Välisajakirjandus 01….31.10.2012

http://yle.fi/uutiset/viron_laakarit_ja_sairaanhoitajat_lakkoon/6314359
http://svenska.yle.fi/artikel/2012/09/28/lakarstrejk-i-estland-i-dag
http://www.hs.fi/ulkomaat/Palkat+ajavat+virolaisl%C3%A4%C3%A4k%C3%A4reit%C3%A4+lakkoon+ja+Suomeen/a1305602812784
http://www.europeonline-magazine.eu/bislang-groesster-rztestreik-in-estland_240900.html
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2012100116144841_ul.shtml
http://yle.fi/uutiset/miten_laakarilakko_vaikuttaa_virossa/6316449
http://yle.fi/uutiset/virossa_alkoi_laakarilakko/6316338
http://www.businessweek.com/news/2012-10-01/estonian-doctors-strike-as-wage-row-triggers-emigration
http://svenska.yle.fi/artikel/2012/10/01/lakarstrejk-inleddes-i-estland
http://www.baltische-rundschau.eu/2012/10/02/in-estland-begann-ein-unbefristeter-arztestreik/
http://swedish.ruvr.ru/2012_10_02/89907787/
http://www.hs.fi/digilehti/kotimaa/Virolaisl%C3%A4%C3%A4k%C3%A4rit+ovat+Etel%C3%A4-Karjalan+pelastus/a1349234190170
http://www.hs.fi/digilehti/kotimaa/K%C3%BClvar+Mand+vertailee+ty%C3%B6t%C3%A4+suomalaisessa+ja+virolaisessa+terveyskeskuksessa/a1349234002018
http://www.ria.ru/world/20121006/767897900.html#ixzz28iIM1x9k
http://french.ruvr.ru/2012_10_07/Estonie-medecins-greve/
http://www.legeneraliste.fr/layout/Rub_ACTU.cfm?espace=ACTU&id_rubrique=101860&id_article=34643
http://www.hs.fi/ulkomaat/L%C3%A4%C3%A4k%C3%A4rien+lakko+laajeni+Virossa/a1305604232311
http://yle.fi/uutiset/viron_laakarilakko_laajenee_ympari_maan/6325627
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2012100816177129_ul.shtml
http://www.dagensmedicin.se/jobb/utvidgad-lakarstrejk-i-estland/
http://läkarstudent.se/forum/viewtopic.php?f=79&p=
http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194771629228/artikkeli/virossa+laakari+hoitaa+kaksi+kertaa+enemman+potilaita+kuin+suomessa.html
http://rus.err.ee/estonia/65e23325-f976-454f-94a3-59baa61450a3
http://www.hs.fi/digilehti/ulkomaat/Viron+l%C3%A4%C3%A4k%C3%A4reiden+lakko+jatkuu+enn%C3%A4tyspitk%C3%A4n%C3%A4/a1350273922523
http://www.kp.ru/online/news/1272646
http://www.baltictimes.com/news/articles/31985/
http://www.diena.lv/sodien-laikraksta/streika-smagumu-iznes-arsti-13973720
http://www.hs.fi/digilehti/kotimaa/Viro+kouluttaa+l%C3%A4%C3%A4k%C3%A4reit%C3%A4+Suomeen/a1350787077600
http://news.mail.ru/politics/10679443/

Tervishoiutöötajate streik

Arstide eesmärk on tervishoiusüsteemi lagunemise peatamine

Eesti Arstide Liidu volikogu otsustas korraldada koos Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliiduga tervishoiutöötajate streigi, mille peaeesmärk on arstide ja õdede Eestist lahkumise pidurdamine ja tervishoiusüsteemi lagunemise peatamine.

Volikogu võttis eesmärgiks kollektiivlepingu sõlmimise arstide, õdede ja hooldajate töötasu alammäärade tõstmiseks ja töötingimuste parandamiseks, eriarstide ja õendus- ja hooldustöötajate töökoormuse standardite kehtestamise ja muudatuste algatamise tervishoiusüsteemis, millega suurendatakse rahastamist, parandatakse arstiabi kättesaadavust ja määratletakse, kes vastutab Eestis tervishoiusüsteemi toimimise eest.

