Rahvusvaheline meditsiinihariduse konverents

Eesti Nooremarstide Ühendusel on hea meel kutsuda teid rahvusvahelisele eriarstiõpet käsitlevale konverentsile “Becoming a medical specialist in Europe in the 21st century”

Aeg: 25. oktoober 2018, kell 09.00-16.15

Koht: V Spa konverentsikeskus, Tartu

Millises seisus on residentuur Eestis, Balti- ja Põhjamaades ning Euroopas tervikuna?

Mis on kompetentsipõhine eriarstiõpe ja kellele seda vaja on?

Kas eriarstiõppega seotud osapooltel on tegutsedes samad eesmärgid?

25. oktoobril toob Eesti Nooremarstide Ühendus kokku ülikoolid, residendid, Euroopa Nooremarstide Ühenduse, juhendajad ja teised residentuuriga seotud pooled, et ühiselt neile küsimustele vastuseid otsida. Linna südames paiknevas V Spa konverentsikeskuses avaneb võimalus näha oma silmaga ja kuulata Euroopa juhtivaid meditsiinihariduse spetsialiste. Samuti saavad kuulajad esimestena osa ENÜ poolt tellitud ja mõttekoda Praxise poolt valminud vastavasisulise projekti “Arstiks kasvamine Läänemere regioonis” lõppraportist ning seada sihikud teiste huvitatutega ühele joonele.
 

Konverentsi eesmärk on võrrelda eriarstiõppe praktikaid üle Euroopa, arutleda üheskoos väljakutsete üle, mida 21. sajand residentuurile esitab ning mõtiskleda eriarstiõppe kvaliteedi edendamise võimaluste üle nii Eestis, Läänemere regioonis kui ka Euroopas laiemalt.

Rahvusvaheliste esinejate seas astuvad üles:

Professor Simon Gregory (Health Education England, UK)

Dr Jessica van der Aa (OLVG Hospital, Amsterdam, The Netherlands)

Dr Leila Niemi-Murola (University of Helsinki, Finland)

Dr Kitty Mohan (European Junior Doctors, UK)


Lisaks neile kuuleme ettekandeid mõttekoda Praxiselt, Eesti sotsiaalministeeriumilt, Eesti residentuuri üldjuhendajatelt ja Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnalt.

Konverents toimub inglise keeles ja on osalejatele tasuta.

Konverentsil osalemiseks on vajalik registreerumine SIIN.

Konverentsi detailne kava on lisatud kirjale ning leitav ka koduleheküljelt.

Kohtumiseni 25. oktoobril Tartus!

Karskusliidu konverents

Karskusliidu konverents: Jääknähud, roolijoodikud, alkohoolikud – kas peale kainestusmaja keegi aitab sõltast?

13.00 Sissejuhatus ja Lootuse Külale Karskusliidu Aasta Tegija 2014 tänukirja üleandmine

13.05 Viljam Borissenko, Lootuse Küla tegevjuht – Viimane peatus enne surma

13.45 Dr Ants Kask, ERH psühhiaatriakliinikust jagab kogemusi sõltuvus- ja psüühikahäirete ravist kaksikdiagnoosiga patsientide päevaraviosakonnas. “Puude taga on mets: Sõltuvushäire koos psüühikahäirega”.

14.10 Jane Alop, Tervise Arengu Instituudist tutvustab Euroopa Sotsiaalfondi programmi raames ülesehitatavat alkoholsõltuvusravisüsteemi ”Kainem ja tervem Eesti”

14.35 Raul, Anonüümsete Alkohoolikute esindaja

15.00 Dr Jüri Ennet, Erapsühhiaater

15.20 Lauri Beekmann, Eesti Karskusliidu esimees räägib passiivse joomise kampaaniast ning ühiskondlikust vastutusest alkoholiprobleemi levikul

15.30 PANEELDISKUSSIOON

16.10 LÕPETAMINE

Aastakonverentsi modereerib Riina Solman, MTÜ Oleviste Hoolekande juht ja Tallinna Volikogu liige.

Olete väga teretulnud osalema ning ka seda kutset teistega jagama.

Palume registreeruda hiljemalt 17. juuniks. http://ave.ee/?p=844

Lahkuvad arstid

Mis peataks arstide lahkumise?

1. juunil Tallinnas peetud konverentsil arutati, miks arstid Eestist ära lähevad ja kuidas saaks nende lahkumist peatada.

Arstid ja haiglajuhid rääkisid probleemidest ilustamata ja avameelselt, alustades sellest, et arstide register ei näita täpselt, kui palju on meil tegelikult töötavaid arste. Näiteks anestesioloogide seltsi kogutud andmete järgi on töötavate anestesioloogide arv Terviseameti registriga võrreldes ligi kolmandiku võrra väiksem.

