-noukoda-pooldab-streiki.d?id=64974524
http://www.reporter.ee/2012/09/17/meditsiinitootajad-alustavad-oktoobrist-streiki/
http://www.tarbija24.ee/975554/ministeerium-arstide-streigi-ajal-jaab-haiglatel-raha-saamata/
http://www.tarbija24.ee/974744/arstid-hakkavad-streikima-1-oktoobril/
http://www.tarbija24.ee/975036/sule-haiglate-juhid-peavad-streigiga-toime-tulema/
http://www.e24.ee/975612/ligi-arstide-palk-on-uhena-vahestest-kasvanud/
http://www.tarbija24.ee/974968/kork-streigi-kasu-kaalub-ules-ajutise-kahju/
http://arvamus.postimees.ee/975100/jaan-mannik-raha-palkadeks-leiab-burokraatia-karpimisest/
http://vikerraadio.err.ee/uudisklipiarhiiv?main_id=4252337&pg=1#1
http://vikerraadio.err.ee/uudisklipiarhiiv?main_id=4252337&pg=1#1
http://www.ap3.ee/?PublicationId=5c1cbc27-3e73-4680-a097-2615537038c5

Tallinna Haridustöötajate Ametiühingute Liidu toetusavaldus

From: Evi Veesaar [mailto:e.veesaar@aliit.tln.edu.ee]
Sent: Thursday, September 27, 2012 3:21 PM
To: eal@arstideliit.ee
Cc: kutseliit@kutseliit.ee
Subject: Solidaarsus meditsiinitöötajatega

Toetame meditsiinitöötajate streiki!

Tallinna Haridustöötajate Ametiühingu Liit otsustas ühehäälselt 18. 09. 2012. a. toimunud koosolekul toetada meditsiinitöötajate streiki. Toetamaks teie nõudmisi, osalevad meie esindajad teie poolt korraldatud avalikel väljaastumistel.

Üheskoos suudame!

Evi Veesaar
Tallinna Haridustöötajate Ametiühingu Liidu juhatuse esimees

Ajakirjandus 19….24.09.2012

http://podcast.kuku.ee/2012/09/24/intervjuu-2012-09-241233/
http://ohtuleht.ee/493290
http://ohtuleht.ee/493288
http://ohtuleht.ee/493362
http://www.tartupostimees.ee/982718/juhtkiri-ootame-arstidelt-selgemat-sona/
http://www.e24.ee/982594/haigekassa-uus-juht-koormaks-dividendid-sotsiaalmaksuga/
http://ohtuleht.ee/493228
http://www.tarbija24.ee/981096/noored-arstid-riigi-pakutud-toetust-ei-soovi
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50678
http://ohtuleht.ee/493146
http://ohtuleht.ee/493126
http://ohtuleht.ee/493119
http://ohtuleht.ee/493118
http://ohtuleht.ee/493117
http://ohtuleht.ee/493116
http://ohtuleht.ee/493112
http://ohtuleht.ee/493198
http://www.epl.ee/news/arvamus/madis-tiik-peame-joudma-haigusloost-terviselooni.d?id=65002696
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/arstide-liidu-president-seda-probleemi-et-soome-arste-enam-ei-mahuks-ei-ole.d?id=65002952
http://podcast.kuku.ee/2012/09/21/intervjuu-2012-09-211209/
http://podcast.kuku.ee/2012/09/21/intervjuu-2012-09-211105/
http://ohtuleht.ee/493061
http://ohtuleht.ee/493015
http://ohtuleht.ee/493082
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/arstid-ootavad-eelkoige-tookoormuste-regulatsiooni.d?id=65001864
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/pevkuri-lubatud-palgatousust-osa-tuleb-tootajatel-endil-tooandjalt-valja-kaubelda.d?id=65001542