„Sotsiaalminister ja haiglate liit sisuliste kollektiivlepingu läbirääkimiste pidamisest keeldusid ja lepitusmenetlus lõppes eriarvamuste protokolliga. Terve kevade püüdsime siiski rahulikul teel kokkuleppeid saavutada, kuid kõik meie ettepanekud lükati tagasi või nendega tegelemine määramata ajaks edasi. Seega oleme muud võimalused ära kasutanud ja üle jääb ainult streik“, rääkis arstide liidu president Andres Kork. Ta lisas, et raviasutustes töötavad inimesed näevad ammu, kuidas meie tervishoiusüsteem arstide ja õdede vähesuse, pidev alarahastatuse ja asjatundliku riikliku juhtimise puudumise tõttu laguneb ja patsientide olukord halveneb. Poliitikud aga probleeme tunnistada, veel vähem neid lahendama asuda ei taha.

Moodustati streigi korralduskomitee ja tööseisakut planeeritakse alustada oktoobris. Esmalt peatatakse plaaniline ambulatoorne töö Tallinna ja Tartu haiglates. Kiirabi, erakorralise meditsiini ja intensiivravi osakonnad töötavad täies mahus, samuti ei peatata tööd sünnitusabis, rasedate, laste ja onkoloogiliste haigete ravis. Streigi ulatus ja täpne algus teatatakse vastavalt seadusele kaks nädalat ette.

Eesti Arstide Liit

Eriarvamuste protokoll 26.01.2012

EAL ja ETK kollektiivlepingu projekt 16.09.11

Eriarstide koormuse ülempiirid

Koormuspiiride näited

Haigekassa nõukogu lükkas töötasu tõstmise plaanid tagasi

Haigekassa nõukogu tervishoiutöötajate palgatõusu ei otsustanud

Haigekassa nõukogu lükkas tagasi arstide liidu ja tervishoiutöötajate kutseliidu ettepaneku kasutada tervishoiutöötajate palgatõusuks vajaliku rahalise ressursina haigekassa jaotamata kasumit.

Esitasime arstide, õdede ja hooldajate palganõudmised sotsiaalministrile ja haigekassale juba eelmise aasta maikuus. Seni pole neid kordagi käsitletud, täna aga põhjendas haigekassa nõukogu liige Jürgen Ligi keeldumist sellega, et eelarveaasta keskel üldisi palgatõuse ei algatata. Samuti leidis rahandusminister, et haigekassa kasumi kasutamine seadusega lubatud mahus takistab riigi rahanduse toimimist.

Juba 2010. aastal leidsid Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) analüütikud, et Eesti tervishoiu peamiseks kitsaskohaks on liiga madalad tervishoiukulud. Riigieelarve osakaal tervishoiu rahastamises on väike, patsientide omaosalus aga suur, mistõttu vaesematele inimestele on arstiabi ja ravimid halvasti kättesaadavad. Samuti tõdesid eksperdid, et kärped tervishoius võivad suurendada meditsiinitöötajate lahkumist Eestist.

Nendest rahvusvaheliste ekspertide seisukohtadest on lähtunud ka arstide liidu ja tervishoiutöötajate kutseliidu nõudmised alustada läbirääkimisi tervishoiu rahastamise muutmiseks, piirata arstide, õdede ja hooldajate töökoormust ning tõsta palga alammäärasid. Kahjuks ei ole rohkem kui aasta jooksul jõutud tegelike läbirääkimisteni, rääkimata otsustest. Nii sotsiaalminister kui haiglate liit keeldusid kollektiivlepingu tingimuste arutamisest. Haiglate liit on välja ütelnud, et koormuse reguleerimine on tööandja asi ning üleriigilisi standardeid ei ole vaja, sotsiaalministeerium lükkas koormuste arutelu sügisesse.

