Palgaläbirääkimiste kronoloogia 2006…2007 ja kuidas see kõik välja kukkus

Kronoloogia 2006 a maikuust kuni oktoobirini.

Kronoloogia 2006 oktoobrist kuni 2007

Veel ajaloolist lugemist 2006…2007 palgaläbirääkimistest.

Residendid ja kiirabitöötajad peavad palgatõusu saama

Eesti Arstide Liit ja Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit ei kirjuta kindlasti alla palgaleppele, mis ei taga miinimumtunnitasu tõusu kõikidele arstidele ja keskastme tervishoiutöötajatele.

Eile riikliku lepitaja saadetud palgakokkuleppe projekt, millest on välja jäetud arst-residendid ja kiirabitöötajad, on allakirjutamiseks kõlbmatu.

Seega on alusetud riikliku lepitaja väited, et täna võib palgalepe allkirjad saada.

Eesti Arstide Liit
Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit

Nooremarstide Ühendus on mures residentuuri rahastamise pärast

Arst-residentide kulud 2004. aasta riigieelarve projektis valesti planeeritud

Eesti Nooremarstide Ühendus on tõsiselt mures järgmise aasta riigieelarves arstide spetsialiseerumiseks mõeldud summade pärast. Vastavalt Tartu Ülikooli seadusele kantakse residentuurikulud, sealhulgas arst-residentide palga- ja stipendiumikulud, Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarvest. Riigieelarve projekt võimaldab 2004. aastal avada vaid 17 uut residentuurikohta, samas kui vajadus on vähemalt 120 koha järele. Teise möödalaskmisena ei ole Haridus- ja Teadusministeerium arvesse võtnud 2003. aastal Eesti Arstide Liidu ja Eesti Haiglate Liidu vahel sõlmitud palgakokkulepet, mis sätestab arsti minimaalseks tunnipalgaks 50 krooni. Seega tuleks 2004. aasta eelarve arvutuste aluseks võtta arst-residentide 8500 kroonine kuupalk. Selleks, et täita arstide palgakokkulepet ja avada 120 uut residentuurikohta on eelarvesse vaja lisada 33,5 miljonit krooni. Olukorras, kus järjest kiireneb arstide väljavool Eestist on eriti oluline tagada arst-residentidele väärikas töötasu.