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/arstid-ootavad-eelkoige-tookoormuste-regulatsiooni.d?id=65001864
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vassiljev-tervishoiu-rahastamine-pole-jatkusuutlik-ja-vajab-umberkorraldusi.d?id=64999740
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-video-odedel-ja-hooldajatel-touseb-palk-6-arstidel-3-protsenti.d?id=64999088
http://www.postimees.ee/981218/arstitudengid-oppelaenususteemi-muutmine-hoiaks-noori-arste-kodumaal/
http://www.epl.ee/news/eesti/taismahus-sugava-ja-raske-puudega-lastele-pole-lastekodus-arsti-ette-nahtud.d?id=64997342
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50648
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50634
http://www.tv3play.ee/play/281589/?autostart=true
http://www.reporter.ee/2012/09/21/haigekassa-noukogu-toetab-arstide-palgatousu/
http://vikerraadio.err.ee/saated?saade=76&d=2012-09-24
http://vikerraadio.err.ee/saated?saade=76&d=2012-09-24
http://www.tarbija24.ee/980652/rehemaa-pakutud-palgatous-oleks-naljakas-kui-see-poleks-kurb
http://www.postimees.ee/980832/graafik-hooldajate-ja-odede-palk-pole-masueelsele-tasemele-tousnud
http://www.postimees.ee/980470/haigekassa-toetab-palgatousu-arstidele-3-ja-odedele-6-protsenti/
http://www.tartupostimees.ee/980396/streik-toob-patsiendile-segased-ajad/
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vassiljev-tervishoiu-rahastamine-pole-jatkusuutlik-ja-vajab-umberkorraldusi.d?id=64999740
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-video-odedel-ja-hooldajatel-touseb-palk-6-arstidel-3-protsenti.d?id=64999088
http://live.ap3.ee/article/2012/9/21/pevkur-pakub-odedele-arstidest-suuremat-palgatousu
http://www.epl.ee/news/eesti/odedele-ja-hooldajatele-palka-juurde.d?id=64997284
http://ohtuleht.ee/492861
http://ohtuleht.ee/492912
http://ohtuleht.ee/492921
http://vikerraadio.err.ee/saated?saade=76&d=2012-09-24
http://www.tarbija24.ee/979144/tonis-allik-eriarsti-e-visiit-ja-e-konsultatsioon-hoiab-aega-kokku/
http://www.tarbija24.ee/979232/telekonsultatsioon-ja-mentorlus-vahendavad-arstide-aravoolu/
http://www.tarbija24.ee/979510/perearstid-arstiabi-kattesaadavusest-uksi-on-vahe/
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/odede-liit-moodustas-aktsioonikomitee.d?id=64996436
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/arvamus/ulemaaline-arstide-streik-kellelt-ja-mille-arvel-huved-valja-larmatakse.d?id=64990940
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50615
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50621
http://www.tv3play.ee/play/281588/?autostart=true
http://www.tarbija24.ee/979492/odede-liit-streigiga-ei-uhine-aga-korraldab-toetusaktsioone
http://www.postimees.ee/979424/pevkur-loodab-veel-arstide-streigist-loobumisele
http://uudised.err.ee/?06261773
http://uudised.err.ee/?06261763