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu president Iivi Luik märkis, et tervishoiutöötajad on väsinud sellest, et nende kohustused pidevalt kasvavad, palga ostujõud aga kahaneb. „Õdesid ja hooldajaid riivasid väga sotsiaalministri sõnad, et ülekoormusega töötamine on vabatahtlik. Esiteks on töötajaid nii väheks jäänud, et haiglad ainult tänu mitmel kohal töötajatele üldse hakkama saavad, ja teiseks on õdede ja hooldajate palk häbiväärselt väike,“ rääkis kutseliidu juht.

Eelmisel nädalal teatas sotsiaalminister, et haigekassa kavandab järgmiseks aastaks tervishoiutöötajatele 5-protsendilist palgatõusu, mis kataks vähemalt aastase inflatsiooni, kuid täna haigekassa nõukogu sellist prognoosi ei kinnitanud. Järgmise nelja aasta kulude, sealhulgas palgatõusu otsustamine lükati edasi septembrisse.

„Ei ole vahet, kas meie ettepanekud lükatakse tagasi või edasi, arstid vajavad lahendusi. Tore, kui haigekassa nõukogu saab aru, et tervishoiutöötajate palk peab tõusma, kuid sügiseks on uus lend noori arste oma valikud juba teinud,“ ütles arstide liidu president Andres Kork.

Tervishoiu kogukulude osakaal SKP-st oli Eestis 2010. a 6,3 % (Euroopa riikides keskmine on 8-9 %). Võrreldes 2009. aastaga vähenesid tervishoiu kogukulud 60,6 miljoni euro võrra.

Tervishoiutöötajate palga alammäärad kehtivad 2008. aastast: arstidel 7,16, õdedel 3,83 ja hooldajatel 2,11 eurot tunnis. Arvestuslik netokuupalk on sellele vastavalt arstidel 950, õdedel 524 ja hooldajatel 302 eurot.

Tervise Arengu Instituudi andmete põhjal vähenes haiglaarstide põhitunnipalk aastatel 2008–2011 10 % ja kogutunnipalk (koos lisatasudega ületundide ja öövalvete eest) 21 %. 2011. aasta märtsikuu palgauuringus toodud ja sotsiaalministeeriumi poolt ajakirjanduses esitletud väide, et arstide keskmine kuupalk oli 2011. a kõigi aegade kõrgeim, on vale.

Haigekassa jaotamata kasumi moodustab eelarves planeeritust rohkem kogutud ravikindlustusmaks, mida ei ole raviks, haigus- ja ravimihüvitisteks ära kulutatud. 2011. aasta lõpu seisuga on jaotamata tulem 163,4 miljonit eurot. Sel aastal lubab seadus sellest kasutusele võtta 37 miljonit.

Eesti Arstide Liit

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit

Viimase koosoleku tulemus

Sotsiaalminister viib tervishoiutöötajate palgatõusu ettepaneku haigekassa nõukogusse

Eilsel kohtumisel arutasid tervishoiutöötajad ja haiglajuhid sotsiaalministriga võimalusi, mis motiveeriksid arste ja õdesid Eestisse tööle jääma.

 Eriarstide koormuse ülempiiride ja õdede ning hooldajate koormuse standardite kehtestamise osas kokkuleppele ei jõutud. Haiglate liidu esindaja Arvi Vask arvas, et piisab, kui töökoormust normeerivad tööandjad, ja leidis, et arst-residendid võiksid praeguse palga eest ka rohkem tööd teha. Sotsiaalminister nentis, et arstid ja teised tervishoiutöötajad töötavad küll rohkem kui seadus lubab, kuid teevad seda vabatahtlikult ja kedagi ülekoormusega tööle ei sunnita. Koormuste arutelu lükati edasi augustikuusse.

Arstide liit ja tervishoiutöötajate kutseliit tegid ettepaneku kasutada tervishoiutöötajate palga alammäärade tõstmiseks vajaliku rahalise ressursina haigekassa jaotamata kasumit. Sel aastal lubab seadus 163,4 miljoni euro suurusest tulemist kasutusele võtta 37 miljonit, otsustamine on haigekassa nõukogu pädevuses. Sotsiaalminister Hanno Pevkur lubas viia selle ettepaneku haigekassa nõukogusse, mille koosolek peetakse 18. mail.