Andres Kork näitas, et pensioniikka jõudvate eriarstide (registris töökohta omavatest), välismaale minejate ja residentuuri lõpetajate arve kokku lüües saame sügavalt negatiivse tulemi – 2010. a jäi vähemaks 169 ja 2011. a 157 arsti. Eriarstide vanuselist jaotust uurides (TA registri järgi) selgus, et ligi neljast tuhandest töötavast eriarstist on 937 pensioniealised, üle 70-aastasi töötab 356 ja kõige vanem töötav eriarst on 92-aastane.

Ettekannetes käsitletud viimase aja uuringute ja küsitluste tulemused on sarnased ja arstidele endale uurimatagi teada – üha rohkem arste peab lahkumisplaane, peamisteks põhjusteks liiga suur koormus, tööle mittevastav palk, tervishoiu puudulik rahastamine ja nõrk juhtimine ning pidev arstide materdamine ajakirjanduses. Tõnis Allik näitas küll regionaalhaiglate ilusat keskmist kuupalka – PERH-is 2296,TÜK-is 2251 eurot, kuid lisas samas, et PERH-i arstid töötavad selle väljateenimiseks keskmiselt 1,43 koormusega. Haiglajuht nentis, et koormust ja intensiivsust enam tõsta ei anna ja haigekassa soovi saada sama hinna eest aina rohkem haigusjuhte, pole võimalik täita.

Konverentsil torkas silma ja kõrva, et arstide lahkumise peatamise võimalusi nähakse täiesti erinevalt, sõltuvalt sellest, kas vaataja asub tervishoiusüsteemis sees või sellest väljaspool. Arstide liidu president võttis oma esinemise kokku Euroopa arstide alalise komitee (CPME) esindaja arvamusega: „Ainus võimalus arste kodumaal hoida, on luua neile vastuvõetavad töö- ja palgatingimused.“ Sotsiaalminister käis välja uudse idee: arstitudengid peaksid kõik oma õppekulud ise tasuma ja Eestisse tööle jäädes makstakse need siis ajapikku tagasi.

Ettekanded Meditsiiniuudiste konverentsil “Kuidas peatada arstide lahkumine” 1 juunil 2012?

Andres Korgi ettekanne

Malle Helmdorfi ettekanne

Tõnis Alliku ettekanne

Eetikakonverents 2011

Eesti Arstide Liidu eetikakonverents „Kollegiaalsus või korporatiivsus“ toimus 28. oktoobril Tallinnas Rahvusraamatukogus.

14.00 Sissejuhatus: eetikakoodeks ja tegelikkus – dr Andres Ellamaa

14.15 Inimsuhete ja suhtlemise eripära absurdisituatsioonis – prof Ülo Vooglaid

Küsimused Ü Vooglaiule

Ü Vooglaiu koostatud slaidid loengu “Inimsuhete ja suhtlemise eripära” juurde

Tiina Tamman

Küsimused T Tammanile

15.15 Kirjutatud ja kirjutamata eetika. Arst, patsient ja meedia – hr Tarmu Tammerk

Küsimused T Tammerkile

16.15 Kelle oma on inimene? – prof Toomas Paul

Küsimused T Paulile

16.45 Korporatiivsus – ühiskonna pärisosa, prof Ando Leps

Küsimused A Lepsile

Diskussioon

Konverents “Eetilised valikud arstiabi korraldamisel” 17. septembril Tallinnas. lisatud päevakava!

Eesti Arstide Liit ja Tartu Ülikooli arstiteaduskond korraldavad rahvusvahelise arstieetikapäeva tähistamiseks konverentsi “Eetilised valikud arstiabi korraldamisel”.

Konverents toimub reedel, 17. septembril 2010. a algusega kell 12 Tallinnas Meriton Grand hotellis (Paldiski mnt 4).

Päevakava:

12.00 Avasõnad:

12.10 Arstiabi eetiline korraldus – väljakutse kõigile
Hanno Pevkur, sotsiaalminister

12.40 Arstiabi korralduse eetilised aspektid haiglajuhi pilgu läbi
Urmas Sule, Eesti Haiglate Liidu juhatuse esimees

13.10 Haigekassa eetilised valikud tervishoiusüsteemi rahastamisel
Hannes Danilov, Haigekassa juhatuse esimees

13.40 – 14.10 kohvipaus

14.10 Valikud Eesti tervishoiu korralduses ja mida neist on õppida
Raul Kiivet, Tartu Ülikooli Tervishoiu instituudi juhataja