http://www.tarbija24.ee/978498/arstide-liit-kompenseerib-streigi-tottu-saamata-jaanud-palga
http://www.postimees.ee/978906/tsahkna-oed-vajaksid-suuremat-palgatousu-kui-arstid
http://arvamus.postimees.ee/979040/mart-kadastik-poliitilise-tahte-ilmutuse-ootel

http://podcast.kuku.ee/2012/09/20/intervjuu-2012-09-201127/
http://podcast.kuku.ee/2012/09/20/intervjuu-2012-09-201126/
http://podcast.kuku.ee/2012/09/20/intervjuu-2012-09-200850/
http://podcast.kuku.ee/2012/09/19/intervjuu-2012-09-191210/
http://podcast.kuku.ee/2012/09/18/intervjuu-2012-09-181458/
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/arstid-saavad-liidult-streigi-ajal-saamata-jaanud-palga.d?id=64991676
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50578
http://www.tartupostimees.ee/977832/haigla-osakonnajuhataja-meil-lihtsalt-ei-ole-enam-inimesi
http://www.ap3.ee/opinion/2012/9/19/arstid-teevad-odedele-karuteene
http://www.epl.ee/news/arvamus/juri-teras-eesti-meditsiini-kaks-valikut.d?id=64985360
http://www.ap3.ee/?PublicationId=a8b72a8a-2b6a-474a-88c8-2dfcd0d95900
http://www.ap3.ee/?PublicationId=00373e9f-ae7f-47c8-b9e9-45451e33f0ab
http://www.tarbija24.ee/975948/streik-teeb-arevaks-nii-haiglajuhid-kui-patsiendid/
http://arvamus.postimees.ee/976454/juhtkiri-uuratu-lohe/
http://www.postimees.ee/976548/nestor-tervishoiu-rahastamises-ei-otsita-surnud-ringist-valjapaasu/
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eiki-nestor-tervishoiu-alarahastamine-on-reformierakonna-tegematuse-tagajarg.d?id=64983352
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/siiri-oviir-tervishoiuraha-saaks-kokku-hoida-noukogu-liikmete-arvelt.d?id=64986082
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-graafik-kui-palju-on-10-aastaga-tousnud-arstide-riigikogulaste-ja-kogu-eesti-keskmine-palk.d?id=64984786
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/arste-on-puudu-juba-isegi-erahaiglas.d?id=64983418
http://www.epl.ee/news/eesti/taismahus-arstide-streik-tode-meedikute-lahkumise-kohta-saabub-novembris.d?id=64980856
http://www.epl.ee/news/arvamus/margus-punab-kuidas-ravida-tervishoidu.d?id=64980392
http://ohtuleht.ee/492649
http://ohtuleht.ee/492590
http://ohtuleht.ee/492692
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50533
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50542
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50551
http://www.tv3play.ee/play/281584/?autostart=true
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50530
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50525
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50525
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=50524
http://uudised.err.ee/index.php?06261515
http://ohtuleht.ee/492570
http://ohtuleht.ee/492549
http://ohtuleht.ee/492492
http://www.epl.ee/news/arvamus/mart-polluveer-me-oleme-ule-koormatud.d?id=64974690
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/perhi-ulemarst-meditsiinis-toob-konkurents-mottetuid-operatsioone.d?id=64975574
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tervishoiutootajate-streik-algab-1-oktoobril.d?id=64975286
http://www.epl.ee/news/eesti/patsientide-noukoda-pooldab-streiki.d?id=64974524
http://www.reporter.ee/2012/09/17/meditsiinitootajad-alustavad-oktoobrist-streiki/
http://www.tarbija24.ee/975554/ministeerium-arstide-streigi-ajal-jaab-haiglatel-raha-saamata/
http://www.tarbija24.ee/974744/arstid-hakkavad-streikima-1-oktoobril/
http://www.tarbija24.ee/975036/sule-haiglate-juhid-peavad-streigiga-toime-tulema/
http://www.e24.ee/975612/ligi-arstide-palk-on-uhena-vahestest-kasvanud/
http://www.tarbija24.ee/974968/kork-streigi-kasu-kaalub-ules-ajutise-kahju/
http://arvamus.postimees.ee/975100/jaan-mannik-raha-palkadeks-leiab-burokraatia-karpimisest/
http://vikerraadio.err.ee/uudisklipiarhiiv?main_id=4252337&pg=1#1
http://vikerraadio.err.ee/uudisklipiarhiiv?main_id=4252337&pg=1#1
http://www.ap3.ee/?PublicationId=5c1cbc27-3e73-4680-a097-2615537038c5

Tööseisakuga esitatavad nõudmised

Viidatud postituse allosas on dokumendid. Dokumentide seas on näha 16.09.11 esitatud kollektiivlepingu projekt. See projekt kirjeldab meie soove ja nõudmisi. Nõudmiste aluseks ei ole pressiteated.

Viimane kollektiivlepingu läbirääkimiste tsükkel kestis 11.06.2009…26.01.2012. Tänaseks on viimase kollektiivlepingu sõlmimisest möödas üle kolme aasta. Viimast, läbirääkimiste aktiivset perioodi, valgustab rubriik “Läbirääkimised 2011…2012, mille esimese sissekande juurde saab siit. Rubriigis on palju dokumente ja kirjavahetust. Mahukat teemat on raske väga lühidalt kokku võtta. Seda on siiski proovitud teha kronoloogilises ülevaates.

Väga lühidalt on meie nõudmised järgmised. Soovitav oleks tutvuda ka kollektiivlepingu projektiga

Streigi eesmärk

Arstide ja õdede Eestist lahkumise pidurdamine ja tervishoiusüsteemi lagunemise peatamine.

 Eesmärgi saavutamiseks taotleme

  • kollektiivlepingu sõlmimist arstide, õdede ja hooldajate töötasu alammäärade tõstmiseks ja töötingimuste parandamiseks;
  • eriarstide töökoormuse ülempiiride ja õendus- ja hooldustöötajate koormuse standardite kehtestamist;
  • Muudatuste algatamist tervishoiu rahastamise suurendamiseks ja arstiabi kättesaadavuse parandamiseks. Streigi põhjus (tulenevalt seadusest):

Kollektiivlepingu läbirääkimistel Eesti Haiglate Liiduga ei jõutud kokkuleppele ja riikliku lepitaja kohusetäitja poolt läbiviidud kollektiivse töötüli lepitusmenetlus lõppes eriarvamuste protokolliga. Nõuame kollektiivlepingu sõlmimist.

Tööseisakut puudutavad ajakirjanduse artiklid on viidatud siin.

Tööseisaku ajal osutatava arstiabi mahu määrab leping.

