Stipendiumikonkurss 2014

Eesti Arstide Liit kuulutab välja stipendiumikonkursi erialaseks täienduskoolituseks 2014. aastal.

Taotluste esitamise tähtaeg on 28. aprill 2013.

Taotlus tuleb esitada lisatud blanketil elektrooniliselt e-posti aadressil eal@arstideliit.ee  

Eesti Arstide Liidu stipendium

  •  Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arstidel;
  • Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot;
  • Stipendium antakse erialaseks täienduskoolituseks või osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist.
  • Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel;
  • Stipendiaatidelt oodatakse läbitud koolituse teemadel erialast teavet sisaldava artikli avaldamist ajakirjas Eesti Arst.

Eesti Nooremarstide Ühenduse koolitusstipendium

  • Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arst-residentidel ja arstiharidusega doktorandidel;
  • Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot;
  • Stipendium antakse erialaseks koolituseks või osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel;
  • Stipendiaatidelt oodatakse oma erialaga seotud teemal artikli avaldamist ajakirjas Eesti Arst.

Väljaantavate stipendiumite arv sõltub taotluste hulgast. Taotluse blankett.

Eesti Arstide Päevad 2014 pressiteade

Eesti Arstide Päevad 3. ja 4. aprillil Tallinnas

3. ja 4. aprillil peetakse Tallinnas Nokia Kontserdimajas Eesti Arstide Liidu aastakonverentsi Eesti Arstide Päevad.

Konverentsi avavad arstide liidu president Andres Kork ja videotervitusega peaminister Taavi Rõivas.

Avasessioonis räägime arstieetikast, suhetest patsiendiga ja arsti kuvandist ühiskonnas.

Konverentsi fookuses on teemad, kus põimuvad mitu arstlikku eriala ja vaadeldakse erinevate spetsialistide koostööd patsiendi paranemise ja võimalikult hea elukvaliteedi nimel. „Tänapäeva meditsiin eeldab mitmekülgset patsiendikäsitlust ja teadmiste ning oskuste jagamist kolleegidega, et haigeid tulemuslikult ravida,“ ütles arstide päevade programmijuht Kadri Margus.

Kavas on sessioonid perinataalmeditsiinist, mis tegeleb kõige väiksemate patsientidega enne sündi ja vahetult pärast seda, 21. sajandi infektsioonhaigustest, kirurgilise patsiendi käsitlusest ja unemeditsiinist. Lisaks arstiteaduse üliõpilaste arutelu alkoholi rollist Eesti ühiskonnas ja Eesti Tervise Fondi korraldatud väitlus personaalmeditsiini poolt ja vastu.

Arstide päevadele on registreerunud 850 osalejat. Üritus on toimunud alates 1994. aastast, traditsiooni ajalugu ulatub aastaisse 1920–1939, mil Eesti Arstideseltside Liit korraldas konverentse nimetusega Eesti arstidepäevad.

Eesti Arstide Liit

Konverentsikava http://www.arstideliit.ee/wp-content/uploads/2014/04/EAP2014-kava.pdf

Lisainfo Katrin Rehemaa 513 5121