Uus kiri Viljandi haigla nõukogule

Eesti Arstide Liit on püüdnud saada ühendust SA Viljandi Haigla nõukoguga, kes ei vasta meie kirjadele. Saatsime uue kirja.

Sa Vilandi Haiglas on käesoleval ajal toimumas töötajate rahulolu uuring. Mitmeid meie organisatsiooni liikmed avaldasid arvamust, et uuringu kvaliteet ning konfidentsiaalsus ei ole tagatud. Pöördusime antud küsimus uuringut teostava magistrandi poole. Juhtisime tähelepanu mõningatele puudustele. Saime ka vastuse.

Viljandi haiglas toimuva kohta ütles oma arvamuse ka minister H Pevkur.

Loodame seekord väga, et nõukogu meile vastab.

Viljandi Haigla vastus seoses käsunduslepingutega

SA Viljandi Haigla vastus. Vastuses ei ole otseselt märgitud, et tegemist on juhatuse vastusega. Eeldame siiski, et vastas juhatus. Ootme jätkuvalt ka haigla nõukogu vastust ja kommenteerime seejärel mõlemat kirja.

Allpool on viide rubriigile nimega käsunduslepingud. Selle viiti abil leiab kõk käsundulsepingute temaatikat puudutavad postitused.

Pöördumine SA Viljandi Haigla nõukogu poole

Oleme oodanud SA Viljandi Haigla juhatuse vastust meie pöördumisele. Vastust me saanud ei ole ja pöördusime nüüd juhatuse asemel nõukogu pooole.

Teemat on varem käsitletud järgmistes postitustes.

SA Viljandi Haigla nõukogu liikmed ja käsunduslepingud

Pöördumine SA Viljandi Haigla poole seoses käsunduslepingutega

SA Viljandi Haigla nõukogu liikmed ja käsunduslepingud

Oleme kuni tänaseni oodanud SA Viljandi Haigla ametlikku vastust meie pöördumisele. Vastus ei ole me kuni tänaseni saanud. Oleme nõus edasi ootama. Küll on vastus meile avaldatud ajakirjanduses (vt eelnevat viidet). Kutsume üles SA Viljandi Haigla nõukogu liikmeid reageerima kujunenud olukorrale.

Viljandi haigla nõukogu liikmed määrab ametisse sotsiaalminister, neist ühe rahandusministri ettepanekul. Käesolevajal ajal on nõukogu liikmeteks järgmised inimesed.

  • Nõukogu esimees Liis Rooväli – Sotsiaalministeeriumi terviseinfo ja analüüsiosakonna juhataja
  • Nõukogu liige Peep Aru – Riigikogu liige
  • Nõukogu liige Kalle Küttis – Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler
  • Nõukogu liige Reevo Maidla – Viljandi Linnavalitsuse majandusameti juhataja
  • Nõukogu liige Alar Karu – Tarvastu vallavanem

Lisame avalikusele lugemiseks ka haigla põhikirja.