Tervishoiutöötajate streik

Arstide eesmärk on tervishoiusüsteemi lagunemise peatamine

Eesti Arstide Liidu volikogu otsustas korraldada koos Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliiduga tervishoiutöötajate streigi, mille peaeesmärk on arstide ja õdede Eestist lahkumise pidurdamine ja tervishoiusüsteemi lagunemise peatamine.

Volikogu võttis eesmärgiks kollektiivlepingu sõlmimise arstide, õdede ja hooldajate töötasu alammäärade tõstmiseks ja töötingimuste parandamiseks, eriarstide ja õendus- ja hooldustöötajate töökoormuse standardite kehtestamise ja muudatuste algatamise tervishoiusüsteemis, millega suurendatakse rahastamist, parandatakse arstiabi kättesaadavust ja määratletakse, kes vastutab Eestis tervishoiusüsteemi toimimise eest.

„Sotsiaalminister ja haiglate liit sisuliste kollektiivlepingu läbirääkimiste pidamisest keeldusid ja lepitusmenetlus lõppes eriarvamuste protokolliga. Terve kevade püüdsime siiski rahulikul teel kokkuleppeid saavutada, kuid kõik meie ettepanekud lükati tagasi või nendega tegelemine määramata ajaks edasi. Seega oleme muud võimalused ära kasutanud ja üle jääb ainult streik“, rääkis arstide liidu president Andres Kork. Ta lisas, et raviasutustes töötavad inimesed näevad ammu, kuidas meie tervishoiusüsteem arstide ja õdede vähesuse, pidev alarahastatuse ja asjatundliku riikliku juhtimise puudumise tõttu laguneb ja patsientide olukord halveneb. Poliitikud aga probleeme tunnistada, veel vähem neid lahendama asuda ei taha.

Moodustati streigi korralduskomitee ja tööseisakut planeeritakse alustada oktoobris. Esmalt peatatakse plaaniline ambulatoorne töö Tallinna ja Tartu haiglates. Kiirabi, erakorralise meditsiini ja intensiivravi osakonnad töötavad täies mahus, samuti ei peatata tööd sünnitusabis, rasedate, laste ja onkoloogiliste haigete ravis. Streigi ulatus ja täpne algus teatatakse vastavalt seadusele kaks nädalat ette.

Eesti Arstide Liit

Eriarvamuste protokoll 26.01.2012

EAL ja ETK kollektiivlepingu projekt 16.09.11

Eriarstide koormuse ülempiirid

Koormuspiiride näited

Toetusstreik õpetajate nõudmiste toetuseks

Tervishoiutöötajad kuulutasid välja streigi õpetajate toetuseks

Arstide liit ja tervishoiutöötajate kutseliit saatsid eile haiglajuhtidele ja kohalikele omavalitsustele teate, et 7. märtsil kell 12.00–13.00 toimub toetusstreik haridustöötajate palgatõusu toetuseks.

Arstid, õed ja teised tervishoiuasutuste töötajad toetavad tööseisakuga õpetajate streigis osalejaid ja nende nõudmisi tõsta õpetajate töötasu alammäärasid käesoleval aastal vähemalt 20% ja viia need 2014. aastal Eesti keskmise töötasu tasemele ning kehtestada lasteaiaõpetajatele teiste õpetajatega võrdsed töötasu alammäärad ja puhkuse kestus.

Toetusstreigis osalevad järgmiste raviasutuste töötajad: Tallinnas Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, Tallinna Lastehaigla, Marienthali Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskus, Nõmme Perearstikeskus Meditiim, OÜ Perearst Karin Jäger, OÜ Perearst Svetlana Ehiloo, Tartus TÜ Kliinikum, Põlvamaal perearstid ja perearstikeskused Kersti Pelisaar, Anu Mõtsar, Karin Ulst, Taimi Laur OÜ, Ljubov Kurusk OÜ, OÜ Perearst Hepp Nigol OÜ, samuti osa Pärnu Haigla ja Järvamaa Haigla eriarstidest.

Streigi ajal ei toimu ambulatoorseid vastuvõtte, ei alustata uusi plaanilisi lõikusi, uuringuid ja protseduure. Osutatakse erakorralist arstiabi. Patsiendid saavad infot raviasutuste registratuurist.

Haiglates toimuvad tööseisaku ajal töötajate üldkoosolekud, kuhu on kõnelema kutsutud ka õpetajate esindajad. Avaldame toetust õpetajatele ning räägime arstide ja õdede töökoormuse ja töötasu probleemidest. Arstide liidu ja tervishoiutöötajate kutseliidu esindajad osalevad õpetajate miitingutel Tallinnas ja Tartus.