14.40 Arsti valikud patsiendi vajaduste ja haigekassa võimaluste vahel
Indrek Oro, Eesti Arstide Liidu eestseisuse ja eetikakomitee liige

15.10 –16.00 Diskussioon, juhib Vallo Volke, Eesti Arstide Liidu eestseisuse liige

Osavõtt on tasuta, palume registreerida hiljemalt 13. septembril e-posti teel: eal@arstideliit.ee

Tartu Ülikooli spordimeditsiini osakonna juubelikonverents 2. oktoobril Tartus

2009. aastal möödub 50 aastat spordimeditsiini õpetamise algusest Tartu Ülikoolis. Selle tähistamiseks toimub 2. oktoobril Tartu Ülikooli aulas rahvusvaheline spordimeditsiini konverents “Chronic diseases and Sport”. Informatsiooni konverentsi kohta leiate kohulehelt http://www.kliinikum.ee/cds/.
Korraldajad kutsuvad osalema kõikide erialade arste, eriti aga spordimeditsiini oskonna lõpetanuid. Samuti palub organiseerimiskomitee esimees dr Anatoli Landõr võimaluse korral konverentsi toimumisest teavitada Lätis, Leedus jt välisriikides töötavaid TÜ spordimeditsiini osakonna vilistlasi.

EAL eetikakonverents “Informeeritud nõusolek” 18.09.09

Eesti Arstide Liidu eetikakonverents
“Informeeritud nõusolek”
Rahvusvahelisel arstieetika päeval, 18. septembril 2009

Eesti Arstide Liit tähistab rahvusvahelist arstieetika päeva konverentsiga „Informeeritud nõusolek“. Konverents toimub Tallinnas SA PER Mustamäe haigla saalis (Sütiste 19).

Avasõnad Eesti Arstide Liidu presidendilt dr Andrus Mäesalult ja konverentsi juhatajalt, arstide liidu eetikakomitee esimehelt dr Andres Lehtmetsalt. Külalisesinejaks on kutsutud Helsingi Ülikooli arstiteaduskonna meditsiinifilosoofia õppejõud pediaater dr Pekka Louhiala.

13.00 Avasõnad

13.10 On the grey zone – autonomy and paternalism revisited
Dr Pekka Louhiala, Helsingi Ülikool

13.55 Informeeritud nõusolek psühhiaatrias
Prof Veiko Vasar, Tartu Ülikool

14.25 Informeeritud nõusolek pediaatrias
Dr Ülle Einberg, Tallinna Lastehaigla

14.55 Patsiendi ootused informeeritud nõusolekule
Marika Kabal, Eesti Patsientide Esindusühing

15.15 Kohvipaus

15.45 Diskussioon

Osavõtt on tasuta, osalejatel palume registreeruda hiljemalt 14. septembriks eal@arstideliit.ee

Eetikakonverents „Intensiivravi eetilised piirid“ 21. novembril Tartus

Eesti Arstide Liit korraldab 21. novembril 2008 Tartus Atlantise konverentsikeskuses meditsiinieetika konverentsi „Intensiivravi eetilised piirid“.

Ettekannetes ja neile järgnevas diskussioonis käsitletakse elu lõpuga seotud eetikaküsimusi. Juttu tuleb ajusurmast, elundidoonorlusest, laste intensiivravi võimalustest nii arstide kui patsientide vaatevinklist.

13.00 Avasõnad
13.10 Kui intensiivravi enam ei aita
dr Mari-Liis Ilmoja, Tallinna Lastehaigla
13.40 Kas ajusurma diagnoos on vajalik?
dr Katrin Elmet, TÜ Kliinikum
14.10 Surm – elu osa
Lauri Kurvits, Tallinna Lastehaigla eetikakomitee
14.40 Kohvipaus
15.10 – 16.40 Diskussioon

Osavõtt on tasuta, osalejatel palume registreeruda hiljemalt 17. novembril eal@arstideliit.ee

Konverents „Arsti-patsiendi suhtest algab kõik“ 9. novembril Tartus

Eesti Arstide Liit ja Tartu Ülikooli Arstiteaduskond korraldavad meditsiinieetika konverentsi „Arsti-patsiendi suhtest algab kõik“

Üritus toimub 9. novembril 2007 Tartus TÜ Raamatukogu saalis

KAVA

13.00 Konverentsi avamine
Andres Kork, Eesti Arstide Liidu president
prof Toomas Asser, Arstiteaduskonna dekaan

13.05 The ethical approach to caring for patients with HIV
Prof. Jack A. DeHovitz, State University of New York (SUNY) Downstate Medical Center USA

