Täienduskoolituse fondi stipendiumikonkurss kevad 2019

SA Arstide Täienduskoolituse Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi erialaseks täienduskoolituseks 2019. a teisel poolaastal.

Taotluste esitamise tähtaeg on 13. mai 2019.

Taotlus tuleb esitada blanketil digiallkirjaga e-posti aadressil stipendium@arstideliit.ee   

Stipendiumi taotlemise blankett

Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arstidel, sh arst-residentidel;
Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot; 
Stipendium antakse erialaseks täienduskoolituseks või osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel; 
Stipendiaatidelt oodatakse läbitud koolituse teemadel erialast teavet sisaldava artikli avaldamist  ajakirjas Eesti Arst.

Stipendiumid määrab fondi nõukogu, konkursi tulemused tehakse teatavaks 20. mail 2019.

Täienduskoolituse fondi stipendiumikonkurss

SA Arstide Täienduskoolituse Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi erialaseks täienduskoolituseks 2019. a esimesel poolaastal.

Taotluste esitamise tähtaeg on 10. november 2018.

Taotlus tuleb esitada blanketil digiallkirjaga e-posti aadressil stipendium@arstideliit.ee

 • Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arstidel, sh arst-residentidel;
 • Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot;
 • Stipendium antakse erialaseks täienduskoolituseks või osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel;
 • Stipendiaatidelt oodatakse läbitud koolituse teemadel erialast teavet sisaldava artikli avaldamist ajakirjas Eesti Arst.

Stipendiumikonkurss 2014

Eesti Arstide Liit kuulutab välja stipendiumikonkursi erialaseks täienduskoolituseks 2014. aastal.

Taotluste esitamise tähtaeg on 28. aprill 2013.

Taotlus tuleb esitada lisatud blanketil elektrooniliselt e-posti aadressil eal@arstideliit.ee  

Eesti Arstide Liidu stipendium

 •  Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arstidel;
 • Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot;
 • Stipendium antakse erialaseks täienduskoolituseks või osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist.
 • Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel;
 • Stipendiaatidelt oodatakse läbitud koolituse teemadel erialast teavet sisaldava artikli avaldamist ajakirjas Eesti Arst.

Eesti Nooremarstide Ühenduse koolitusstipendium

 • Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arst-residentidel ja arstiharidusega doktorandidel;
 • Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot;
 • Stipendium antakse erialaseks koolituseks või osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel;
 • Stipendiaatidelt oodatakse oma erialaga seotud teemal artikli avaldamist ajakirjas Eesti Arst.

Väljaantavate stipendiumite arv sõltub taotluste hulgast. Taotluse blankett.

Täienduskoolituse fondi ajutine asendamine

Käesoleval ajal on käimas kohtuvaidlus Eesti Arstide Liidu Täienduskoolituse Fondi tulumaksu soodustuse üle. Kuivõrd praegu kehtib Maksu- ja Tolliameti nõue, et tulumaksu tuleb maksta nii raha fondi kandes kui ka sealt stipendiaadile väljamakste tehes, siis topelt maksmise vältimiseks me fondi praegu ei kasuta. Üldkogu otsusega 30.11.2013 arvatakse arstide liidu eelarvesse summad stipendiumite maksmiseks. Millised on täiendõppe finantseerimise edasised arengud, näitab aeg.