Eesti Arstide Liit

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit

Toetusstreik õpetajate nõudmiste toetuseks

Tervishoiutöötajad kuulutasid välja streigi õpetajate toetuseks

Arstide liit ja tervishoiutöötajate kutseliit saatsid eile haiglajuhtidele ja kohalikele omavalitsustele teate, et 7. märtsil kell 12.00–13.00 toimub toetusstreik haridustöötajate palgatõusu toetuseks.

Arstid, õed ja teised tervishoiuasutuste töötajad toetavad tööseisakuga õpetajate streigis osalejaid ja nende nõudmisi tõsta õpetajate töötasu alammäärasid käesoleval aastal vähemalt 20% ja viia need 2014. aastal Eesti keskmise töötasu tasemele ning kehtestada lasteaiaõpetajatele teiste õpetajatega võrdsed töötasu alammäärad ja puhkuse kestus.

Toetusstreigis osalevad järgmiste raviasutuste töötajad: Tallinnas Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, Tallinna Lastehaigla, Marienthali Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskus, Nõmme Perearstikeskus Meditiim, OÜ Perearst Karin Jäger, OÜ Perearst Svetlana Ehiloo, Tartus TÜ Kliinikum, Põlvamaal perearstid ja perearstikeskused Kersti Pelisaar, Anu Mõtsar, Karin Ulst, Taimi Laur OÜ, Ljubov Kurusk OÜ, OÜ Perearst Hepp Nigol OÜ, samuti osa Pärnu Haigla ja Järvamaa Haigla eriarstidest.

Streigi ajal ei toimu ambulatoorseid vastuvõtte, ei alustata uusi plaanilisi lõikusi, uuringuid ja protseduure. Osutatakse erakorralist arstiabi. Patsiendid saavad infot raviasutuste registratuurist.

Haiglates toimuvad tööseisaku ajal töötajate üldkoosolekud, kuhu on kõnelema kutsutud ka õpetajate esindajad. Avaldame toetust õpetajatele ning räägime arstide ja õdede töökoormuse ja töötasu probleemidest. Arstide liidu ja tervishoiutöötajate kutseliidu esindajad osalevad õpetajate miitingutel Tallinnas ja Tartus.

Tervishoiutöötajad toetavad õpetajate nõudmisi tõsta töötasu juba käesoleval aastal ja ka edaspidi, et noortel õpetajatel oleks motivatsiooni kooli tööle tulla. Haridus peab saama riigi prioriteediks mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes.

02.03.12

Eesti Arstide Liit

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit

Täiendav info toetusstreigi korralduse, koosolekute toimumise kohta ning kõneisikute kontaktid EAL ja ETK kodulehtedel www.arstideliit.ee ja www.kutseliit.eu

lisainfo Katrin Rehemaa, EAL, 513 5121 ja Iivi Luik, ETK, 511 9067

Üleskutse streigis osalemiseks

Üleskutse arstidele, õdedele ja teistele haiglatöötajatele

Kutsume kõiki Tallinna haiglate töötajaid ühinema toetusstreigiga õpetajate nõudmiste toetuseks 7. märtsil kell 12–13.

Eesmärk
Töö peatamisega Tallinna ja Tartu haiglates toetame haridustöötajate streiki, et nende töötasu tõuseks juba käesoleval aastal. Oleme solidaarsed õpetajatega, sest meie lapsed väärivad head haridust ja õpetajad paremat palka.

Korraldus
7. märtsil kl 12-st 13-ni ei tehta ambulatoorseid vastuvõtte, ei alustata plaanilisi lõikusi, uuringuid ja protseduure. Antakse erakorralist arstiabi.
Patsientide teavitamise eest vastuvõttude ja muu plaanilise ravi edasilükkumisest vastutab tööandja.

