Arstide liidu avalik pöördumine Avaliku Sõna Nõukogu poole

Ajalehes Äripäev on käimas arstide mustamise kampaania, mis on rajatud teadlikele valedele. Ajakirjanik Kadri Jakobson väidab, et välismaal toimuvad arstide koolitused on hoopis lõbureisid, tuues tõenduseks väljavõtteid Eesti arstide blogidest.

Esitame ühe näite Äripäeva võltsingust, mis on avaldatud 11.03.11 Kadri Jakobsoni artiklis „Arst või valges kitlis müügimees“:
„Möödunud nädalal käisime Sevillas. Loomulikult konverentsiturismi arendamas. Arstide konverentsid on muidugi täitsa teine tera. Hotellidel on vähemalt neli tärni, galaõhtusöögid ja kokteilivastuvõtud peentes tualettides ja palju muid kingitusi farmatseutikafirmadelt. Kusjuures, patoloogide omad on isegi viletsad, onkoloogide “snäkid” algavad mustast kalamarjast.“

Tegelikult on blogi autor hoopis Hispaanias elav filoloog, eestlanna, kes käis koos elukaaslase, Tšiili päritolu arstiga Sevillas konverentsil.
http://katiomablogi.blogspot.com/search/label/reisikiri : „Möödunud nädalal käisime Sevillas. Loomulikult konverentsiturismi arendamas. /…/ Arstide konverentsid on muidugi täitsa teine tera, kui minusuguste humanitaaridest näljarottide omad… Hotellidel on vähemalt neli tärni, gaalaõhtusöögid ja kokteilivastuvõtud peentes tualettides ja palju muid kingitusi farmatseutikafirmadelt. Kusjuures, patoloogide omad on isegi viletsad, onkoloogide “snäkid” algavad mustast kalamarjast…“

Kadri Jakobson on tekstist välja jätnud osa, mis selgelt näitab, et selle autor ei ole arst. 15.03.11 ETV „Terevisioonis“ esinedes kurtis ajakirjanik, et ta võttis blogis kirjutanud arstidega ühendust ja küsis kommentaari, kuid need olevat keeldunud.

Äripäeva ajakirjaniku eetikakoodeks nõuab, et anonüümsed allikad peavad olema alati vastutavale toimetajale teada, seega peab võltsingust teadlik olema ka Igor Rõtov.

Meie käsutuses oleva info põhjal võib järeldada, et tegemist on Äripäevalt tellitud artiklitega, mille eesmärk on kahjustada arstide mainet ja mõjutada avalikku arvamust enne järjekordsete tervishoiu rahastamist halvendavate otsuste tegemist – näiteks sotsiaalmaksule ülempiiri kehtestamist.

Palume Avaliku Sõna Nõukogu hinnangut, kas Äripäev ja ajakirjanik Kadri Jakobson on rikkunud head ajakirjandustava ja ajakirjanike eetikakoodeksit.

Äripäeva omanikele Bonnier Business Press AB teeme ettepaneku trükkida ajalehte edaspidi mitte roosale, vaid kollasele paberile.

Eesti Arstide Liit

Ajakirjanduseetika nõuniku hinnang ETV saates Ringvaade kajastatud meditsiiniteemalisele loole

Traagilise meditsiiniloo ühekülgne kajastus
25. märts 2010. a. 9:26

23.03 ETV saates Ringvaade oli meditisiiniteemaline lugu poja kaotanud emast, kes süüdistab Põhja-Eesti Regionaalhaiglat (PERH) oma poja surmas. Anneli Rõigas esitas intervjuus ränku süüdistusi PERHi arstide aadressil, kuid haigla esindajatele sõna ei antud. Üksteist minutit kestnud salvestatud videoloos ei olnud ka mingit viidet sellele, kas haigla esindajatega üldse püüti kontakti võtta.

Kahetsusväärselt oli Ringvaate saatelõigus tegemist ajakirjanduseetika rikkumisega. Saatelõigus esitati tõsiseid süüdistusi, kuid süüdistatav pool sõna ei saanud.

Saates ema poolt esitatud süüdistused on kõige rängemad, mida esitada saab. Nimelt tapmissüüdistused. Ema kasutas väljendeid: “poeg sandistati”, “piinamise seigad”, “tahtlik tapmiskatse”.

Loo eetrissemineku sellisel kujul teeb eriti kahetsusväärseks asjaolu, et juba kaks päeva pärast saadet (25.03) on kavas tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni koosolek, mille päevakorras on Anneli Rõigase kaebus. See asjaolu on kirjas ka Anneli Rõigase kirjas meediakanalitele, mis antud juhtumi taas avalikkuse ette tõi.

Ringvaate loo põhjenduseks oli toodud poja kaotanud ema soov tõstatada avalikkuses küsimus, et tema pojaga juhtunut “püütakse kinni mätsida” (loo autori tekstist).

Tõepoolest on ajakirjandusel kohustus jälgida erinevate institutsioonide tegutsemist, kaasa arvatud meditsiiinisektor. Antud juhul jääb aga arusaamatuks, kuidas aitab juhtumile hinnangu andmisele kaasa see, kui süüdistav osapool saab esitada kaks päeva enne ekspertkomisjoni istungit telesaates karmid süüdistused. Sellisel ühekülgsel lool on avalikkust manipuleeriv iseloom.

Meditsiiniteemade kajastamisel tuleb ajakirjanikel silmas pidada, et arstidel ei ole sageli võimalik anda põhjalikke vastuseid, sest nad ei tohi avalikustada haiguslooga seotud üksikasju. Seetõttu tuleb patsientide kaebustest tõukuvaid lugusid kajastada võimalikult faktipõhiselt. Antud juhul oli üheks verstapostiks 25.03 ekspertkomisjoni koosolek, mis eeldatavalt annab võimaluse teemat käsitleda mitmepoolselt.

Tarmu Tammerk,

ERRi ajakirjanduseetika nõunik

Eesti Arstide Liidu pöördumine meediaväljaannete poole

Eesti Arstide Liit pöördub meediaväljaannete poole ettepanekuga lõpetada arstide vastu suunatud väljamõeldiste ja laimu levitamine. Ajakirjanik Anneli Rõigase valesüüdistusi on ajakirjanduses ühekülgselt ja pahatahtlikult võimendatud.

Andmekaitseseadus ja arstieetika ei luba arstidel patsiendi või tema omaste nõusolekuta haigusloo andmeid avaldada. Seetõttu ei saa arstid ajakirjanduses avaldatud valesüüdistustele põhjendatud vastuväiteid esitada.

Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni otsuse kohaselt Oliver Rõigase raske haiguse ravimisel arstid vigu ei teinud ja patsiendi ema süüdistused on alusetud.

Arstide liidu ettepanekul palus komisjon Anneli Rõigaselt nõusolekut poja haigusloo andmete avaldamiseks, et avalikkusel oleks võimalik tutvuda laialdast tähelepanu pälvinud juhtumi objektiivsete asjaoludega. Kahjuks keelas Anneli Rõigas haigusloo andmete avaldamise.