Läbirääkimised on lõppenud (pressiteade)

Tervishoiuvaldkonna üleriigiline kollektiivleping aastateks 2019–2020 on sõlmitud.

Eesti Arstide Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit, Eesti Õdede Liit, Eesti Haiglate Liit ja Eesti Kiirabi Liit allkirjastavad täna uue kollektiivlepingu, mis tagab tunnitasu alammäärade tõusu nii järgmisel kui ülejärgmisel aastal, suurendab öötöö lisatasu, kehtestab kõrgema töötasu nädalavahetusel töötamise eest ning pikendab iga-aastast lisapuhkust. Lepiti kokku ka erialase täienduskoolituse tingimustes. Esmatähtsaks peavad kollektiivlepingu pooled kvaliteetse arstiabi kättesaadavust kõigile patsientidele.Paremad tingimused ja stabiilsem töökeskkond motiveerivad arste ja õdesid Eestis töötama„Puhkepäevadel ja öösiti töötame tihtipeale perega koosolemise ja oma tervise arvel. On hea meel, etselle hüvitamise vajalikkust mõistavad ka tööandjad ,“ rääkisid õdede ja hooldajate esindajad Gerli Liivet ja Iivi Luik.Tervishoiutöötajad ja tööandjad tunnustavad hea koostöö eest läbirääkimistel tervise- ja tööministrit ja haigekassa juhte.„Läbirääkimiste kultuur on tunduvalt paranenud ja kollektiivleping muutunud tööelu loomulikuksosaks,“ tõdes arstide liidu president Jaan Sütt.„Inimeste vahelised suhted on tervishoiu nurgakivi. Kollektiivlepingu läbirääkimised aga eksam, milleedukas läbimine on oluline mitte ainult osalejate, vaid ka patsientide jaoks. Olen päris kindel, ettulemus on kõigile osapooltele positiivne,“ võttis protsessi kokku haiglate liidu juhatuse esimees Urmas Sule.

Kollektiivlepingu allkirjastamine toimub reedel, 30. novembril kell 12.00 Tallinnas haigekassaruumides.Eesti Arstide Liit Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit Eesti Õdede Liit Eesti Haiglate Liit Eesti Kiirabi Liit

lisainfo: Katrin Rehemaa, EAL, tel 5135121

Konverents „Arst kohtuniku patsiendina“ 21.09.2018

Tallinnas 21. septembril 2018

Eesti Arstide Liit korraldab 21. septembril Tallinnas konverentsi „Arst kohtuniku patsiendina“, kus arutame ravivigade käsitlemisega seonduvaid küsimusi meie õigussüsteemis.

Konverents toimub 21.09.2018 algusega kell 14.15 Öpiku konverentsikeskuses (Ülemiste City, Valukoja 8).

Esinevad ja diskuteerivad arstide, advokaatide, prokuratuuri ja kohtuekspertide esindajad. Konverentsi juhib Andres Lehtmets.

Päevakava

13.45 Saabumine ja tervituskohv

14.15 Konverentsi avamine ja sissejuhatus – Jaan Sütt, EAL president

14.30 – 16.00 ettekanded

14.30 Ants Nõmper, vandeadvokaat, Ellex-Raidla

15.00 Prokuratuuri esindaja

15.30 – 15.40 Seljasirutuspaus

15.40 – 16.10 Jana Tuusov, EKEI Lõuna-Eesti kohtuarstliku ekspertiisiosakonna juhataja

16.10 – 17.30 Arutelu

Konverentsist osavõtt on tasuta, kohtade arv on piiratud. Osalejatel palume registreeruda hiljemalt 16. septembril aadressil https://goo.gl/forms/viXlBnlmRczsKCa43 .

Transport:

   tramm nr 4

   rong Tartu 12.06 – Ülemiste 13.55; Ülemiste 17.42 – Tartu 19.32

Parkimine:

parkimiskellaga parkimine P2 ja EP90 alas 2h tasuta, edasi 1 euro/30 minutit. 

Terviseäpid

Sel sügisel alustab Eestis uut põnevat pilootprojekti NHS England’s National Innovation Accelerator programmi allüksus nimega ORCHA (täisnimega Organisation of Review of Care and Health Applications, https://www.orcha.co.uk/), mille eesmärgiks on aidata tervishoiutöötajatel ja patsientidel kaardistada üha enam e-tervise maastikul nõudluses olevaid mobiilseid rakendusi ning nende kliinilist tõhusust. ORCHA visiooniks on kaasaegne patsiendikeskne tervishoiusüsteem, mis toetaks nii arsti korrektse diagnoosi/ravi valikul kui patsienti oma tervise jälgimisel – seda eriti pikaaegsete krooniliste haigusseisundite puhul, mis nõuavad regulaarset meditsiinilist järelvalvet. Tänaseks on ORCHA jõudnud miljonite inimesteni üle Euroopa, tehes muuhulgas koostööd peale Ühendkuningriikide ka Belgia ning Hollandi meditsiinitöötajatega, ühinedes nüüd peatselt ka Eesti turuga.

Järgmise nädala kolmapäeval 22.08.2018 kell 14.00-15.30 toimub PERH-is ORCHA pilootprojekti raames kohtumine organisatsiooni asutaja ning juhatuse esindaja Liz Ashall-Payne’iga, kes tutvustab lähemalt projekti sisu ning seda, kuidas tõenduspõhiste terviseäppide kasutamine igapäevase meditsiini osana võib aidata tõsta nii kliinilisi ravitulemusi õigeaegse tuvastamisega kui vähendada ajakulu arstivisiitidega. Kohtumisele on oodatud kõik tervishoiutöötajad, kes projekti vastu huvi tunnevad ning kes tahaksid potentsiaalselt end piloodi osalejana kirja panna – seega võimaluse korral palume kutset jagada enda Eesti Arstide Liidu võrgustikes.