Toetusstreigis osalevad Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, Lääne-Tallinna Keskhaiglas, Ida-Tallinna Keskhaiglas ja Tallinna Lastehaiglas töötavad arstide liidu ja tervishoiutöötajate kutseliidu liikmed. Ootame meiega ühinema ka kõiki teisi kolleege, sõltumata kuulumisest liitudesse ja ametiühingutesse!
Neil, kes ei soovi osaleda, palume teavitada oma vahetut juhti.

Kõigis haiglates toimub kell 12.15 – 12.45 üldkoosolek, kus esinevad õpetajate, arstide liidu ja tervishoiutöötajate kutseliidu esindajad:
PERH – Mustamäe korpuse saalis, Sütiste tee 19
LTKH – Meremeeste haigla saalis, Paldiski mnt 68
ITK – patoloogikumi saalis, Ravi 18
Lastehaigla – lastehaigla saalis, Tervise 28
NB! Teistest majadest saab koosolekule tulla tellitud bussidega.

Info
Ametlik streigiteade edastatakse haiglatele, haiglate liidule ja linnavalitsusele 1. märtsil.
Haiglates annavad teavet ja korraldavad tegevust Tallinna Arstide Liidu (TAL) ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu (ETK) usaldusisikud ja streigi koordinaatorid:
PERH – Jaan Tepp (TAL) jaan.tepp@regionaalhaigla.ee
Ulvi Tasane (ETK) ulvi.tasane@regionaalhaigla.ee
LTKH – Lembi Aug (TAL) lembi.aug@keskhaigla.ee
Riina Rannaääre (ETK) riina57@hot.ee
ITK – Pille Andresson (TAL) pille.andresson@itk.ee
Reio Vilipuu (ETK) reio.vilipuu@itk.ee
Lastehaigla – Maila Raidmäe (TAL) maila.raidmae@lastehaigla.ee
Krista Mustkivi (ETK) krista.mustkivi@lastehaigla.ee

Üldinfo: Katrin Rehemaa (EAL) eal@arstideliit.ee 513 5121
Katrin Olo-Laansoo (ETK) katrin.ololaansoo@kutseliit.eu 5345 3463

Iivi Luik, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu president
Toomas Kariis, Tallinna Arstide Liidu president
Andres Kork, Eesti Arstide Liidu president


Eriarvamuse protokoll on kahepoolselt allkirjastatud ja läbrirääkimised on lõppenud

Eriarvamuste protokoll 26.01.2012

Eriarvamuste protokolli allkirjastamine tulekul

Austatud osapooled!

Teatame, et eriarvamuste protokolli allkirjastamine toimub 26.01.2012 kell 12.00 Sotsiaalministeeriumi pressiruumis.

Lugupidamisega

Merle Aro-Raal

Kantselei juhataja

Riikliku Lepitaja Kantselei

6269 962, 5202290

Henn Pärna personaalküsimus

Mäletatavasti soovisime lepitaja kohusetäitja asendamist, kuna ta ei pea seadustest kinni. Oodatult vastas valitsus sotsiaalministri isikus, et nemad ei saa midagi teha. Riikliku lepitaja institutsioon on sõltumatu. Üles jääb küsimus, kas lepitaja kohusetäitja Henn Pärn on nii sõltumatu, et ei pea kinni pidama ka Eesti Vabariigi seadustest.

Reformierakondlasest sotsiaalminister on teinud läbinähtava käigu. Soovitanud pöörduda kohtusse. Probleem on aga selles, et kohtuvaidluse alustamine ja endile soodsa lahendi saamine võtab vähemalt kolmveerand aastat.

Eriarvamuste protokolli arutelu jätkub

Eelmises postituses andsime teada, et oleme esitanud oma ettepanekud eriarvamuste protokolli tarbeks. Antud kirja saatsime ka ära. Ka Eesti Haiglate Liit saatis omad seisukohad. Lugeda nendest küll palju ei ole. H Pärn soovib seisukohta haiglate liidu seisukoha osas.

… edasisest juba järgmistes postitustes.