13.45 Arsti-patsiendi suhe ja planeeritavad E-tervise andmebaasid
Vallo Volke, Eesti Arstide Liit

14.10 Kaasaegne arsti-patsiendi suhe patsientide poolelt vaadatuna
Eve Pilt, Eesti Patsientide Esindusühing

14.35 Kohvipaus

15.00-16.30 Diskussioon ettekannete teemadel
modereerib dots. Andres Soosaar, TÜ Arstiteaduskond

Üritus on tasuta. Osavõtuks palume registreeruda hiljemalt 5. novembril aadressil eal@arstideliit.ee

Ürituse peaesineja professor Jack DeHovitz on naistele ja lastele spetsialiseerunud HIV kliiniku direktor New Yorkis, kus ta praktiseerib ka arstina. Tema teaduslikuks huviks on infektsioonhaigused: HIV infektsioon naistel ning HIV, tuberkuloosi ja hepatiitide epidemioloogia.
Jack DeHovitz osaleb aktiivselt professor Anneli Uusküla juhitud HIV ja teiste suguhaiguste epidemioloogiat käsitlevais uuringuis Eestis.

Arstid ja avalikkus. Konverents Tartus 3. novembril

Eesti Arstide Liit ja Tartu Ülikooli Arstiteaduskond korraldavad meditsiinieetika konverentsi „Arstid ja avalikkus“

Üritus toimub 3. novembril 2006 Tartus TÜ Raamatukogu saalis

KAVA

12.15 Konverentsi avamine
Andres Kork, Eesti Arstide Liidu president
prof Toomas Asser, Arstiteaduskonna dekaan

12.20 „Meditsiini kajastamine Eesti meedias” Peeter Ernits, Maalehe peatoimetaja

12.45 Lühikommentaar- Indrek Oro, Eesti Arstide Liit

12. 55 „Millest arst soovib, võib ja peab avalikult rääkima” Andres Lehtmets, Eesti Arstide Liit

13.20 Lühikommentaar- Villu Päärt, Postimees

13.30 Kohvipaus

14.00-15.30 Diskussioon, modereerib dots. Andres Soosaar, TÜ Arstiteaduskond

Üritus on tasuta. Osavõtuks palume registreeruda aadressil eal@arstideliit.ee

Rahvusvahelisele arstieetikapäevale pühendatud konverents 16. septembril 2005

Konverents alternatiivmeditsiinist

Eesti Arstide Liit, Tartu Ülikooli Kliinikumi Eetikakomitee, Tartu Ülikooli Eetikakeskus ja Eesti Bioeetika Nõukogu tähistavad rahvusvahelist arstieetikapäeva konverentsiga

„Kas alternatiivmeditsiin pakub tõenduspõhisele ravile konkurentsi?”

16.septembril 2005. a. algusega kell 11 Tartu Ülikooli raamatukogus

Loengud ja diskussioonid alternatiivmeditsiinist arstide, patsientide tervishoiujuhtide, juristide ja ajakirjanike vaatevinklist.

Konverentsi päevakava

10.30 Registreerimine; hommikukohv

11.00 Avasõnad
Indrek Oro, Eesti Arstide Liit

11.10 Arstid ja alternatiivmeditsiin
Arvo Tikk, Eesti Bioeetika Nõukogu

11.20 Usaldus – arsti, patsiendi ja ühiskonna vaheliste suhete alus
Margit Sutrop, Tartu Ülikooli Eetikakeskus

11.40 Alternatiivmeditsiini kuuluvus
Andrus Lipand, Sotsiaalministeerium

12.00 Ravitsejate fenomen Ukrainas sotsiaalpsühhiaatrilisest aspektist
Olena Karagodina, Töö ja Sotsiaalsuhete Akadeemia, Kiiev

12.30 Loodusravist
Aili Paju

13.00 – 14.00 Lõuna

14.00 Alternatiivmeditsiin ja patsientide vajadused
Naatan Haamer, EELK Haiglahingehoiu Keskus

14.20 Tava- ja alternatiivmeditsiini suhe arstieetika aspektist
Margit Venesaar, Eesti Arstide Liidu Eetikakomitee

14.40 Meedia roll meditsiiniprobleemide käsitlemisel
Halliki Harro-Loit, TÜ Sotsiaalteaduskond

15.00 Üldtunnustamata ravimeetodite kasutamise õiguslik regulatsioon
Ants Nõmper, Raidla & Partnerid Advokaadibüroo

15.20 Tervishoiuameti seisukoht alternatiivmeditsiini suhtes
Üllar Kaljumäe, Tervishoiuamet

15.45 – 16.15 Ümarlaud kõigi esinejate osavõtul

Osavõtjate registreerimine on lõppenud!