Tervishoiutöötajad toetavad õpetajate nõudmisi tõsta töötasu juba käesoleval aastal ja ka edaspidi, et noortel õpetajatel oleks motivatsiooni kooli tööle tulla. Haridus peab saama riigi prioriteediks mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes.

02.03.12

Eesti Arstide Liit

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit

Täiendav info toetusstreigi korralduse, koosolekute toimumise kohta ning kõneisikute kontaktid EAL ja ETK kodulehtedel www.arstideliit.ee ja www.kutseliit.eu

lisainfo Katrin Rehemaa, EAL, 513 5121 ja Iivi Luik, ETK, 511 9067

Üleskutse streigis osalemiseks

Üleskutse arstidele, õdedele ja teistele haiglatöötajatele

Kutsume kõiki Tallinna haiglate töötajaid ühinema toetusstreigiga õpetajate nõudmiste toetuseks 7. märtsil kell 12–13.

Eesmärk
Töö peatamisega Tallinna ja Tartu haiglates toetame haridustöötajate streiki, et nende töötasu tõuseks juba käesoleval aastal. Oleme solidaarsed õpetajatega, sest meie lapsed väärivad head haridust ja õpetajad paremat palka.

Korraldus
7. märtsil kl 12-st 13-ni ei tehta ambulatoorseid vastuvõtte, ei alustata plaanilisi lõikusi, uuringuid ja protseduure. Antakse erakorralist arstiabi.
Patsientide teavitamise eest vastuvõttude ja muu plaanilise ravi edasilükkumisest vastutab tööandja.

Toetusstreigis osalevad Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, Lääne-Tallinna Keskhaiglas, Ida-Tallinna Keskhaiglas ja Tallinna Lastehaiglas töötavad arstide liidu ja tervishoiutöötajate kutseliidu liikmed. Ootame meiega ühinema ka kõiki teisi kolleege, sõltumata kuulumisest liitudesse ja ametiühingutesse!
Neil, kes ei soovi osaleda, palume teavitada oma vahetut juhti.

Kõigis haiglates toimub kell 12.15 – 12.45 üldkoosolek, kus esinevad õpetajate, arstide liidu ja tervishoiutöötajate kutseliidu esindajad:
PERH – Mustamäe korpuse saalis, Sütiste tee 19
LTKH – Meremeeste haigla saalis, Paldiski mnt 68
ITK – patoloogikumi saalis, Ravi 18
Lastehaigla – lastehaigla saalis, Tervise 28
NB! Teistest majadest saab koosolekule tulla tellitud bussidega.

Info
Ametlik streigiteade edastatakse haiglatele, haiglate liidule ja linnavalitsusele 1. märtsil.
Haiglates annavad teavet ja korraldavad tegevust Tallinna Arstide Liidu (TAL) ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu (ETK) usaldusisikud ja streigi koordinaatorid:
PERH – Jaan Tepp (TAL) jaan.tepp@regionaalhaigla.ee
Ulvi Tasane (ETK) ulvi.tasane@regionaalhaigla.ee
LTKH – Lembi Aug (TAL) lembi.aug@keskhaigla.ee
Riina Rannaääre (ETK) riina57@hot.ee
ITK – Pille Andresson (TAL) pille.andresson@itk.ee
Reio Vilipuu (ETK) reio.vilipuu@itk.ee
Lastehaigla – Maila Raidmäe (TAL) maila.raidmae@lastehaigla.ee
Krista Mustkivi (ETK) krista.mustkivi@lastehaigla.ee

Üldinfo: Katrin Rehemaa (EAL) eal@arstideliit.ee 513 5121
Katrin Olo-Laansoo (ETK) katrin.ololaansoo@kutseliit.eu 5345 3463

Iivi Luik, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu president
Toomas Kariis, Tallinna Arstide Liidu president
Andres Kork, Eesti Arstide Liidu president


Õpetajate sõnum meedikutele

Täname Eesti Arstide Liitu ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliitu aktiivse toetuse eest õpetajate võitlusele väärikama töötasu eest. Ühtlasi teatame, et 7. märtsil kell 12.00-13.00 toimub Tallinna õpetajate ametiühingu liidu korraldamisel Vabaduse väljakul õpetajate miiting. Olete oodatud osalema! Kui soovite miitingul esineda, siis palume eelnevalt kontakteeruda THAÜ esinaise Evi Veesaarega tel 6446120; 5062601; e.veesaar@aliit.tln.edu.ee

Üheskoos suudame!

Lugupidamisega
Sven Rondik
EHL juhatuse esimees