Vähendatud nõuetega välisarstide eelnõu

Välisarstide registreerimise muudatused, mis pidid jõustuma 1.juulist, on jälle edasi lükatud ja õigusselgusetus kestab edasi. Tervise- ja tööministri määruste eelnõudes on täielikult kaotatud keelenõue ja kvalifikatsiooni võrdlemine muudetud formaalsemaks ja pealiskaudsemaks – võrreldakse vaid õppe pikkust, mitte sisu. Põhjalikuks ülevaateks tuleb lugeda Riigikogus olevat eelnõud.

 

Rikkaks joomine 2 osa

Eesti Arstide Liidu ja Eesti Perearstide Seltsi avaldus

Arstid toetavad alkoholi kättesaadavuse vähendamist ja reklaamipiiranguid. Riiklike otsuste tegemisel ei pea lähtuma nende kodanike arvamusest, kelle elus on alkohol hõivanud olulise koha. Esikohale tuleb seada tervis, mitte aktsiisitulu. Tõdeme taas, et ükski rahvas ei ole ennast rikkaks joonud.

Alkoholist põhjustatud haigestumus ja suremus on küll hakanud langema, kuid on ikka veel liiga kõrge. Arstid annavad patsientide ravimisel oma parima, peaeesmärk on aga sõltuvusprobleemide ennetamine ja alkoholitarbimise jätkuv vähendamine eelkõige noorte hulgas.

Meie alkoholipoliitika on õigel teel. Kui majanduskasvu ja palkade tõusu perioodil alkoholitarbimine tavaliselt kasvab, siis eelmisel aastal see sisuliselt ei muutunud. Ka piirikaubandus ei toonud tarbimise hüppelist kasvu, nagu ennustasid alkoholi tootjad ja kaupmehed. Nende arvamus, et kallim hind paneb eestlased rohkem jooma, ei pea paika.

Kindlasti on väga tähtis ühiskonna suhtumine ja noorte hoiakute kujundamine. Seetõttu on kummaline saada päevast-päeva meediast sõnumeid, mille järgi joomine näib olevat inimõigus ja Lätist vägijookide toojad suurimad patrioodid.

Meie kõigi sõnad ja teod peaksid lastele ja noortele näitama, et elu pakub palju paremat ja toredamat kui alkohol ja mõnuained.

Eesti Arstide Liit

Eesti Perearstide Selts

Lisainfo: Katrin Rehemaa, EAL, 5135121

Le Vallikivi, EPS, 5215233

Eesti Arstide Päevad 2018

Eesti Arstide Päevad Tallinnas 11. ja 12. mail toimub Tallinnas Kultuurikatlas arstide liidu aastakonverents Eesti Arstide Päevad. Konverentsi avavad reedel, 11.mail kell 10 arstide liidu president Jaan Sütt ja tervise- ja tööminister Riina Sikkut. Avasessioonil „Juhtimiskultuur meditsiinis“ tuleb juttu nii juhtimise teaduspõhisusest, praktilistest juhtimiskogemustest erinevates valdkondades, keeruliste inimeste ja olukordade juhtimisest ning õnnelikuna töötamise võimalikkusest. Arstiteaduslikest teemadest on kavas insult, artroos ja erakorraline meditsiin. Lisaks arutletakse paralleelsessioonidel, kuidas elada tervelt ja kvaliteetselt kõrge vanuseni, milleks on arstile vaja elukestvat õpet. Arstitudengid lahkavad teemat, kes on abiarst ja mis on tema roll eesti meditsiinisüsteemis. „Arstide liit pühendab tänavused arstide päevad Eesti 100. sünnipäevale, mille puhul on koju kolleegidega oma teadmisi jagama tulnud mitmed välismaal töötavad arstid,“ ütles dr Jaan Sütt. Ta lisas, et on tore koos Eesti riigi suure juubeliga tähistada ka arstkonnale olulisi ümmargusi tähtpäevi – Eesti Arstide Liidu tegevuse taastamisest möödub juunis 30 aastat ja arstide päevi peame 25. korda. Eesti Arstide Päevad on suurim iga-aastane arstide konverents Eestis, mis on toimunud alates 1994. aastast, traditsioon sai alguse aastail 1920–1939 Eesti Arstiseltside Liidu korraldatud Eesti arstidepäevadest. Osalejaid on üle 700 – eriarstid, arst-residendid, üliõpilased ja tervishoiujuhid. Konverentsikava https://arstideliit.ee/wpcontent/uploads/2018/02/2018_05_03_EAP_kava.pdf Eesti Arstide Liit

Stipendiumikonkurss

SA Arstide Täienduskoolituse Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi erialaseks täienduskoolituseks 2018. a teisel poolaastal. Taotluste esitamise tähtaeg on 09. mai 2018. Taotlus tuleb esitada blanketil digiallkirjaga e-posti aadressil arstideliit@arstideliit.ee
  • Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arstidel, sh arst-residentidel;
  • Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot;
  • Stipendium antakse erialaseks täienduskoolituseks või osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel;
  • Stipendiaatidelt oodatakse läbitud koolituse teemadel erialast teavet sisaldava artikliavaldamist ajakirjas Eesti Arst.
Blankett docx. Blankett odt (OpenOffice LibreOffice)